Manja Čepelnik, dijakinja 4. a, je na poklicni maturi dosegla vseh 23 možnih točk, zato je diamantna dijakinja.

Iskrene čestitke za tako lep uspeh!

Vsi zaposleni na EGSŠ Radovljica