V petek, 13. 1. 2023, so dijaki 4. letnikov programa medijski tehnik v okviru poklicnega usmerjanja poslušali predavanje predstavitve poklica policist. Policijski inšpektor Roland Brajič je dijakom predstavil delo policista na različnih področjih, od policista na policijski postaji, prometnega policista, kriminalista in kriminalističnega tehnika do policista, ki opravlja delo na državni meji, v Posebni policijski enoti, Centru za varovanje in zaščito ter Specialni enoti Policije. Prav tako so bile predstavljene možnosti za šolanje in zaposlitev v Policiji. Policijski inšpektor Borut Selan pa je dijakom predstavil aktivnosti Policije na področju mednarodnega sodelovanja v okviru Interpola, Evropola in Schengena. Tudi on je predstavil možnosti razvoja osebne kariere v Policiji, za katero pa ni nujno, da se prične s šolanjem na Policijski akademiji. Predavanje sta popestrila s predvajanjem kratkih in nazornih predstavitvenih filmčkov.

Francka Ropret, vodja dogodka