V okviru projekta DDK – dvig digitalne kompetentnosti smo v ožjem timu pripravili digitalno strategijo za EGSŠ.

Izbrali smo 2 razvojni prioriteti:

  • uporaba digitalne tehnologije za vrednotenje zmožnosti učencev in
  • večji delež časa bomo namenili pogovoru o prednostih in slabostih uporabe tehnologije za učenje

Učitelji bomo izvajali interne delavnice mesečno od oktobra 2022 do aprila 2023, ko bomo spet izvedli SELFIE evalvacijo.

Dodatno se bomo izobraževali na Arnesovih spletnih delavnicah, npr. Varna raba interneta in Moja digitalna identiteta.

Iztok Pungaršek