Dijaki tretjih medijskih letnikov so pod mentorstvom Andreje Završnik pri predmetu tipografija in reprodukcija oblikovali nalepke oz. broške in plakat, s katerimi so želeli opozoriti na 3. december, mednarodni dan invalidov. Dijaki so na ta način opozorili na številne neenakosti, ki so jih osebe z različnimi invalidnostmi deležne.

Ambasadorji Evropskega parlamenta so v šolski avli delili nalepke in opozarjali na strpni odnos do invalidnih osebe in njihove potrebe po enakovredni vključenosti v družbo.

Marija Podhraški, mentorica