Dijaki 2. a in 2. b so tri dni preživeli v CŠOD Fara ob reki Kolpi.

Fotografije: Rožle Pajntar, 2. b