Dijaki ste s svojimi talenti in pripravljenostjo na sodelovanje ob evropskem dnevu jezikov ponovno presenetili. Za ves vložen trud se vam lepo zahvaljujemo.

Verjamemo, da boste ob ogledu ilustracij najlepših besed tudi vsi ostali dijaki prijetno presenečeni.

Lepo vabljeni na ogled v avlo!

Marja Podjed, organizatorka