Šolsko tekmovanje iz Ekokviza je potekalo v četrtek, 12. decembra 2019, 8. šolsko uro. Udeležilo se ga je 13 dijakov. Le eden od dijakov je prihajal iz programa ekonomske gimnazije, ostali dijaki so dijaki 1. ekonomskih in medijskih oddelkov. Dijaki, ki so se udeležili šolskega tekmovanja, so pridobili 10 ur OIV v sklopu C.

Prvi trije s programa srednjih strokovnih šol so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v februarju. To so dijaki Vid Zorko iz 1. c in Ana Pušar ter Matic Pagon, oba iz 1. e.

V skupini gimnazij se je udeležil tekmovanja le en dijak, to je Matija Čarman Djurić iz 3. g, ki se je prav tako uvrstil na državno tekmovanje v svoji kategoriji.

Za tekmovanje in popravljanje testov je poskrbela Marija Podhraški.

 

Čestitamo vsem udeležencem, posebej pa tistim, ki so se uvrstili na državno tekmovanje!

 

Marija Podhraški, mentorica