Konec meseca maja 2022 je šola vstopila v nov projekt Dvig digitalne kompetentnosti. Del projekta je bila tudi samoocenitev digitalnih kompetenc v orodju SELFIE.

Podobno kot pravi selfi tudi podatki, zbrani v orodju SELFIE, naši šoli zagotavljajo prikaz našega trenutnega stanja v zvezi s strategijo in praktično uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje.

Letošnji rezultati orodja SELFIE na EGSŠ nam lahko pomagajo pri vzpostavitvi dialoga znotraj šolske skupnosti. Lahko so dobra podlaga za prepoznavanje odlik in slabosti, razpravljanje o njih ter za pripravo šolskega načrta o uporabi digitalnih tehnologij za pomoč pri učenju.

Hvala vsem za sodelovanje, anketo ponovimo najkasneje maja 2023.

Iztok Pungaršek