Uradne ure v času poletnih počitnic so do 13. julija 2022 vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

Uradne ure so še v sredo, 27. julija 2022, od 9. do 10. ure.

Od 11. do 31. avgusta 2022 so uradne ure vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

Ko uradnih ur ni (od 24. julija do 10. avgusta 2022), je šola zaprta.

 

Dijaki imate do 31. 8. 2022 status dijaka tekočega letnika in velja potrdilo o vpisu za šol. leto 2021/22.

 

Ravnateljica

Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.