Uradne ure tajnice ŠMK

Uradne ure Nevenke KUNŠIČ, tajnice ŠMK, so vsak četrtek od 10.50 do 11.30 oz. po dogovoru.

Vprašanja lahko naslovite tudi na e-pošto: smk@egss.si.

Predprijava, prijava in odjava od splošne mature

Prijava na SM

Vloga za kandidate s posebnimi potrebami

Odjava od splošne mature

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Ksenija Lipovšček, predsednica ŠMK

Plačilo splošne mature za odrasle

Oglejte si cenik plačila splošne mature za odrasle 2021/2022.

Nevneka Kunšič, tajnica ŠMK

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo 2022

Ksenija LIPOVŠČEK – predsednica ŠMK
Iztok MULEJ – namestnik predsednice ŠMK
Nevenka KUNŠIČ – tajnica ŠMK
Jasmina GREGORC – članica

Čas opravljanja mature

 Pisni izpiti iz poklicne mature se začnejo vedno ob 9. uri. Kandidati se morajo zbrati v šolski avli vsaj 20 minut pred začetkom izpita.

O splošni maturi

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji v celi državi, na isti dan s pričetkom ob isti uri. Z opravljeno splošno maturo kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja vsak, brez izpolnjenih pogojev, če je v letu, v katerem opravlja maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Kandidati opravljajo splošno maturo iz petih predmetov. Trije predmeti so obvezni; to so slovenščina, matematika in tuji jezik, ki je na naši šoli angleščina. Dva predmeta sta izbirna. Kandidati lahko izbirajo med nemščino, zgodovino, geografijo, ekonomijo in psihologijo. Če kandidat želi opravljati kakšen drug izbirni predmet (biologija, kemija, …), se za ta predmet pripravlja na Gimnaziji Kranj.

Kandidati se morajo prijaviti na opravljanje mature vsaj 60 dni pred začetkom spomladanskega roka ali najkasneje en dan po razglasitvi rezultatov splošne mature spomladanskega roka v jesenskem izpitnem roku. Kandidati morajo vsaj 3 dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (spričevalo).

Kandidat je uspešno opravil maturo, če je pozitiven pri vseh petih predmetih. Če je uspešno opravil vsaj 3 izpite, ima možnost opravljati popravne izpite še dve leti po opravljanju mature. V dveh letih po opravljenji maturi lahko kandidati enkrat izboljšujejo oceno iz poljubnega števila predmetov.

Kandidat z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavi tudi k opravljanju predmeta splošne mature. Pri izbirnih predmetih razen tujega jezika se izvaja tudi interni del, ki predstavlja 20% ocene. To so laboratorijske ali terenske vaje ter seminarske naloge. Za izvajanje internega dela je za zunanje kandidate s strani RIC-a za Gorenjsko regijo zadolžena Gimnazija Kranj.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (RIC), znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK). Vse dejavnosti v zvezi z maturo koordinira tajnik šolske maturitetne komisije.

Zakonodaja

Splošno maturo urejajo naslednji akti:

Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Vse ostale koristne informacije o splošni maturi izveste na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.