Razglasitev zimskega roka poklicne mature 2019

Razglasitev rezultatov poklicne mature za zimski rok 2019 bo v sredo, 4. 3. 2020, ob 10.30, v pisarni tajništva mature.

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Obvestilo za maturante poklicne mature v zimskem roku 2019

ODDAJA IZDELKOV ZA 4. PREDMET PM bo v torek, 28. 1. 2020, od 11. do 12. ure v tajništvu mature.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti potekajo na šoli EGSŠ Radovljica v novih prostorih v mansardi (3. nadstropje).

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Pred učilnico bodite 20 minut prej, da se na izpit lahko ustrezno pripravite. Mobitela in raznih drugih elektronskih naprav ne smete imeti v izpitnem prostoru.

SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 3. februar 2020, ob 9.00

ANGLEŠČINA in MATEMATIKA
Torek, 4. februar 2020, ob 9.00

MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA
Sreda, 5. februar 2020, ob 9.00

Ustni izpiti

MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA
Petek, 7. februar 2020, ob 10.50, v PRED

MATEMATIKA
Ponedeljek, 10. februar 2020, ob 9.35 v pisarni ŠMK

ZAGOVOR 4. PREDMETA
Torek, 11. februar 2020, ob 9.35, v U 13

SLOVENŠČINA
Sreda, 12. februar 2020, ob 9.35, v U 13

ANGLEŠČINA
Četrtek, 13. februar 2020, ob 10.50, v U 12

Natančen razpored po komisijah bo objavljen na šolski oglasni deski oz. v stekleni vitrini ob vhodu v šolsko stavbo.

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Oddaja izdelkov za 4. predmet

Oddaja izdelkov za 4. predmet poklicne mature v zimskem roku je v torek, 28. 1. 2020, od 11.00 do 12.00 v pisarni tajništva mature.

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK