Po odločitvi MIZŠ pouka v tem šolskem letu v šoli ne bo. Ocene je potrebno pridobiti in zaključiti.

Nekateri boste lahko opravili vse obveznosti na daljavo, drugi boste po pozivu učiteljev ocene pridobivali v šoli.

Na priloženi tabeli je objavljen usklajen terminski seznam ocenjevanj, ki se lahko po potrebi še dopolnjuje. Na pobudo učitelja bomo v šoli organizirali pisna, lahko pa tudi ustna spraševanja.

Razpored pisnih ocenjevanj

Želimo, da bi s čim manjšimi primanjkljaji lahko uspešno začeli novo šolsko leto.

 

Ksenija Lipovšček,

ravnateljica