V torek, 22. novembra 2022, so se strokovni delavci udeležili delavnice Prednosti in slabosti animiranih učnih gradiv, ki jo je pripravila Anja Tolar Tomšič. 

Sodobna situacija od učiteljev z različnih področij in stopenj zahteva, da se prilagajajo trendom in potrebam učencev tako, da svoja učna gradiva obogatijo z večpredstavnostnimi vsebinami, kot so npr. gibljive računalniške grafike. Gibajoče podobe imajo svoje prednosti in slabosti. Sodobna orodja za ustvarjanje takih gradiv so vse bolj dostopna in lažja za upravljanje brez specifičnih znanj.

Na predavanju je skozi primere dobre prakse predstavila možnosti za uporabo animacije v izobraževanju na različnih strokovnih področjih (matematika, kemija, šport …). Demonstrirala je tudi uporabo nekaj preprostih spletnih aplikacij za ustvarjanje lastnih animiranih učnih gradiv.