Podelitev spričeval, priznanj in pohval za 4. letnike bo potekala v ponedeljek, 25. maja 2020:

a) ob 8. uri v učilnici 11 za prvo polovico razreda 4. a

b) ob 8.30 v učilnici 10 za drugo polovico razreda 4. a

c) ob 8. uri v učilnici 6 za prvo polovico razreda 4. b

d) ob 8.30 v učilnici 5 za drugo polovico razreda 4. b

e) ob 8. uri v učilnici 4 za 4. c

f) ob 8.30 v učilnici 3 za 4. e

g) ob 8. uri v učilnici 7 za 4. g

 

Odličnjake prosimo, da po podelitvi počakate v šoli, ker bo ob 9. uri v predavalnici potekalo fotografiranje.

 

Ksenija Lipovšček, ravnateljica