Naročilnica za šol. leto 2020/21

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šol. leto 2020/21

Knjige in učbenike vrnite 23. ali 24. junija 2020, ko prejmete spričevala.
Za julijske popravne roke lahko posamezen učbenik obdržite do 6. julija. Za avgustovski rok morajo biti vsi učbenik vrnjeni do 25. avgusta 2020. Po tem datumu bomo razumeli, da želite učbenike odkupiti.

Sezname učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 ter naročilnice za Učbeniški sklad 2020/21 ste prejeli tudi prek e-pošte z obvestilom, da so učbeniki predvideni za vse naše dijake. Vse ostalo bomo urejali septembra. Naročilnic za dijake od 2. do 4. letnika ni potrebno pošiljati.