Unesco2019-01-16T13:09:11+00:00

Predstavitev

UNESCO (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov, ki je bila ustanovljena 16. novembra 1945. Prispevati želi k zagotavljanju miru in varnosti, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu tako, da države sodelujejo med seboj na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacije in informacij. Svoj sedež ima v Parizu.
Projekti, ki jih podpira UNESCO, vključujejo programe za povečevanje pismenosti, tehnične programe, programe za usposabljanje učiteljev, mednarodne znanstvene programe, regionalne in kulturnozgodovinske projekte, programe za promocijo kulturne raznolikosti, sporazume o mednarodnem sodelovanju za zavarovanje svetovne, kulturne in naravne dediščine ter varovanje človekovih pravic.
V Sloveniji skrbi za izvajanje UNESCO ciljev in dejavnosti Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Šole, ki sledijo UNESCO ciljem, smo povezane v slovensko UNESCO ASP mrežo, ki je del mednarodne UNESCO mreže in trenutno povezuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah.

Cilji

UNESCO šole delujejo v skladu s 4 Delorsovimi stebri izobraževanja:

Učiti se, da bi vedeli!
Učiti se delati!
Naučiti se živeti skupaj!
Učiti se biti!

Teme

Mir in človekove pravice
Demokracija, enakopravnost spolov
Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
Izobraževanje za trajnostni razvoj
Globalno učenje, varovanje okolja
Medkulturno učenje
Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

Povezave

UNESCO ASP mreža šol: https://www.unesco-sole.si/

UNESCO mladinska platforma: http://unesco-mladi.si/

Učenec poučuje

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktober, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo ponudili možnost, da se sami preizkusijo v vlogi profesorja in da sami oblikujejo učni proces. Dijaki, ki so sodelovali v projektu, so od profesorja dobili učno vsebino, tema je bila Čebeloslovje. Dijaki so morali sami izdelati pripravo na učno uro, nato pa so se za eno šolsko uro prelevili v profesorje. Utrinke dijakov, ki poučujejo, si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Karmen Gogala, prof.

4. UNESCOV festival Jezikajmo – zbliževanje kultur Bled

V četrtek, 19. 4. 2018, smo se mentorica Benjamina Cerkovnik in dijaki Mina Košar, Maj Mihelčič, Gavrilov Tikhon (in Danil Korzhiletskyi iz OŠ Križe), Patrik Jagodic (in Ela Novotny iz OŠ Toneta Čuferja iz Ljubljane) ter spremljevalka Nika Marolt udeležili 4. UNESCOVEGA nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo Festivala Jezikajmo na Bledu. Sodelovalo je 9 šol iz cele Slovenije.
Naša šola EGSŠ Radovljica se je predstavila s štirimi točkami pod mentorstvom prof. Magdalene Rozman in prof. Benjamine Cerkovnik:
  • You raise me up (Maj Mihelčič in Kristian Justin)
  • angleški valček v koreografiji Andreja Novotnyega (Ela Novotny in Patrik Jagodic)
  • Nevalyashka (Tikhon Gavrilov in Danil Korzhiletskyi)
  • Sam svoj (Mina Košar)
Benjamina Cerkovnik, mentorica

Fotografije: Benjamina Cerkovnik

Tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 20. 10. 2017, je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekal Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 2017, ki ga že 17. leto zapored za slovensko UNESCO ASP mrežo šol organizira Gimnazija Škofja Loka. Glavna tema letošnjega recitala je bilo potovanje. Recitala smo se udeležili dijakinje 1. g Sara Atanasova, Tinkara Baloh, Neža Sušel in mentorica prof. Benjamina Cerkovnik. Sodelovali smo s točko Makedonski biser, kjer smo v prvem delu predstavili sonet Potovanje (napisala prof. Lidija Brezavšček), v drugem pa sta Neža in Sara v dialogu, ki je potekal izmenjaje se v makedonščini in slovenščini, predstavili znamenitosti Ohrida.
Na recitalu je sodelovalo 16 šol iz cele Slovenije.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Srečanje Unescovih šol gorenjske regije

V četrtek, 19. 10. 2017, je na OŠ Poljane nad Škofjo Loko potekalo srečanje Unescovih koordinatorjev in učencev Gorenjske. Srečanja sva se udeležili Lučka Pikec, dijakinja 3. g, in prof. Benjamina Cerkovnik. V čudovitem jesenskem vremenu smo na terenu spoznavali umetniška dela – freske domačina Ive Šubica. V Šubičevi hiši smo si ogledali njegovo družinsko drevo, ki je polno umetnikov ter se čisto konkretno preizkusili v risanju karikatur. Učenci in dijaki so sodelovali na ustvarjalni delavnici, koordinatorji pa smo imeli čas za izmenjavo mnenj.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Naše delo na šoli poskušamo izvajati v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. V šolskem letu 2016/17 smo izpeljali kar nekaj projektov, ki so se dotikali tem globalnega državljanstva, človekovih pravic in miru, medkulturnega učenja, izobraževanja za trajnostni razvoj, ohranjanja kulturne dediščine. S tem smo spodbujali kreativnost, medkulturni dialog, povezovanje učnih tem pri posameznih predmetih s konkretnimi nalogami, razvijali sodelovalno učenje ter šolo odpirali navzven. Seveda je ena od glavnih skrbi osebnostna rast dijakov. Naše delo temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo dijakom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

Veliko aktivnosti je izpeljanih v okviru pouka in OIV. Pri obeleževanju mednarodnih dni smo prisotnost dijakov spodbujali tako, da smo jim priznali sorazmeren del izbirnih vsebin.

Izpeljane Unesco ASPnet aktivnosti:

SEPTEMBER 2016

1. Obeleževanje mednarodnih dni.
Na informativni tabli v avli so se predvajale informacije o mednarodnih dnevih Unesca. Z Veroniko Srnec in Aladinom Salkićem iz 4. e smo pregledali vse drsnice in dopolnili manjkajoče predstavitve za naslednje mednarodne dni:
– Svetovni dan razvoja informatike (24. 10.)
– Svetovni dan znanosti za mir in razvoj (10. 11.)
– Mednarodni dan biološke raznolikosti (29. 12.)
– Mednarodni dan žena (8. 3.)
– Svetovni meteorološki dan (23. 3.)
– Svetovni dan svobode tiska (3. maj)
– Svetovni dan telekomunikacij (17. 5.)
– Dan Afrike (25. 5.)
– Svetovni dan okolja (5. 6.)
– Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja (26. 6.)

2. Mednarodni dan pismenosti – 8. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan za obvarovanje ozonske plast – 16. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Mednarodni dan miru – 21. 9. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Dan brez avtomobila  – 22. 9. 2016
Dijake in zaposlene smo preko šolske spletne strani povabili k sodelovanju ob dnevu brez avtomobila, ki je potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sodelovala je tudi občina Radovljica. Cilj pobude je ozavestiti vse generacije, da naši koraki, pa čeprav majhni, pripomorejo k čistejšemu zraku, manj hrupnemu vsakdanu in boljšemu počutju.

6. Evropski dan jezikov – 26. 9. 2016
Obeležitev Evropskega dneva jezikov smo izvedli v ponedeljek, 17. 10. 2016. Prof. Alenka Rozman je v okviru mednarodne izmenjave s šolo HiB Liebenau iz Gradca pripravila tujejezični recital. Prof. Marja Podjed je skupaj z dijaki pripravila plakate o znanih Slovencih, ki so študirali ali delovali na Dunaju. Prof. Tadeja Klinar je pripravila pano v avli in okrasila učilnico 1 A z mislimi znanih osebnosti:

a) If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that goes to his heart. (Nelson Mandela, 1918 – 2013)
Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.

b) Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.(Aleksandr Solzhenitsyn, 1918–2008)
Poseduj le tisto, kar lahko vedno nosiš s seboj: uči se jezike, spoznavaj države in ljudi. Naj bo popotniška torba kar tvoj spomin.

c) To have another language is to possess a second soul. (Charles the Great, 742–814)
Znanje še enega jezika pomeni, da imaš še eno dušo.

č) Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. (Oliver Wendell Holmes, 1841–1935)
Jezik je kri duše, kamor vodijo misli in iz katere rastejo.
Prof. Benjamina Cerkovnik sem z dijaki 4. e pregledala spletno stran Evropski dan jezikov: zakaj evropski dan jezikov, kaj to je. Govorili smo o večjezičnosti in pogledali večjezičnost v razredu 4. e.

7. Ekskurzija v Bruselj in Tübingen, od 28. do 30. 9. 2016
Dijaki 3. g so si na ekskurziji ogledali Evropski parlament v Bruslju, kjer jih je sprejela evropska poslanka Patricija Šulin, mesto Bruselj, mesto Tübingen in Derendingen, kjer je deloval Primož Trubar. Tako so dijaki krepili evropsko državljanstvo.

OKTOBER 2016

1. Mednarodni dan starejših oseb – 1. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Poslikava šole – od 30. 9. do 2. 10. 2016
V skrbi za naše šolsko okolje in dobro počutje zaposlenih in dijakov je bila med 30. 9. in 2. 10. 2016 po pouku izvedena poslikava sten na šoli. Sodelovali so mnogi dijaki, ki so skupaj z mentoricami Sabino Mevlja in Stašo Slapnik prespali kar v telovadnici.

3. Svetovni dan učiteljev – 5. 10. 2016
Dijaki so se preizkusili v vlogi učitelja. Tako smo se priključili nacionalnemu  projektu Učenec poučuje. Temi sta bili Globalno državljanstvo in medkulturno učenje. Pri prof. Alenki Rozman sta dve dijakinji v angleščini predstavili mednarodno izmenjavo. Pri prof. Marji Podjed so štiri dijakinje pri predmetu sociologija predstavile evropsko integracijo in globalizacijo.

Ob dnevu učiteljem smo na šoli izobesili plakat in dogodek objavili na šolski spletni strani.

4. Teden kulturne dediščine – od 3. 10. do 7. 10. 2016
Od 3. 10. do 7. 10. 2016 je potekal Teden kulturne dediščine. Naši dijaki so se pod vodstvom mentorice prof. Eve Žganjar pridružili Unescovemu projektu Platforma raznolikosti, ki ga organizira OŠ Fokovci. Tema projekta je bila arhitektura. Svoje fotografije so prispevali Tina Košenina, Tanja Žontar, Klara Jevšenak, Tajda Kejžar in Kaja Kunšič.

5. Tujejezični recital Škofja Loka – 14. 10. 2016
Nacionalnega projekta Tujejezični recital v Škofji Loki se zaradi bolezni nismo udeležili, čeprav smo imeli pripravljeno točko. Letošnja tema je bila Hrana – stročnice.

6. Svetovni dan hrane – 16. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Mednarodni dan za odpravo revščine – 17. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

8. Dan Združenih narodov – 24. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

9. Mednarodna izmenjava – 16.–20. 10. 2016
Od 16. do 20. 10. 2016 je potekala že 5. mednarodna izmenjava z gimnazijo HIB-Liebenau iz Gradca. Naši dijaki so gostili svoje avstrijske vrstnike. Pod vodstvom prof. Alenke Rozman so jim predstavili delo v šoli, razkazali bližnjo okolico in znamenitosti ter jim pokazali dva slovenska bisera: Škocjanske jame in Piran.

10. Vrtiljak poklicev – 20. 10. 2016
Naša šola je 24. 10. 2016 organizirala prireditev Vrtiljak poklicev, kjer so  bili učencem osnovnih šol predstavljeni srednješolski programi in poklici.

11. Svetovni dan razvoja informatike – 24. 10. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

NOVEMBER 2016

1. Svetovni dan znanosti za mir in razvoj – 10. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Strokovno srečanje koordinatorjev, vodji središč in ravnateljev UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije – 14. 11. 2016
14. 11. 2016 je v Škofji Loki potekalo strokovno srečanje koordinatorjev, vodji središč in ravnateljev UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije. Udeležila sem se ga koordinatorica UNESCO ASP mreže na EGSŠ, prof. Benjamina Cerkovnik. Nagovorili so nas Jože Bogataj, nacionalni koordinator UNESCO ASP mreže šol Slovenije, Roman Vogrinc, predsednik Programskega sveta UNESCO ASP mreže šol, Marjutka Hafner, Urad za UNESCO, dr. Particija Mozetič iz Morske biološke postaje Piran in mag. Barbara Urbanija iz Urada za UNESCO. Ajda Gracia Golob nam je predstavila delovanje Mladinske platforme. Dr. Alenka Polak nam je predstavila učenje in poučevanje za vzajemni osebnostni in strokovni razvoj učiteljev in učencev. Ljubica Kosmač pa je predstavila projekte.

3. Mednarodni dan strpnosti – 16. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni dan filozofije – 17. 11. 2016
10. 11. 2016 smo izobesili plakat ob svetovnem dnevu filozofije.

5. Svetovni dan otrokovih pravic – 20. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

6. Svetovni dan televizije – 21. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Svetovni dan odpravljanja nasilja nad ženskami – 25. 11. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

DECEMBER 2016

1. Mednarodni dan aidsa – 1. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Mednarodni dan za odpravo suženjstva – 2. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami – 3. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj – 5. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Dan človekovih pravic – 10. 12. 2016
Udeležili smo se nacionalnega projekta ob dnevu človekovih pravic. Natečaj je potekal v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo. Dijakinji Laura Slana Papler in Lučka Pikec sta sodelovali na literarnem natečaju pod vodstvom mentorice Magdalene Rozman, na fotografskem natečaju je sodeloval en dijak pod vodstvom mentorice Eve Žganjar.

6. Svetovni dan gora – 11. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

7. Eko kviz za srednje šole – 13. 12. 2016
13. 12. 2016 je potekalo šolsko tekmovanje Eko kviz pod vodstvom prof. Marije Podhraški. Letošnje teme so bile: preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, krožno gospodarstvo in odgovorno s hrano.
Tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov ekonomske gimnazije in ena dijakinja programa medijski tehnik. Ločeno so tekmovali gimnazijci in medijski tehniki.
Dijaki so morali predelati obsežno gradivo. Najboljši trije iz vsake skupine tekmovanja so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo 1. 2. 2017 na SESGŠ Kranj.
Najboljše dijakinje in s tem udeleženke državnega tekmovanja so Tanja Železnik, Karmen Ličef in Maja Đorđeski iz 3. g.

8. 17. srečanje UNESCO mreže šol Slovenije Cankarjev dom, Ljubljana
16. 12. 2016 smo se koordinatorica UNESCO ASPnet na EGSŠ, prof. Benjamina Cerkovnik, in dijakinji Laura Slana Papler in Lučka Pikec udeležili 17. srečanja UNESCO mreže šol Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljeni. Srečanje so pripravili ljubljansko Unescovo središče OŠ Ledine, UNESCO Mladinska platforma in Društvo za Združene narode za Slovenijo. Srečanje je potekalo pod skupnim naslovom Jaz spoštujem človekove pravice. Dijakinji sta se udeležili delavnice, kjer so simulirali zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Kot predstavniki različnih držav sveta so sprejemali amandmaje na temo migrantov.

9. Mednarodni migrantov – 18. 12. 2016
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

10. Zbiranje rabljenih oblačil, igrač in šolskih potrebščin – december 2016 in januar 2017
Na šoli je potekalo zbiranje rabljenih oblačil, igrač in šolskih potrebščin v okviru projekta Pozod(!)ni na okolje. Ob koncu akcije je bilo vse izročeno Rdečemu križu v Radovljici. Pobudniki akcije so bili EKOfrendi iz 3. g.

JANUAR 2017

1. Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta – 27. 1. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

FEBRUAR 2017

1. Mednarodni dan maternega jezika – 21. 2. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Srečanje središča na BTŠC Naklo – 20. 2. 2017
Udeležila sem se ga Benjamina Cerkovnik, koordinatorica UNESCO ASPnet na EGSŠ Radovljica.

MAREC 2017

1. Mednarodni dan žena – 8. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Svetovni dan poezije – 21. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Svetovni dan vode – 22. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni meteorološki dan – 23. 3. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

APRIL 2017

1. Svetovni dan zdravja – 7. 4. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Svetovni dan knjige in založništva – 23. 4. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. 3. Unescov festival Jezikajmo Bled
21. 4. 2017 smo se dijaki Kaja Rozman, Lejla Korać, Katja Lavrinc, Rok Perhavc iz 1. a in prof. Benjamina Cerkovnik udeležili 3. Unescovega festivala Jezikajmo na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. Dijaki so pod mentorstvom prof. Alenke Rozman pripravili točko z naslovom My sweet, sweet homeland. Na festivalu z mednarodno udeležbo je sodelovalo 16 šol. Med generalko in nastopom so nas osnovnošolci peljali na ogled Bleda.

4. Likovni natečaj Ex Tempore Strmol 2017
20. aprila 2017 so se dijaki naše šole udeležili Likovnega natečaja Ex Tempore Strmol 2017, Unescovega nacionalnega projekta, ki poteka pod okriljem OŠ Davorina Jenka Cerklje.  Barve naše šole so zastopali Martin Gomboc, 1. a, Nina Košelnik, 1. B, in Ema Vodopivec, 1. c. Motivika likovnega ustvarjanja je bila vezana na stavbno, naravno in kulturno dediščino posestva gradu.

5. Noč knjige – 24. april 2017
Na literarnem dogodku v sklopu projekta Noč knjige smo gostili Marjano Moškrič, avtorico romana Sanje o belem štrpedu.

MAJ 2017

1. Svetovni dan svobode tiska – 3. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. Dan sonca – 3. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

3. Mednarodni dan družin – 15. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

4. Svetovni dan telekomunikacij – 17. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

5. Predstavitev pesniške zbirke Nemir
V okviru TVU so dijaki z mentorico prof. Lidijo Brezavšček 17. 5. 2017 predstavili zbirko pesmi in ilustracij z naslovom Nemir. Na koncu so izvedli še kratko delavnico haikujev.

6. 5. Unescov tek mladih na Ptuju 2017
Z dijaki in dijakinjami EGSŠ smo se tradicionalno, letos že petič, udeležili teka mladih na Ptuju. V spremstvu profesorice Jasne Smajič so na Ptuj odpotovali Ema Lapajne iz 1. g, Maša Kozomara iz 1. a, Matic Ajdič in Matic Rudolf iz 2. e.

7. Dan Afrike – 25. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

8. Svetovni dan brez tobaka – 31. 5. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

JUNIJ 2017

1. Svetovni dan okolja – 5. 6. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

2. E-cikliranje, 7. 6. 2017
Dijaki naše šole so se na delavnici E-odpadki in naše okolje seznanili z nastajajočo infrastrukturo oddajanja starih aparatov po državi ter razvijali nove ideje na področju E-cikliranja. Dogodek se je zgodil v sklopu lanskega lansiranja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občine Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki.

3. Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja – 26. 6. 2017
Ozaveščanje dijakov in zaposlenih preko infotable.

Benjamina Cerkovnik,
koordinatorica UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ Radovljica

Fotografija 1: 5. UNESCOV tek na Ptuju: Matic Rudolf, Matic Ajdič, Ema Lapajne in Maša Kozomara
Fotografija 2: Predstavitev pesniške zbirke Nemir
Fotografija 3: Dijakinja na likovnem natečaju Ex tempore grad Strmol 2017
Fotografija 4: 3. UNESCOV festival Jezikajmo na Bledu
Fotografija 5: UNESCOV projekt Platforma raznolikosti (Foto: Tina Košenina, 3. b)

Pesniška zbirka Nemir

Dijaki, vljudno ste vabljeni, da napišete pesmi za letošnjo pesniško zbirko Nemir. Pesmi lahko oddate profesorjem slovenščine ali Karmen Gogala, ki vodi Unescov projekt.

Podelitev nagrad natečaja Društva za Združene narode za Slovenijo 2015

V sredo, 9. 12. 2015, je bila na Ljubljanski univerzi podelitev nagrad za najboljša likovna, literarna in fotografska dela, nagrajena na natečaju Pravica do razvoja, ki ga je letos organiziralo Društvo za Združene narode za Slovenijo v sodelovanju z ameriško ambasado. Na natečaju je bil v kategoriji za najboljšo fotografijo dijakov kar za dve fotografiji nagrajen tudi naš dijak Grega Slivnik iz 1. Ma pod mentorstvom Anje Tolar Tomšič. Grega je vsestranski ustvarjalec že od malih nog in pravi, da to ni njegova prva takšna nagrada in tudi ne zadnja.

EGSŠ dijaku čestita in mu želi, da bo še naprej tako uspešen!
Čestitke tudi mentorici Anji Tolar Tomšič!

Lana Skorohod na recitalu

V Gimnaziji Škofja Loka je v petek, 6. 11. 2015, potekal nacionalni Unescov projekt: Jezik – kultura in tradicija. Projekt poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Jezik je namreč orodje za sporazumevanje, obenem pa se z jezikom učimo kulture naroda, spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi spoznanji širimo obzorja znanja in duha, našo toleranco do drugačnih, predvsem pa bogatimo svojo lastno izobrazbo. Ker je letos mednarodno leto svetlobe, je bila to tudi tema letošnjega projekta.
Našo šolo je zastopala dijakinja  2. letnika gimnazije Lana Skorohod, in sicer s svojo avtorsko pesmijo z naslovom Svetloba.

SVETLOBA

Slepo je verovanje
v boginjo v zlatem krilu,
kameleonko pretkano,
vsemogočno vitalno silo.

Iz delčkov rodbine svoje
v daljnem nam vesolju
zida zlate kletke,
nakupi platna, slika
in kaže nam čudesa,
kaže luno, ptice, rože,
ujame se za kapljo solze.

Neusmiljeno razgalja,
daje teste in daje vprašanja.
Želi si kritiko iskreno,
svoje umetnosti,
stvaritev in problemov.

Kraljica mojih oči,
kakšna bila kraljica bi brez kralja?
Mračen mož, njen kralj,
a ljubi jo iskreno,
saj le redko jo okara,
ko pušča diamante
na njegovem črnem nebu.

Neskončna je harmonija,
njuna harmonija;
ziblje tvojo glavo v ritmu,
prisluhni, človek,
in dvigni dlani visoko v nebo,
da ujameš te diamante,
ko padlo bo le-to.

Mentorica: Ana Berčon

Vodja projekta: Karmen Gogala

UČENJE UČENJA

Vsaka sprememba, naj bo pozitivna ali negativna, zahteva od posameznika določeno zbranost. Tudi prehod v srednjo šolo je pomembna prelomnica v življenju posameznika. Sreča se z novimi sošolci, profesorji, novimi pravili in veliko več snovi, ki jo bo potrebno znati. Da bi osvežili, podkrepili, spoznali nove pristope k učenju, predvsem pa ne bi pozabili na sprotno učenje, dijaki prvih letnikov ustvarijo MAPO UČENJA.
Spoznali so, da so hobiji in dolžnosti pogosto med seboj povezani. Z udejanjenimi in realiziranimi vsakodnevnimi kratkoročnimi cilji uresničujemo tudi dolgoročne cilje, pri tem pa nam pomagajo pozitivne osebnostne lastnosti. Ker pa imamo tudi negativne lastnosti, ki otežujejo delo, se moramo truditi, da se jih zavemo in jih poskušamo odpraviti.

Nekaj izdelkov posameznih dijakov je prikazanih v nadaljevanju.

Mentorici Francka Ropret in Irena Pungerčar

UČENEC POUČUJE

Ob dnevu učiteljev sta v okviru nacionalnega projekta Učenec poučuje Špela Đukes in Tinkara Mali Hočevar, dijakinji 3. Ea, pripravili učno uro geografije in jo izvedli v 1. Ea.

Po končani uri je Tinkara zapisala naslednje misli:
Ura geografije, ki sva jo vodili s Špelo, se mi je zdela zelo zanimiva, saj sva se postavili v vlogo profesorja. Na začetku sva imeli tremo, ker nisva vedeli, kaj naj pričakujeva. Trema pa je čez čas izginila. Hitro sva se sprostili in nadaljevali, kar je bilo v načrtu. Med uro sva hoteli, da razred sodeluje pri pouku. Posamezni dijaki so zares lepo sodelovali, nekateri pa so se malo dolgočasili. Ko smo predelali snov, sva jim razdelili učne liste, da bi jih rešili, medve pa sva hodili po razredu. Najbolj me je zmotilo, ko sem slučajno ujela dijakinjo, ki je med reševanjem uporabljala telefon. Najprej nisem vedela, kaj narediti, vendar se mi je to zdelo nespoštljivo, zato sem jo opomnila, naj ga pospravi. Ko smo pregledovali delovne liste, sem jo večkrat poklicala, naj prebere svoj odgovor, vendar ga ni poznala. Ni mi bilo všeč, da so sodelovali samo določeni, vedno isti dijaki, zato sva poklicali še tiste, ki so bili bolj tiho. Na koncu ure sva imeli še kratek film. Med ogledom filma je nekatere dijake malo zaneslo, kar je bilo za naju in ostale dijaki moteče. Mislim, da sva učno uro uspešno zaključili in pridobili dodatno izkušnjo.

Mentorici Marija Podhraški in Francka Ropret

BRALNE URICE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA, RADOVLJICA

Dejavnosti projekta SKK – bralne urice v vrtcu, na osnovnih šolah in v domu za starejše občane