Predstavitev

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

 • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet, gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja, je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Učiti se bivati!
 • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

 1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
 2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
 3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet  z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Povezave

UNESCO ASP mreža šol: https://www.unesco-sole.si/

UNESCO mladinska platforma: http://unesco-mladi.si/

Francka Ropret, vodja projekta

ŠOLSKO LETO 2022/23

Jezikajmo 2023

V sredo, 19. 4. 2023, je v Festivalni dvorani na Bledu potekal Unescov projekt Festival Jezikajmo – zbliževanje kultur. Našo šolo je zastopala dijakinja Tara Capuder iz 3. e razreda. Predstavila se je s plesnim nastopom ob spremljavi pesmi Night of the Dancing Flame. Sama je zapisala, da točka predstavlja notranji žar lune. S plesom pa lahko podoživimo čarobnost, ki nas popelje med oblake. Z izvrstnim nastopom je potrdila svoje besede.

Francka Ropret, mentorica

Srečanje središča ASPnet za Gorenjsko

V torek, 4. 4. 2023, je v Kamni Gorici potekalo srečanje središča ASPnet za Gorenjsko, katerega član je tudi naša šola EGSŠ Radovljica. Srečanja sta se udeležila Nina Savić in Janez Mrak iz 1. e pod mentorstvom Francke Ropret. Pod vodstvom Tanje Horvat CUDV Radovljica smo si ogledali vas in njene znamenitosti, nato so se učenci in dijaki zabavali na delavnicah, kjer so izdelovali portrete in barčice – znamenitost kraja. Izdelane barčice v vasi na gregorjevo spuščajo po vodi. V času sestanka mentorjev so se učenci in dijaki družili v igrah na igrišču.

Francka Ropret, mentorica

Tujejezični recital Škofja Loka

V petek, 21. 10. 2022, je v Škofji Loki potekal že 23. tujejezični recital Jezik, kultura, tradicija. Dogodek v okviru UNESCO ASP mreže šol organizira Gimnazija Škofja Loka. Letošnja prireditev je zaradi Mednarodnega leta trajnostnega razvoja gorskih območij nosila naslov Nazaj v planinski raj. Iz naše šole sta se recitala udeležila David Klobučar (1. c)  s pesmijo Simona Gregorčiča Nazaj v planinski raj in Tara Capuder (3. e) s plesno točko na skladbo Bird on a wire.

Obema najlepša hvala za sodelovanje in odličen nastop!

Benjamina Cerkovnik, mentorica

Fotografije: Benjamina Cerkovnik

Učenec poučuje

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktober, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo ponudili možnost, da se sami preizkusijo v vlogi učitelja in da sami oblikujejo učni proces.

V projektu so sodelovale dijakinje prvega letnika gimnazije: Patricia Dobravec, Tea Debeljak, Nuša Smuk, Tjaša Hudeček in Pilar Drole.

Dijakinje so na učno temo Mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij izdelale predstavitev, nato pa probleme, cilje in rešitve trajnostnega razvoja predstavile v 1. g razredu.

Karmen Gogala, mentorica

Delavnice Učenje učenja

V mesecu septembru so bile v vseh prvih letnikih izvedene delavnice Učenje učenja. Izvajali sva jih Irena Pungerčar in Francka Ropret. Poudarek delavnic je bil na ozaveščanju dijakov, kako pomembno je spoštovanje pravil, sodelovanje pri pouku, aktivno poslušanje, pisanje lastnih zapiskov, sprotno učenje in dobro organiziran čas za učenje brez motečih dejavnikov. Vsem dijakom mora biti skupni cilj, da bi uspešno zaključili srednješolsko izobraževanje.

V delavnicah so dijaki izpolnjevali Mapo učenja. Za kvalitetno delo v šoli je pomembno, da spoštujemo drug drugega in pravila, povezana z vedenjem. Ko si zastavljamo kratkoročne cilje, si z njihovo realizacijo uresničujemo tudi dolgoročne cilje, pri tem pa nam pomagajo pozitivne osebnostne lastnosti. Ker pa imamo tudi negativne lastnosti, ki otežujejo delo, se moramo truditi, da jih ozavestimo in jih poskušamo odpraviti. Dijaki so na delavnicah prejeli tudi tabelo za vpis datumov napovedanega ocenjevanja. Izpolnjena tabela, postavljena na vidno mesto, nas ozavešča in opominja na sprotno in pravočasno pripravo k učenju za ocenjevanje znanja.

Francka Ropret, prof.

Datumi izvedbe delavnic:

1. c: ponedeljek, 12. 9. 2022
1. b: torek, 20. 9. 2022
1. g: petek, 23. 9. 2022
1. a: sreda, 28. 9. 2022
1. e: petek, 30. 9. 2022

Nacionalno srečanje UNESCO ASPnet šol v Semiču

V petek, 30. septembra 2022, je v Semiču potekalo nacionalno srečanje UNESCO ASPnet šol, katerih član je tudi naša šola EGSŠ Radovljica. Srečanja sta se udeležili Manca Japelj in Miša Golja iz 4. g pod mentorstvom knjižničarke Helene Thilakarathna Velikanje. Po uvodnem pozdravu so nam predstavili folklorno skupino in belokranjske običaje. Po malici pa sta se dijakinji udeležili še delavnice Časovna kapsula – kuhinja.

Helena Thilakarathna Velikanje

Razstava ilustracij ob evropskem dnevu jezikov

Dijaki ste s svojimi talenti in pripravljenostjo na sodelovanje ob evropskem dnevu jezikov ponovno presenetili. Za ves vložen trud se vam lepo zahvaljujemo.

Verjamemo, da boste ob ogledu ilustracij najlepših besed tudi vsi ostali dijaki prijetno presenečeni.

Lepo vabljeni na ogled v avlo!

Marja Podjed, organizatorka

ŠOLSKO LETO 2021/22

Mladi in mladi po srcu v sožitju

V mesecu maju smo zaključili sodelovanje v Unescovem projektu Mladi in mladi po srcu v sožitju. Sodelovalo je pet dijakov iz 3. c (Jakob Pintar, Nina Fojkar, Rene Kralj, Hana Klinček, Nina Bernik), ki so se družili s starostniki. Namen druženja je bil zapolniti čas osebi ob obisku. Od starejših oseb so sodelujoči izvedeli mnogo novega in zanimivega, se od njih kaj naučili in tudi sami ponudili pomoč pri učenju veščin, pri katerih starejši niso vešči. Vsi sodelujoči pa so si edini, da so preživeli lepe in bogate trenutke ob skupnem druženju.

Francka Ropret, mentorica

Oglejte si izdelke.

Mnenja dijakov, ki so jih doživeli oziroma spoznali v času druženja s starejšo osebo med izvedbo projekta:

»Danes sem imel čas, da se usedem in pogovorim z babico, kako je ona preživljala običajen dan, ko je še hodila v šolo. Dan je začela zelo zgodaj, saj je morala narediti »južno« za njenega ata, ki je delal v rudniku. Potem ko je naredila »južno«, se je oblekla v delovne obleke in nakrmila živali. Potem seje zopet preoblekla, vzela torbo in se odpravila v šolo peš. Šolo je imela zelo daleč, v eno smer je hodila 45 min. V šolo je za razliko od mene zelo rada hodila. Najraje je imela kemijo, ki je bila njena karierna pot tudi v prihodnosti. V šoli so po njenih besedah bili zelo strogi, ampak ni imela nikoli težav, saj je bila zelo pridna, pravi ona. Po končanem pouku se je odpravila domov. Doma je najprej naredila nalogo, potem pa se je odpravila v hlev. V prostem času je rada pela in ustvarjala. Ko sem se z njo pogovarjal, sem dojel, da je bilo življenje včasih veliko težje. Niso imeli dostopa do takšne tehnologije, kot jo imamo danes in javni prevoz do šole ni obstajal. Pouk je bil v njihovih časih privilegij, ne pa obveznost, saj je veliko njenih sovrstnikov že v zgodnjih letih moralo delati v rudnikih ali pa v tovarnah, da so družine lahko preživele. Zato mislim, da smo lahko srečni, da je pouk za nas tako dostopen, saj sem veliko raje pri pouku, kot pa da bi v tovarni delal cel dan za zelo slabo plačo.«

Rene Kralj, 3. c

»Za udeleženca v projektu sem izbral svojega dedija. Med drugim sva se pogovarjala tudi o šoli nekoč in danes. Ugotovila sva, da šola včasih ni bila pol toliko resna kot sedaj. Vzgoja in kazni so bile sicer kar precej strožje, ampak so bili tudi otroci bolj trdoživi. Z veseljem mi je povedal vse raznorazne vragolije, ki so jih počeli, o šoli pa ni bilo veliko govora. Če bi danes naredil kaj takega, kot so včasih, si sploh ne znam predstavljati, kako bi se končalo. V šoli ni bil ravno uspešen. Bolj se je posvečal delu doma. Mislim, da imava to skupno, saj tudi meni šola ni prioriteta. Res je, da se bolj potrudim, da mi gre tudi v šoli dobro, ampak veliko rajši čas posvečam drugim rečem, ki me zanimajo. V otroštvu niso imeli skoraj nič tehnologije. Zdaj mu pri tem veliko pomagam. Vedno me sprašuje, kaj je narobe z njegovim telefonom, če utripa kakšna lučka. Na koncu ugotoviva, da je dobil sporočilo. Pomagam mu tudi pri televiziji ali pri radiju v avtu, če kaj narobe pritisne. On pa mene uči veliko ročnih spretnosti. Pomagal mi je popraviti majavo nogo na mizi. Velikokrat pripravi tudi kaj odličnega za pojesti. Vsi obožujemo njegove žgance ali pa kruh. Pomagam pa mu tudi s kakšnimi težkimi fizičnimi deli, saj zardi starosti že težje kaj naredi sam, npr. zlaganje drv, nositi kaj težkega, kaj pobirati, če se je potrebno veliko prepogibati … Mislim, da se zelo dobro razumeva in z veseljem pomagava drug drugemu. Brez njega danes definitivno ne bi bil tak, kot sem. Moj dedi je pravi veseljak, nihče mu ni enak! Vedno se smeji, tudi če ga kaj boli.«

Jakob Pintar 3. c

Ob druženju so me navdušili občutki ob obujanju spominov. Gospa mi je pokazala svojo staro spominsko knjigo, v katero so ji sošolke narisale krasne risbe v spomni. Skupaj sva jo prelistali in se podali čez spomine. Rekla je, da je to eden njenih najlepših spominov, saj so se ob risanju prijateljice zelo zabavale in preživljale kratke odmore v šoli, saj po šoli za to ni bilo časa zaradi domače kmetije, na kateri je bilo veliko dela.

Nina Fojkar, 3. c

Jezikajmo – Bled 2022

V petek, 22. 4. 2022, je v Festivalni dvorani na Bledu potekal Unescov projekt Jezikajmo. Našo šolo so zastopale dijakinji iz 2. a: Martina Duhani in Katja Bajt s soplesalkama Pijo in Mašo. Koreografijo na skladbo Omah Laya Bad Influence je pripravila dijakinja Martina Duhani. Dijakinje je spremljal Primož Zorko.

Benjamina Cerkovnik, mentorica

Foto: Primož Zorko

Svetovni dnevi

15. 4. – svetovni dan mladih prostovoljcev

Manca Japelj, 3. g

Magdalena Rozman, mentorica

Oblikovanje: Maja Najdič

27. 1. – svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

Manca Japelj, 3. g

Magdalena Rozman, mentorica

Oblikovanje: Maja Najdič

11. 11. – svetovni dan boja proti odvisnosti

Manca Japelj, 3. g

Magdalena Rozman, mentorica

Oblikovanje: Maja Najdič

Učenec poučuje: Aktivno državljanstvo na temo Slovenija, moja dežela 

V letošnjem letu obeležujemo 30. obletnico samostojnosti naše države in tako sem v torek, 19. 10. 2021, pri sklopu OIV (aktivno državljanstvo) obiskal razred 2. b. Tam sem predstavil kakovost življenja v Sloveniji.  Za uvod smo si skupaj ogledali video Slovenija, moja dežela, s katerim sem hotel dijake 2. b vzpodbuditi k razmišljanju, zakaj smo lahko zadovoljni z življenjem v Sloveniji. Kasneje smo si – podobno, kot to delajo pri Mercerjevi lestvici merjenja kakovosti življenja v mestih – ogledali dejavnike kakovosti življena v Sloveniji, tako pozitivne kot negativne.

Na koncu predstavitve so dijaki 2. b morali sami dopolniti izjavo Zadovoljen/Zadovoljna sem, da živim v Sloveniji, ker …, kjer so podali svoje razloge za zadovoljstvo z domovino. Tako smo skupaj ugotovili, da življenje v Sloveniji ni tako slabo oziroma daleč od tega.

Tu pa so nekateri odgovori dijakov:

Zadovoljen Zadovoljna sem z življenjem s Sloveniji, ker:

 • ni nasilnih vojn
 • imam svobodo in mir
 • odraščam v mirnem okolju in v preglednem sistemu
 • se tu počutim varnega, ker je tu mir in je lepo. Ker sem svoboden.
 • ker imamo brezplačno šolstvo in zdravstvo. Ni vojn in pogoji za življenje so dobri. Imamo lepo naravo. Država je majhna, v uri in pol lahko obiščeš hribe ali pa se pelješ do morja.

Tristan Grašič, 2. g

Fotografija: arhiv Studia Marketing

Marja Podjed, mentorica

Razstava izdelkov ob evropskem dnevu jezikov

26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov, zato so mentorice pozvale k sodelovanju na razstavi, in sicer z izbrano frazo v obliki liustracije.

Komisija je v počastitev dneva evropskih jezikov izbrala naslednje izvirne ilustracije naših dijakov:

Zgoraj od leve proti desni: Maya S. Franko, 3. b, Urška Pirc, 2. g, Dominik Klinar, 3. g, Jakob Pintar, 3. c

Spodaj od leve proti desni: Deja Sebanc, 2. a, Nika Orehar, 2. a

Vsem dijakom čestitamo!

Prejeli so simbolično nagrado.

Učiteljice tujih jezikov, Majda Hajnrihar in Staša Slapnik, prof.

Urša Pirc, 2. g, sodelujoča na razstavi:

“Za natečaj o evropskem dnevu jezikov sem izvedela pri pouku angleščine. Predlog profesorice Alenke Rozman je bil, da si izberemo neko frazo v angleškem, nemškem ali katerem koli drugem jeziku ter jo poskušamo ilustrirati.

Naloga se mi je zdela zanimiva, zato sem se tudi sama odločila, da bom sodelovala. Izbrala sem si angleško frazo I haven’t seen you in ages in jo poskušala ilustrirati. Moja zamisel je bila sprva, da narišem starejšo gospo v objemu svoje hčerke, vendar sem si premislila in narisala starejšega gospoda v objemu svoje vnukinje. S tem pa sem poskušala prikazati, da tesna vez v družini lahko ostane močna kljub preteklem času, ko sta bili osebi ločeni.”

ŠOLSKO LETO 2020/21

Učenec poučuje

V okviru projekta Učenec poučuje sta v ponedeljek, 5. 10. 2020, Špela Capuder in Neja Čadež, dijakinji 3. e, pripravili in izvedli učno uro psihologije. Dijakom 3. e in 3. b razreda sta predstavili vrednote. Zaključek pa sta popestrili z reševanjem kviza.

Francka Ropret, mentorica

ŠOLSKO LETO 2019/20

16. 11. 2019, mednarodni dan strpnosti – dan za

strpnost in prijateljstvo

Projekt Past upravičene nestrpnosti

Že tretje leto se je  naša šola priključila projektu Izobraževalnega centra Eksena ob Mednarodnem dnevu strpnosti  z naslovom Past upravičene nestrpnosti. Razredniki in dijaki smo razmišljali ob odlomku iz knjige Kate McCaffrey: Uničimo jo! Nastala pisna besedila dijakov so razstavljena v šolski avli. Vljudno vabljeni, da si razstavo ogledate.

Benjamina Cerkovnik, koordinatorica projekta na EGSŠ

Fotografija: Benjamina Cerkovnik

Unescov tujejezični recital v Škofji Loki

Jezik – kultura in tradicija

 

Kot članica UNESCO ASP mreže šol se je naša šola tudi letos udeležili 19. tujejezičnega recitala v Škofji Loki z naslovom Zgodbe evropske dediščine. Recital se je odvijal v petek, 18. 10. 2019, v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Našo šolo sta uspešno zastopala dijak 4. a Rok Perhavc, ki je na diatonični harmoniki zaigral skladbo legendarnega ljudskega godca Franca Delčnjaka Čreda v galopu, ter dijakinja 3. g Mina Košar. Mina je skupaj z dijakinjo 4. g Nino Zrimšek prav za recital v Škofji Loki napisala besedilo pesmi v angleščini For you terin jo uglasbila in z njo uspešno debitirala. Čestitke obema za izvrsten nastop.

Mentorica: Benjamina Cerkovnik

Fotografije: Benjamina Cerkovnik

Učenec poučuje

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobra, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo ponudili možnost, da se sami preizkusijo v vlogi učitelja in da sami oblikujejo učni proces.

V projektu sta sodelovali dijakinji drugega letnika gimnazije, Tina Dolinar in Maša Grahovac.

Dijakinji sta od profesoric biologije in športne vzgoje dobili učno temo: Aerobni trening in telesna vadba. Sami sta izdelali pripravo na učno uro in predstavitev. Za dve uri sta se prelevili v učiteljici, saj sta pri biologiji sošolcem predstavili učinke aerobnega treninga na mišice, krvožilni in dihalni sistem, pri športni vzgoji pa sta svoje sošolce vodili skozi aerobni trening in raztezne vaje.

Utrinke dijakinj, ki poučujejo, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Mentorici: Karmen Gogala in Lidija Brezavšček

Učenec poučuje

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktober, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo ponudili možnost, da se sami preizkusijo v vlogi profesorja in da sami oblikujejo učni proces. Dijaki, ki so sodelovali v projektu, so od profesorja dobili učno vsebino, tema je bila Čebeloslovje. Dijaki so morali sami izdelati pripravo na učno uro, nato pa so se za eno šolsko uro prelevili v profesorje. Utrinke dijakov, ki poučujejo, si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Karmen Gogala, prof.

4. UNESCOV festival Jezikajmo – zbliževanje kultur Bled

V četrtek, 19. 4. 2018, smo se mentorica Benjamina Cerkovnik in dijaki Mina Košar, Maj Mihelčič, Gavrilov Tikhon (in Danil Korzhiletskyi iz OŠ Križe), Patrik Jagodic (in Ela Novotny iz OŠ Toneta Čuferja iz Ljubljane) ter spremljevalka Nika Marolt udeležili 4. UNESCOVEGA nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo Festivala Jezikajmo na Bledu. Sodelovalo je 9 šol iz cele Slovenije.
Naša šola EGSŠ Radovljica se je predstavila s štirimi točkami pod mentorstvom prof. Magdalene Rozman in prof. Benjamine Cerkovnik:
 • You raise me up (Maj Mihelčič in Kristian Justin)
 • angleški valček v koreografiji Andreja Novotnyega (Ela Novotny in Patrik Jagodic)
 • Nevalyashka (Tikhon Gavrilov in Danil Korzhiletskyi)
 • Sam svoj (Mina Košar)
Benjamina Cerkovnik, mentorica

Fotografije: Benjamina Cerkovnik

Tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 20. 10. 2017, je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekal Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 2017, ki ga že 17. leto zapored za slovensko UNESCO ASP mrežo šol organizira Gimnazija Škofja Loka. Glavna tema letošnjega recitala je bilo potovanje. Recitala smo se udeležili dijakinje 1. g Sara Atanasova, Tinkara Baloh, Neža Sušel in mentorica prof. Benjamina Cerkovnik. Sodelovali smo s točko Makedonski biser, kjer smo v prvem delu predstavili sonet Potovanje (napisala prof. Lidija Brezavšček), v drugem pa sta Neža in Sara v dialogu, ki je potekal izmenjaje se v makedonščini in slovenščini, predstavili znamenitosti Ohrida.
Na recitalu je sodelovalo 16 šol iz cele Slovenije.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Srečanje Unescovih šol gorenjske regije

V četrtek, 19. 10. 2017, je na OŠ Poljane nad Škofjo Loko potekalo srečanje Unescovih koordinatorjev in učencev Gorenjske. Srečanja sva se udeležili Lučka Pikec, dijakinja 3. g, in prof. Benjamina Cerkovnik. V čudovitem jesenskem vremenu smo na terenu spoznavali umetniška dela – freske domačina Ive Šubica. V Šubičevi hiši smo si ogledali njegovo družinsko drevo, ki je polno umetnikov ter se čisto konkretno preizkusili v risanju karikatur. Učenci in dijaki so sodelovali na ustvarjalni delavnici, koordinatorji pa smo imeli čas za izmenjavo mnenj.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Naše delo na šoli poskušamo izvajati v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. V šolskem letu 2016/17 smo izpeljali kar nekaj projektov, ki so se dotikali tem globalnega državljanstva, človekovih pravic in miru, medkulturnega učenja, izobraževanja za trajnostni razvoj, ohranjanja kulturne dediščine. S tem smo spodbujali kreativnost, medkulturni dialog, povezovanje učnih tem pri posameznih predmetih s konkretnimi nalogami, razvijali sodelovalno učenje ter šolo odpirali navzven. Seveda je ena od glavnih skrbi osebnostna rast dijakov. Naše delo temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo dijakom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Veliko aktivnosti je izpeljanih v okviru pouka in OIV. Pri obeleževanju mednarodnih dni smo prisotnost dijakov spodbujali tako, da smo jim priznali sorazmeren del izbirnih vsebin.

Izpeljane Unesco ASPnet aktivnosti:

SEPTEMBER 2016

1. Obeleževanje mednarodnih dni.
Na informativni tabli v avli so se predvajale informacije o mednarodnih dnevih Unesca. Z Veroniko Srnec in Aladinom Salkićem iz 4. e smo pregledali vse drsnice in dopolnili manjkajoče predstavitve za naslednje mednarodne dni:
– Svetovni dan razvoja informatike (24. 10.)
– Svetovni dan znanosti za mir in razvoj (10. 11.)
– Mednarodni dan biološke raznolikosti (29. 12.)
– Mednarodni dan žena (8. 3.)
– Svetovni meteorološki dan (23. 3.)
– Svetovni dan svobode tiska (3. maj)
– Svetovni dan telekomunikacij (17. 5.)
– Dan Afrike (25. 5.)
– Svetovni dan okolja (5. 6.)
– Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja (26. 6.)

2. Mednarodni dan pismenosti – 8. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan za obvarovanje ozonske plast – 16. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Mednarodni dan miru – 21. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Dan brez avtomobila  – 22. 9. 2016
Dijake in zaposlene smo preko šolske spletne strani povabili k sodelovanju ob dnevu brez avtomobila, ki je potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sodelovala je tudi občina Radovljica. Cilj pobude je ozavestiti vse generacije, da naši koraki, pa čeprav majhni, pripomorejo k čistejšemu zraku, manj hrupnemu vsakdanu in boljšemu počutju.

6. Evropski dan jezikov – 26. 9. 2016
Obeležitev Evropskega dneva jezikov smo izvedli v ponedeljek, 17. 10. 2016. Prof. Alenka Rozman je v okviru mednarodne izmenjave s šolo HiB Liebenau iz Gradca pripravila tujejezični recital. Prof. Marja Podjed je skupaj z dijaki pripravila plakate o znanih Slovencih, ki so študirali ali delovali na Dunaju. Prof. Tadeja Klinar je pripravila pano v avli in okrasila učilnico 1 A z mislimi znanih osebnosti:

a) If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that goes to his heart. (Nelson Mandela, 1918 – 2013)
Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.

b) Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.(Aleksandr Solzhenitsyn, 1918–2008)
Poseduj le tisto, kar lahko vedno nosiš s seboj: uči se jezike, spoznavaj države in ljudi. Naj bo popotniška torba kar tvoj spomin.

c) To have another language is to possess a second soul. (Charles the Great, 742–814)
Znanje še enega jezika pomeni, da imaš še eno dušo.

č) Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. (Oliver Wendell Holmes, 1841–1935)
Jezik je kri duše, kamor vodijo misli in iz katere rastejo.
Prof. Benjamina Cerkovnik sem z dijaki 4. e pregledala spletno stran Evropski dan jezikov: zakaj evropski dan jezikov, kaj to je. Govorili smo o večjezičnosti in pogledali večjezičnost v razredu 4. e.

7. Ekskurzija v Bruselj in Tübingen, od 28. do 30. 9. 2016
Dijaki 3. g so si na ekskurziji ogledali Evropski parlament v Bruslju, kjer jih je sprejela evropska poslanka Patricija Šulin, mesto Bruselj, mesto Tübingen in Derendingen, kjer je deloval Primož Trubar. Tako so dijaki krepili evropsko državljanstvo.

OKTOBER 2016

1. Mednarodni dan starejših oseb – 1. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Poslikava šole – od 30. 9. do 2. 10. 2016
V skrbi za naše šolsko okolje in dobro počutje zaposlenih in dijakov je bila med 30. 9. in 2. 10. 2016 po pouku izvedena poslikava sten na šoli. Sodelovali so mnogi dijaki, ki so skupaj z mentoricami Sabino Mevlja in Stašo Slapnik prespali kar v telovadnici.

3. Svetovni dan učiteljev – 5. 10. 2016
Dijaki so se preizkusili v vlogi učitelja. Tako smo se priključili nacionalnemu  projektu Učenec poučuje. Temi sta bili Globalno državljanstvo in medkulturno učenje. Pri prof. Alenki Rozman sta dve dijakinji v angleščini predstavili mednarodno izmenjavo. Pri prof. Marji Podjed so štiri dijakinje pri predmetu sociologija predstavile evropsko integracijo in globalizacijo.

Ob dnevu učiteljem smo na šoli izobesili plakat in dogodek objavili na šolski spletni strani.

4. Teden kulturne dediščine – od 3. 10. do 7. 10. 2016
Od 3. 10. do 7. 10. 2016 je potekal Teden kulturne dediščine. Naši dijaki so se pod vodstvom mentorice prof. Eve Žganjar pridružili Unescovemu projektu Platforma raznolikosti, ki ga organizira OŠ Fokovci. Tema projekta je bila arhitektura. Svoje fotografije so prispevali Tina Košenina, Tanja Žontar, Klara Jevšenak, Tajda Kejžar in Kaja Kunšič.

5. Tujejezični recital Škofja Loka – 14. 10. 2016
Nacionalnega projekta Tujejezični recital v Škofji Loki se zaradi bolezni nismo udeležili, čeprav smo imeli pripravljeno točko. Letošnja tema je bila Hrana – stročnice.

6. Svetovni dan hrane – 16. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Mednarodni dan za odpravo revščine – 17. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

8. Dan Združenih narodov – 24. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

9. Mednarodna izmenjava – 16.–20. 10. 2016
Od 16. do 20. 10. 2016 je potekala že 5. mednarodna izmenjava z gimnazijo HIB-Liebenau iz Gradca. Naši dijaki so gostili svoje avstrijske vrstnike. Pod vodstvom prof. Alenke Rozman so jim predstavili delo v šoli, razkazali bližnjo okolico in znamenitosti ter jim pokazali dva slovenska bisera: Škocjanske jame in Piran.

10. Vrtiljak poklicev – 20. 10. 2016
Naša šola je 24. 10. 2016 organizirala prireditev Vrtiljak poklicev, kjer so  bili učencem osnovnih šol predstavljeni srednješolski programi in poklici.

11. Svetovni dan razvoja informatike – 24. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

NOVEMBER 2016

1. Svetovni dan znanosti za mir in razvoj – 10. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Strokovno srečanje koordinatorjev, vodji središč in ravnateljev UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije – 14. 11. 2016
14. 11. 2016 je v Škofji Loki potekalo strokovno srečanje koordinatorjev, vodji središč in ravnateljev UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije. Udeležila sem se ga koordinatorica UNESCO ASP mreže na EGSŠ, prof. Benjamina Cerkovnik. Nagovorili so nas Jože Bogataj, nacionalni koordinator UNESCO ASP mreže šol Slovenije, Roman Vogrinc, predsednik Programskega sveta UNESCO ASP mreže šol, Marjutka Hafner, Urad za UNESCO, dr. Particija Mozetič iz Morske biološke postaje Piran in mag. Barbara Urbanija iz Urada za UNESCO. Ajda Gracia Golob nam je predstavila delovanje Mladinske platforme. Dr. Alenka Polak nam je predstavila učenje in poučevanje za vzajemni osebnostni in strokovni razvoj učiteljev in učencev. Ljubica Kosmač pa je predstavila projekte.

3. Mednarodni dan strpnosti – 16. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni dan filozofije – 17. 11. 2016
10. 11. 2016 smo izobesili plakat ob svetovnem dnevu filozofije.

5. Svetovni dan otrokovih pravic – 20. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

6. Svetovni dan televizije – 21. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Svetovni dan odpravljanja nasilja nad ženskami – 25. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

DECEMBER 2016

1. Mednarodni dan aidsa – 1. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Mednarodni dan za odpravo suženjstva – 2. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami – 3. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj – 5. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Dan človekovih pravic – 10. 12. 2016
Udeležili smo se nacionalnega projekta ob dnevu človekovih pravic. Natečaj je potekal v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo. Dijakinji Laura Slana Papler in Lučka Pikec sta sodelovali na literarnem natečaju pod vodstvom mentorice Magdalene Rozman, na fotografskem natečaju je sodeloval en dijak pod vodstvom mentorice Eve Žganjar.

6. Svetovni dan gora – 11. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Eko kviz za srednje šole – 13. 12. 2016
13. 12. 2016 je potekalo šolsko tekmovanje Eko kviz pod vodstvom prof. Marije Podhraški. Letošnje teme so bile: preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, krožno gospodarstvo in odgovorno s hrano.
Tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov ekonomske gimnazije in ena dijakinja programa medijski tehnik. Ločeno so tekmovali gimnazijci in medijski tehniki.
Dijaki so morali predelati obsežno gradivo. Najboljši trije iz vsake skupine tekmovanja so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo 1. 2. 2017 na SESGŠ Kranj.
Najboljše dijakinje in s tem udeleženke državnega tekmovanja so Tanja Železnik, Karmen Ličef in Maja Đorđeski iz 3. g.

8. 17. srečanje UNESCO mreže šol Slovenije Cankarjev dom, Ljubljana
16. 12. 2016 smo se koordinatorica UNESCO ASPnet na EGSŠ, prof. Benjamina Cerkovnik, in dijakinji Laura Slana Papler in Lučka Pikec udeležili 17. srečanja UNESCO mreže šol Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljeni. Srečanje so pripravili ljubljansko Unescovo središče OŠ Ledine, UNESCO Mladinska platforma in Društvo za Združene narode za Slovenijo. Srečanje je potekalo pod skupnim naslovom Jaz spoštujem človekove pravice. Dijakinji sta se udeležili delavnice, kjer so simulirali zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Kot predstavniki različnih držav sveta so sprejemali amandmaje na temo migrantov.

9. Mednarodni migrantov – 18. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

10. Zbiranje rabljenih oblačil, igrač in šolskih potrebščin – december 2016 in januar 2017
Na šoli je potekalo zbiranje rabljenih oblačil, igrač in šolskih potrebščin v okviru projekta Pozod(!)ni na okolje. Ob koncu akcije je bilo vse izročeno Rdečemu križu v Radovljici. Pobudniki akcije so bili EKOfrendi iz 3. g.

JANUAR 2017

1. Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta – 27. 1. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

FEBRUAR 2017

1. Mednarodni dan maternega jezika – 21. 2. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Srečanje središča na BTŠC Naklo – 20. 2. 2017
Udeležila sem se ga Benjamina Cerkovnik, koordinatorica UNESCO ASPnet na EGSŠ Radovljica.

MAREC 2017

1. Mednarodni dan žena – 8. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Svetovni dan poezije – 21. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Svetovni dan vode – 22. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni meteorološki dan – 23. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

APRIL 2017

1. Svetovni dan zdravja – 7. 4. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Svetovni dan knjige in založništva – 23. 4. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. 3. Unescov festival Jezikajmo Bled
21. 4. 2017 smo se dijaki Kaja Rozman, Lejla Korać, Katja Lavrinc, Rok Perhavc iz 1. a in prof. Benjamina Cerkovnik udeležili 3. Unescovega festivala Jezikajmo na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. Dijaki so pod mentorstvom prof. Alenke Rozman pripravili točko z naslovom My sweet, sweet homeland. Na festivalu z mednarodno udeležbo je sodelovalo 16 šol. Med generalko in nastopom so nas osnovnošolci peljali na ogled Bleda.

4. Likovni natečaj Ex Tempore Strmol 2017
20. aprila 2017 so se dijaki naše šole udeležili Likovnega natečaja Ex Tempore Strmol 2017, Unescovega nacionalnega projekta, ki poteka pod okriljem OŠ Davorina Jenka Cerklje.  Barve naše šole so zastopali Martin Gomboc, 1. a, Nina Košelnik, 1. B, in Ema Vodopivec, 1. c. Motivika likovnega ustvarjanja je bila vezana na stavbno, naravno in kulturno dediščino posestva gradu.

5. Noč knjige – 24. april 2017
Na literarnem dogodku v sklopu projekta Noč knjige smo gostili Marjano Moškrič, avtorico romana Sanje o belem štrpedu.

MAJ 2017

1. Svetovni dan svobode tiska – 3. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Dan sonca – 3. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan družin – 15. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni dan telekomunikacij – 17. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Predstavitev pesniške zbirke Nemir
V okviru TVU so dijaki z mentorico prof. Lidijo Brezavšček 17. 5. 2017 predstavili zbirko pesmi in ilustracij z naslovom Nemir. Na koncu so izvedli še kratko delavnico haikujev.

6. 5. Unescov tek mladih na Ptuju 2017
Z dijaki in dijakinjami EGSŠ smo se tradicionalno, letos že petič, udeležili teka mladih na Ptuju. V spremstvu profesorice Jasne Smajič so na Ptuj odpotovali Ema Lapajne iz 1. g, Maša Kozomara iz 1. a, Matic Ajdič in Matic Rudolf iz 2. e.

7. Dan Afrike – 25. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

8. Svetovni dan brez tobaka – 31. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

JUNIJ 2017

1. Svetovni dan okolja – 5. 6. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. E-cikliranje, 7. 6. 2017
Dijaki naše šole so se na delavnici E-odpadki in naše okolje seznanili z nastajajočo infrastrukturo oddajanja starih aparatov po državi ter razvijali nove ideje na področju E-cikliranja. Dogodek se je zgodil v sklopu lanskega lansiranja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občine Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki.

3. Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja – 26. 6. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Fotografija 1: 5. UNESCOV tek na Ptuju: Matic Rudolf, Matic Ajdič, Ema Lapajne in Maša Kozomara
Fotografija 2: Predstavitev pesniške zbirke Nemir
Fotografija 3: Dijakinja na likovnem natečaju Ex tempore grad Strmol 2017
Fotografija 4: 3. UNESCOV festival Jezikajmo na Bledu
Fotografija 5: UNESCOV projekt Platforma raznolikosti (Foto: Tina Košenina, 3. b)

Pesniška zbirka Nemir

Dijaki, vljudno ste vabljeni, da napišete pesmi za letošnjo pesniško zbirko Nemir. Pesmi lahko oddate profesorjem slovenščine ali Karmen Gogala, ki vodi Unescov projekt.

Podelitev nagrad natečaja Društva za Združene narode za Slovenijo 2015

V sredo, 9. 12. 2015, je bila na Ljubljanski univerzi podelitev nagrad za najboljša likovna, literarna in fotografska dela, nagrajena na natečaju Pravica do razvoja, ki ga je letos organiziralo Društvo za Združene narode za Slovenijo v sodelovanju z ameriško ambasado. Na natečaju je bil v kategoriji za najboljšo fotografijo dijakov kar za dve fotografiji nagrajen tudi naš dijak Grega Slivnik iz 1. Ma pod mentorstvom Anje Tolar Tomšič. Grega je vsestranski ustvarjalec že od malih nog in pravi, da to ni njegova prva takšna nagrada in tudi ne zadnja.

EGSŠ dijaku čestita in mu želi, da bo še naprej tako uspešen!
Čestitke tudi mentorici Anji Tolar Tomšič!

Lana Skorohod na recitalu

V Gimnaziji Škofja Loka je v petek, 6. 11. 2015, potekal nacionalni Unescov projekt: Jezik – kultura in tradicija. Projekt poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Jezik je namreč orodje za sporazumevanje, obenem pa se z jezikom učimo kulture naroda, spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi spoznanji širimo obzorja znanja in duha, našo toleranco do drugačnih, predvsem pa bogatimo svojo lastno izobrazbo. Ker je letos mednarodno leto svetlobe, je bila to tudi tema letošnjega projekta.
Našo šolo je zastopala dijakinja  2. letnika gimnazije Lana Skorohod, in sicer s svojo avtorsko pesmijo z naslovom Svetloba.

SVETLOBA

Slepo je verovanje
v boginjo v zlatem krilu,
kameleonko pretkano,
vsemogočno vitalno silo.

Iz delčkov rodbine svoje
v daljnem nam vesolju
zida zlate kletke,
nakupi platna, slika
in kaže nam čudesa,
kaže luno, ptice, rože,
ujame se za kapljo solze.

Neusmiljeno razgalja,
daje teste in daje vprašanja.
Želi si kritiko iskreno,
svoje umetnosti,
stvaritev in problemov.

Kraljica mojih oči,
kakšna bila kraljica bi brez kralja?
Mračen mož, njen kralj,
a ljubi jo iskreno,
saj le redko jo okara,
ko pušča diamante
na njegovem črnem nebu.

Neskončna je harmonija,
njuna harmonija;
ziblje tvojo glavo v ritmu,
prisluhni, človek,
in dvigni dlani visoko v nebo,
da ujameš te diamante,
ko padlo bo le-to.

Mentorica: Ana Berčon

Vodja projekta: Karmen Gogala

UČENJE UČENJA

Vsaka sprememba, naj bo pozitivna ali negativna, zahteva od posameznika določeno zbranost. Tudi prehod v srednjo šolo je pomembna prelomnica v življenju posameznika. Sreča se z novimi sošolci, profesorji, novimi pravili in veliko več snovi, ki jo bo potrebno znati. Da bi osvežili, podkrepili, spoznali nove pristope k učenju, predvsem pa ne bi pozabili na sprotno učenje, dijaki prvih letnikov ustvarijo MAPO UČENJA.
Spoznali so, da so hobiji in dolžnosti pogosto med seboj povezani. Z udejanjenimi in realiziranimi vsakodnevnimi kratkoročnimi cilji uresničujemo tudi dolgoročne cilje, pri tem pa nam pomagajo pozitivne osebnostne lastnosti. Ker pa imamo tudi negativne lastnosti, ki otežujejo delo, se moramo truditi, da se jih zavemo in jih poskušamo odpraviti.

Nekaj izdelkov posameznih dijakov je prikazanih v nadaljevanju.

Mentorici Francka Ropret in Irena Pungerčar

UČENEC POUČUJE

Ob dnevu učiteljev sta v okviru nacionalnega projekta Učenec poučuje Špela Đukes in Tinkara Mali Hočevar, dijakinji 3. Ea, pripravili učno uro geografije in jo izvedli v 1. Ea.

Po končani uri je Tinkara zapisala naslednje misli:
Ura geografije, ki sva jo vodili s Špelo, se mi je zdela zelo zanimiva, saj sva se postavili v vlogo profesorja. Na začetku sva imeli tremo, ker nisva vedeli, kaj naj pričakujeva. Trema pa je čez čas izginila. Hitro sva se sprostili in nadaljevali, kar je bilo v načrtu. Med uro sva hoteli, da razred sodeluje pri pouku. Posamezni dijaki so zares lepo sodelovali, nekateri pa so se malo dolgočasili. Ko smo predelali snov, sva jim razdelili učne liste, da bi jih rešili, medve pa sva hodili po razredu. Najbolj me je zmotilo, ko sem slučajno ujela dijakinjo, ki je med reševanjem uporabljala telefon. Najprej nisem vedela, kaj narediti, vendar se mi je to zdelo nespoštljivo, zato sem jo opomnila, naj ga pospravi. Ko smo pregledovali delovne liste, sem jo večkrat poklicala, naj prebere svoj odgovor, vendar ga ni poznala. Ni mi bilo všeč, da so sodelovali samo določeni, vedno isti dijaki, zato sva poklicali še tiste, ki so bili bolj tiho. Na koncu ure sva imeli še kratek film. Med ogledom filma je nekatere dijake malo zaneslo, kar je bilo za naju in ostale dijaki moteče. Mislim, da sva učno uro uspešno zaključili in pridobili dodatno izkušnjo.

Mentorici Marija Podhraški in Francka Ropret

BRALNE URICE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA, RADOVLJICA

Dejavnosti projekta SKK – bralne urice v vrtcu, na osnovnih šolah in v domu za starejše občane