V četrtek, 5. 10. 2023, so se dijaki 2. a, 2. b, 2. c in 2. e udeležili mednarodnega športnega dneva v Športnem parku Radovljica, ki ga je organiziral zavod Manipura iz Begunj. Dijaki so imeli različne dejavnosti: preizkusili so se z lokostrelstvom, sproščali so se z gongom, sodelovali so v gibalni delavnici, Ahmed Kullab jim je pokazal nekaj osnov akrobatike, imeli so možnost  vpogleda v ravnanje s terapevtskim kužkom, prostovoljci so jim prikazali različne igre, predstavili so se Policijska postaja Radovljica, Slovenska vojska in Rdeči križ Radovljica.

Dijakom smo želeli ponuditi malce drugačen šolski dan in glede na njihove pozitivne odzive menimo, da nam je to uspelo.  

Fotografije: Tevž Smolnikar, 3. a