Za vse dijake 4. letnika MT in ET bo v torek, 16. 6. 2020, od 8. ure dalje po razporedu v šoli potekal zagovor in predstavitev zaključne naloge.

Na zagovor obvezno prinesete:
– stiskano seminarsko nalogo (spiralna vezava)
– podpisano stiskano izjavo o avtorstvu naloge
– stiskane izdelke, ki so tiskovina ali fotografija
– predstavitev v PowerPointu ali Preziju ali Slides itd.

Ostalih izdelkov ni potrebno prinašati, ker so na strežniku.

Predstavitev in zagovor zaključne naloge traja do 10 minut, kjer mentor oz. komisija zastavijo vprašanja, povezana z nalogo.

EGSŠ Radovljica