V četrtek, 26. 11. 2020, so se naše dijakinje Špela, Neja in Zana iz 3. letnika ekonomskega tehnika udeležile videokonference učnih podjetij, na kateri so predstavile svoje šolsko učno podjetje UP NAMASTE , d. o. o.

Učno podjetje je simulacija poslovanja pravega podjetja. Poudarek je na praktičnem delu v okviru namišljenega podjetja, kjer se dijaki usposabljajo za opravljanje temeljnih nalog pri poslovanju podjetja. Dijak torej že v šoli razume pomen naučenega in pridobi spretnosti, ki jih preskusi s svojimi sošolci v praksi. Na ta način postane izobraževanje življenjsko. Dijaki na začetku šolskega leta ustanovijo podjetje (d. o. o.) po postopkih, ki jih določa zakon. Učno podjetje se prijavi pri Centrali učnih podjetij Slovenije, pridobi davčno številko, matično številko in številko transakcijskega računa.

Učno podjetje sodeluje z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in tujini preko celega šolskega leta.

Katja Poljanec, mentorica