Dragi dijaki,

18. maja ponovno odpramo šolska vrata. Za četrtošolce organiziramo priprave na maturo, v šolo pa vabimo tudi dijake nižjih letnikov, ki imate težave bodisi zaradi neustrezne tehnične opreme, morda potrebujete dodatno učno pomoč pri utrjevanju ali morate pridobiti oziroma popraviti oceno. Uskladili smo datumske termine ocenjevanj za predmete, kjer je ocenjevanje oz. popravljanje v šoli potrebno.

Izjava polnoletnega dijaka ob vstopu v šolo

Izjava mladoletnega dijaka ob vstopu v šolo

Ob vstopanju v šolske prostore upoštevajte objavljena pravila NIJZ:

  • V šolo prihajajte le zdravi in tisti, ki ne sodite v rizične skupine (podpisana izjava).
  • Upoštevajte splošne higienske ukrepe (prihajajte z masko, ob prihodu v šolo uporabite razkužilo, večkrat umivajte roke …).
  • V šolo in v učilnice prihajajte posamično. Če boste v šoli več ur, prinesite malico.
  • Vzdržujete distanco, upoštevajte oznake in navodila delavcev šole.
  • Zbiranje v skupinah ni dovoljeno.

 

Pouk in preverjanja znanja bodo še naprej potekala na daljavo.

Želim vam uspešen zaključek šolskega leta!

 

Ksenija Lipovšček, ravnateljica