Projekt MUNERA 32019-03-28T07:58:04+02:00

PROJEKT MUNERA 3 – brezplačno usposabljanje zaposlenih

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega se je vključila skupaj s konzorcijskimi partnerji na podlagi izbora na razpisu Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je za udeležence brezplačen. Ciljna skupina so zaposleni in samozaposleni.

Omenjeni projekt nudi zaposlenim možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola in potrdi Svet šole, so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica v okviru projekta izvajali naslednje programe usposabljanja in izpopolnjevanja:
• program usposabljanja KAKO RAVNATI V PRIMERU NEPREDVIDENIH SITUACIJ
• program usposabljanja USPEŠNA KOMUNIKACIJA ZA OSEBNOSTNO RAST UČITELJA

Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole prav tako objavljeni na naši spletni strani.

Lidija Perše, vodja projekta

Program usposabljanja: Oblikovanje spletnih strani ter grafično oblikovanje

V okviru projekta MUNERA 3 bomo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica organizirali brezplačno usposabljanje na temo oblikovanja spletnih strani ter grafičnega oblikovanja.

Vsebine programa:

  • izdelava in oblikovanje spletne strani,
  • odzivna spletna stran za telefone,
  • kontaktni obrazec,
  • izdelava in oblikovanje poslovne vizitke,
  • osnovni elementi programa Adobe Illustrator,
  • spoznavanje orodij za tekst,
  • osnove tipografije in reprodukcije,
  • spoznavanje formatov datotek,
  • priprava plakata za tisk.

Začetek: 4. marec 2019

Trajanje: 50 ur (10 srečanj)

Termin: ponedeljek in sreda

Pogoja:

a) zaposlena oseba

b) osnovno poznavanje računalniških sistemov

Kontakt: Lidija Perše, koordinatorica projekta: lidija.perse@egss.si

Prijave: do 22. 2. 2019