Dijaki medijske smeri so letos sodelovali v projektu z Gorenjsko banko. Namen projekta je bil vzpodbuditi zaposlene na Gorenjski banki, da uporabljajo stopnice namesto dvigal. Devet dijakov, ki so sodelovali v projektu, so s plakati poskušali motivirati zaposlene za hojo preko različnih tem, kot so zdravje, sprostitev, šport in ekologija.
Vabljeni ste, da si plakate ogledate na hodnikih Gorenjske banke in v avli šole.

Hvala Gorenjski banki za priložnost in nove izkušnje, ki so jih dijaki ob tem projektu pridobili.

Sabina Mevlja, mentorica