9. in 10. februarja 2023 je potekalo prvo partnersko srečanje v živo v okviru evropskega dvoletnega projekta CSR IN CLASS+ na Univerzi uporabnih znanosti FH JOANNEUM v Kopfenbergu v Avstriji, ki smo se ga udeležili slovenski partnerji, projektna menedžerja Jasmina Bagar in Ambrož Černe iz RAGOR Jesenice ter Katja Komljanec, prof. angleščine, in Irena Papac, prof. ekonomije, iz EGSŠ Radovljica.

Projekt CSR IN CLASS+, ki ga financira evropski program Erasmus+, vodi Italijanska gospodarska zbornica za Nemčijo (ITKAM), ki povezuje Regionalno združenje gospodarskih zbornic Veneto (UCV), Univerzo uporabnih znanosti (FH JOANNEUM), Regionalno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR) s srednjimi šolami KKS Stuttgart, IIS “MARCO FANNO” Conegliano, IZB HAK Mürzzuschlag in EGSŠ Radovljica.

Srečanje je bilo namenjeno pregledu rezultatov dela in načrtovanju aktivnosti e-tečajev ter zasnovi nacionalnega in mednarodnega tekmovanja v razvijanju primerov dobre prakse podjetij z evropskim CSR pristopom, ki dokazuje, da se sodobno tehnološko podjetje zanima tudi za širša družbena vprašanja in trajnostno poslovanje, skrbi za človekove pravice, skupnost, okolje in družbo, v kateri deluje. Cilji projekta so tudi izmenjava najboljših praks, sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in podjetji, razvijanje digitalnih veščin in kompetenc ter ozaveščanju o okoljski trajnosti v skladu z evropskimi smernicami »zelenega dogovora«.

Obiskali smo avstrijski primer dobre prakse, podjetje Matauschek v Kopfenbergu. Generalni direktor Franz Matauschek nam je predstavil filozofijo trajnostnega poslovanja družinskega podjetja štirih generacij, proizvodnjo in montažo zimskih vrtov, visoko kvalitetnih aluminijastih profilov (90% reciklirani aluminij), razvoj aluminijastih okenskih sistemov, vrat in steklenih fasad bionij. Njihov največji strešni fotovoltaični sistem na Štajerskem oskrbuje podjetje z lastno električno energijo in skrbi za CO2 nevtralno proizvodnjo, lastna polnilnica pa omogoča zaposlenim brezplačno polnjenje. Poslujejo dolgoročno z regionalnimi dobavitelji. Zavezani so prihodnjim generacijam z dobrim vajeniškim sistemom, skrb za zaposlene izkazujejo tudi s tem, da jim večkrat letno podarijo paket obrokov po lastni izbiri z zdravimi osnovnimi živili neposredno od regionalnih pridelovalcev, pri poslovni stavbi imajo lasten sadovnjak, sadje pa namenjeno zaposlenim brezplačno. Podjetje je multikulturno, saj zaposluje pripadnike trinajstih nacionalnosti, od tega je četrtina zaposlenih žensk, ki lahko izbirajo med različnimi oblikami dela. Direktor je poudaril, da človečnost, strpnost, razumevanje, poštenost in složnost razumejo kot eksistencialne vrednote, brez katerih skupno življenje in delo nista mogoča. V njihovih poslovnih prostorih smo se prijetno počutili, predstavil nam je zanimivo inovacijo, polsten okenski aluminijasti okvir.

Srečanje smo zaključili s prijetnimi vtisi z zavezo medsebojnega sodelovanja in izmenjavami primerov dobrih praks. Zaključno srečanje načrtujemo v Nemčij v novembru 2023.

Irena Papac, prof. ekonomije v projektu CSR IN CLASS+