Dijaki 2. b, 2. e in 2. g so bili od 10. do 12. februarja na taboru v Spuhlji pri Ptuju. Dneve so preživeli športno in družabno.

Martina Basej Blaško, Karmen Gogala, Lidija Perše, razredničarke