Reprodukcija klasičnega slikarskega dela

Izdelki pri predmetu snemanje in montaža

Mentor: Jan Perovšek, univ. dipl. filmski in televizijski snemalec

Avtorji: dijaki 3. a, 3. b in 3. c