Popestrimo šolo2021-02-01T13:45:28+01:00

Popestrimo šolo

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je uspešno kandidirala na razpisu Popestrimo šolo 2017–2021 (v nadaljevanju POŠ) – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
EGSŠ odlikuje sobivanje in aktivno sodelovanje programov ekonomske gimnazije ter ekonomskega in medijskega tehnika, pri čemer stremimo k oblikovanju izobraževalnega programa, ki odgovarja potrebam časa, izzivom gospodarstva in pridobivanju praktičnih izkušenj s področja ekonomije, podjetništva kot medijskega področja. S projektom Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih želimo izpopolniti pregleden dolgoročen strateški koncept šole, kjer bomo s projektnimi dejavnostmi, avtentičnimi in raziskovalnimi vsebinami bogatili šolski kurikul in dvigali standarde vzgojno-izobraževalnega dela, spoznavali potrebe lokalnega okolja, izboljševali socialno vključenost dijakov ter gradili ustvarjalno in inovativno okolje tako med dijaki kot profesorji. S projektom bomo neposredno usposabljali in spodbujali vodstvene in strokovne delavce k uporabi novih pedagoških strategij in prožnih oblik dela ob upoštevanju različnih potreb in zmožnosti dijakov ter jih pripravili na hitrejši, prilagodljivejši in učinkovitejši vstop na trg dela. Tako bomo krepili različne vrste pismenosti, odpravljali učne primanjkljaje, razvijali nadarjenosti in inovativne rešitve ter hkrati izobraževali za trajnostni razvoj.

Šola EGSŠ Radovljica je pomemben socialni, intelektualni in kulturni center Zgornje Gorenjske. S projektom POŠ želimo v prihodnje okrepiti njeno vlogo tudi v širši regiji kot model dobre prakse.
V prvem obdobju je bila v podporo projekta kreirana tudi spletna stranwww.egss.eu.

Varna mobilnost

Pri projektu Varna mobilnost žal delavnica letos zaradi izrednih razmer in šolanja na daljavo ni bila izvedena, zato smo se odločili, da posnamemo oglas.

Bodite varni!

Nika Brgant, mentorica POŠ

Dijaki dijakom

Dijaki imajo polno zanimivih znanj, interesov in hobijev, ki jih radi predstavijo svojim kolegom dijakom.

Tokrat nas je v srednji vek popeljal Aljoša Vrabec.
Hvala, Aljoša, za nadvse zanimivo izkušnjo.

Nika Brgant, mentorica POŠ

V šolo z maskami

Nekateri dijaki so se po karanteni vrnili v šolo na izpite in seveda na maturo. Te dijake je v šoli pričakalo veliko spodbudnih in pozitivnih misli.

Nika Brgant, mentorica POŠ

Skeči iz karantene

Kaj se je dogajalo v preteklih 12 tednih?

Že dve leti

Pohvaljeni

Dijaki in Nika Brgant, mentorica

Aktivnosti v maju in juniju

Delam tolk kt lohk

Za avtorsko pesem dijaka EGSŠ Radovljica Aleksa Kukiča Delam tok kt lohk so igralci gledališke skupine posneli videospot.

Maturanti, mate to!

Mojca Slivnik, tajnica EGSŠ, Mitja Rozman, spremljevalec dijaka, in letošnji maturant Rok Perhavc so posneli vzpodbuden komad za maturante.

Nika Brgant, mentorica

Go to Top