VARNA MOBILNOST je sodoben način življenja in dela v vrtcih in šolah, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

PROMETNA VZGOJA je načrtovana in celovita vzgoja in izobraževanje za varno udeležbo v prometu.

V okviru projekta se na srednjih šolah načrtuje ustanovitev kluba Dijaki za varno mobilnost. V klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom širjenja znanja in izkušenj. Aktivnosti bodo izvajali in koordinirali različni potencialni partnerji. Dijaki se bodo v aktivnosti vključevali in delovali tudi s pomočjo družabnih omrežij. Na šoli bo aktivnosti usmerjal učitelj koordinator.

Partnerji pri projektu so: Javna agencija RS za varnost prometa, policija, Ministrstvo za infrastrukturo, nevladne organizacije in društva (Rdeči križ Slovenije, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto moto zveza Slovenije, centri varne vožnje, Zveza šoferjev amaterjev Slovenije), Organizacija NERVteh.