PROJEKT MUNERA 3 – brezplačno usposabljanje zaposlenih

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega se je vključila skupaj s konzorcijskimi partnerji na podlagi izbora na razpisu Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je za udeležence brezplačen. Ciljna skupina so zaposleni in samozaposleni.

Omenjeni projekt nudi zaposlenim možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola in potrdi Svet šole, so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

V šolskem letu 2018/2019 smo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica v okviru projekta izvajali naslednje programe usposabljanja in izpopolnjevanja:
• program usposabljanja KAKO RAVNATI V PRIMERU NEPREDVIDENIH SITUACIJ
• program usposabljanja USPEŠNA KOMUNIKACIJA ZA OSEBNOSTNO RAST UČITELJA

Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole prav tako objavljeni na naši spletni strani.

Lidija Perše, vodja projekta

Program usposabljanja: Obdelava digitalnega slikovnega gradiva

 

V okviru projekta MUNERA 3 bomo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica organizirali brezplačno usposabljanje na temo obdelave digitalnega slikovnega gradiva.

Vsebine programa so naslednje:

 • osnovni elementi programa Adobe Photoshop
 • spoznavanje orodij za upravljanje z barvami
 • spoznavanje orodij za retuširanje
 • spoznavanje orodij za montiranje posameznih delov slikovnega gradiva
 • osnove tipografije in reprodukcije
 • spoznavanje formatov datotek
 • priprava slikovnega gradiva za splet in tisk

Začetek: 9. marec 2020 ob 17. uri

Trajanje: 40 ur (10 srečanj)

Termin: 2-krat tedensko (ponedeljek in sreda)

Pogoja: zaposlena oseba in osnovno poznavanje računalniških sistemov

Kontakt: Lidija Perše, koordinatorica projekta – lidija.perse@egss.si

Prijave: do četrtka, 5. marca 2020

Program usposabljanja: Obdelava digitalnega slikovnega gradiva

 

V okviru projekta MUNERA 3 bomo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica organizirali brezplačno usposabljanje na temo obdelave digitalnega slikovnega gradiva.

Vsebine programa so naslednje:

 • osnovni elementi programa Adobe Photoshop
 • spoznavanje orodij za upravljanje z barvami
 • spoznavanje orodij za retuširanje
 • spoznavanje orodij za montiranje posameznih delov slikovnega gradiva
 • osnove tipografije in reprodukcije
 • spoznavanje formatov datotek
 • priprava slikovnega gradiva za splet in tisk

Začetek: 4. november 2019 ob 17. uri

Trajanje: 40 ur (10 srečanj)

Termin: 2-krat tedensko (ponedeljek in sreda)

Pogoja: zaposlena oseba in osnovno poznavanje računalniških sistemov

Kontakt: Lidija Perše, koordinatorica projekta – lidija.perse@egss.si

Prijave: do četrtka, 24. 10. 2019

Šolsko leto 2019/20

Program usposabljanja: Oblikovanje spletnih strani ter grafično oblikovanje

V okviru projekta MUNERA 3 bomo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica organizirali brezplačno usposabljanje na temo oblikovanja spletnih strani ter grafičnega oblikovanja.

Vsebine programa:

 • izdelava in oblikovanje spletne strani,
 • odzivna spletna stran za telefone,
 • kontaktni obrazec,
 • izdelava in oblikovanje poslovne vizitke,
 • osnovni elementi programa Adobe Illustrator,
 • spoznavanje orodij za tekst,
 • osnove tipografije in reprodukcije,
 • spoznavanje formatov datotek,
 • priprava plakata za tisk.

Začetek: 4. marec 2019

Trajanje: 50 ur (10 srečanj)

Termin: ponedeljek in sreda

Pogoja:

a) zaposlena oseba

b) osnovno poznavanje računalniških sistemov

Kontakt: Lidija Perše, koordinatorica projekta: lidija.perse@egss.si

Prijave: do 22. 2. 2019