Dijaki 3. a, 3. b in 3. c so v začetku septembra obiskali Radio 1.