V okviru programa Erasmus+ je komisija nacionalne agencije izbrala tudi naš projekt z naslovom Trajnostnost nas usmerja in nagrajuje, v katerem smo si zastavili sledeče cilje:
1. Izboljšanje poklicnih kompetenc na trajnosten način.
2. Vključevanje mladih na trg dela, tudi tistih s posebnimi potrebami.
3. Zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe z izbiro trajnostnih prevoznih sredstev.
4. Izboljšanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc.
5. Razvoj in izboljšanje samostojnosti ter samozavesti.

Februarja 2024 odhaja 20 dijakinj in dijakov tretjih letnikov MT in ET na 21-dnevno poklicno usposabljanje z delom v Brago na Portugalsko.
Raznolika skupina bo glede na zastavljene cilje spoznavala trajnostnost v praksi na konkretnih delovnih mestih v poslovnem okolju. Potovali bodo zeleno, kar pomeni, da bodo na Portugalsko potovali z vlakom. Tam pa bodo koristili sredstva javnega prevoza, si delili kombi, si izposodili kolesa ali pešačili. Pridobljene učne izkušnje v resničnih situacijah v tujini bodo dijakom omogočale izboljšanje dosežkov pri mnogih predmetih, znanja tujih jezikov in razvijanje boljših osebnih in socialnih spretnosti.
Sicer jih pred odhodom čaka še nekaj priprav. Vse informacije bodo z vami z veseljem in sproti delili.
Projekt financira Evropska unija z nepovratnimi sredstvi, ki vključujejo stroške bivanja v tujini in potovanja.

Maja Najdič, mentorica

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali CMEPIUS-a. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.