V ponedeljek, 4. 12. 2023, so dijaki 2. letnikov smeri medijski tehnik sodelovali v dvourni multidisciplinarni delavnici Picasso in konflikt v izvedbi Inštituta za diplomatsko izobraževanje Gajst.

Dijaki so se najprej seznanili s pomenom posameznih detajlov na mojstrovini španskega slikarja Pabla Picassa Guernica, nato pa izvedeli kar nekaj podatkov o večdesetletni zgodovini palestinsko-izraelskega konflikta. Razmišljali so o grozotah vojaških konfliktov, vendar tudi o možnosti njihovega mirnega reševanja, predvsem s posredovanjem diplomacije.

V ustanovni listini Organizacije združenih narodov ima veliko vlogo 33. člen, ki pravi:

1. Stranke v vsakem sporu, katerega nadaljevanje bi utegnilo ogrožati ohranitev mednarodnega miru in varnosti, si morajo predvsem prizadevati, da se spor reši s pogajanjem, z anketo, s posredovanje, s spravo, z razsodništvom, s sodno rešitvijo, z obračanjem na regionalne ustanove ali regionalne dogovore, ali pa z drugimi mirnimi sredstvi po njihovi lastni izbiri.

2. Varnostni svet bo v primeru, kadar se mu bo to zdelo potrebno, pozval stranke, naj rešujejo svoj spor s takimi sredstvi.

In še sporočili naših dijakinj in dijakov, namenjenega vsem vrstnikom v  tem konfliktu, tako palestinskim kot izraelskim:

»Zelo mi je žal, da se vsak dan soočaš s takšnimi izzivi in da se moraš bati za svojo varnost. Upam, da bo tega čim prej konec. Prav nihče si ne zasluži živeti v takšnih razmerah.«

»Sporočilo obema stranema! Sočustvujem z obema državama. Ne krivim ne eno ne drugo stran, saj je vojna najbrž res zelo zapletena stvar. Sožalje vsem, ki ste izgubili svoje vrstnike ali družino. Ponosen sem na vse, ki se zavzemate za čimprejšnje končanje vojne. Vedite, da imate pri tem podporo mnogih ljudi po svetu.«

 

Marja Podjed, organizatorka ADR