V četrtek, 26. 9. 2019, je v centru NATA v Poljčah pri Begunjah potekal “garažni” športni dan, ki ga je organiziral zavod Manipura.

Dijaki medijske smeri so preizkusili različne aktivnosti.

Marija Podhraški, organizatorka OIV