V sredo, 14. 11. 2018, so dijaki 2. g in 2. e v okviru projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah pogozdovali na Pokljuki.

V bližini planine Zajavornik smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove in GG Bled pogozdovali območje, ki je bilo prizadeto z vetrolomom. Posodili smo 320 sadik različnih dreves (jelko, smreko, jerebiko).