Družbena odgovornost podjetij

Corporate Social Responsibility = CSR
Družbena odgovorno podjetništvo v razredu (CSR iN CLASS)

Na povabilo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske RAGOR se je naša šola vključila v projekt Erasmus+, v katerem bodo dijaki raziskovali stanje družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji in na primeru izbranega podjetja iskali in predlagali rešitve za še bolj uspešno integracijo le-tega v poslovnem svetu. V projektu bodo sodelovali in se spoznavali italijanski, avstrijski, nemški in slovenski dijaki.

Projekt CSR v šol. letu 2022/23

Kaj pomeni ta kratica? Kdo še sodeluje v tem projektu?

Naša šola tudi letos sodeluje v mednarodnem projektu CSR (Corporate Social Responsibility) ali po naše družbeno odgovorno podjetništvo, v katerem smo skupaj z Avstrijci, Italijani in Nemci.

Mladim bi radi približali novo podjetniško miselnost, kjer so poleg dobička pomembni tudi naslednji vidiki: skrb za okolje, skrb za vse udeležence (zaposleni, stranke, dobavitelji, delničarji …) ter skrb za transparentno financiranje in pošteno upravljanje z denarjem in ostalimi dobrinami.

Kako se bomo tega lotili?

Naši učitelji bodo v vseh razredih podali osnove te tematike v obliki predavanj in delavnic, dijaki bodo imeli možnost dostopa do CSR platforme in se vključili v program interaktivno v parih, skupinah ali individualno.

V razredu 3. g pa se bodo lotili teme bolj poglobljeno, dostopali bodo do platforme, reševali kvize, odgovarjali na vprašanja, pisali eseje na določeno temo. Predstavili jim bomo tudi nekaj primerov dobre prakse iz domovine in tujine.

Kaj bi radi dosegli?

Dijakom želimo predstaviti ta nov način razmišljanja v poslovnem svetu, saj bo to kmalu postala zaveza, ki jo bo podjetje/institucija/trgovina, če bo želela delovati oz. poslovati, enostavno morala izpolniti po evropski direktivi.

Želimo, da naši dijaki postanejo odgovorni in pošteni odrasli, ki jim bo pomembno, da ohranijo naravo tudi za bodoče generacije, vodijo posle transparentno ter da gojijo spoštljive odnose z vsemi deležniki/ljudmi v delovnem procesu.

Kdo sodeluje pri tem projektu?

Vsekakor vse učiteljice ekonomije (Lidija Perše, Katja Poljanec, Irena Papac, Manca Mrak), jezikovno podporo nudijo Alenka Rozman, Marja Podjed in Katja Komljanec. Za računalniško podporo je zadolžen Primož Zorko, celoten pregled nad projektom pa imata Alenka Rozman in gospa ravnateljica Ksenija Lipovšček.

Vsi našteti se sproti izobražujejo in udeležujejo videokonferenc, ožji tim tudi mednarodnih.

Alenka Rozman, vodja

Začetek projekta CSR

V torek, 18. 10 2022, se je v 3. g s profesoricama Ireno Papac in Manco Mrak že začel projekt CSR, osebna in družbena odgovornost. Projektni dan smo začeli z osvežitvijo znanja o konceptu in ciljih trajnostnega (gospodarskega, socialnega in okoljskega) razvoja ter družbeni odgovornosti podjetja, ki so ga dijaki že pridobili lani v projektu CSR pri predmetih ekonomija in podjetništvo. Proučili smo primer visokotehnološkega podjetja Flawless Code, dobitnika slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus, prejete od Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) leta 2019.  Spodbuditi želimo skrb za globalna in lokalna vprašanja in dijake ozavestiti o njihovi osebni odgovornosti, pri kateri se začne družbena odgovornost, zato smo analizirali motivacijski članek Marka Kiauta: Odraz osebne zrelosti je družbena odgovornost. Dijaki so s pomočjo IKT tehnologije individualno reševali vprašanja o vrednotah, krepitvi zavedanja o osebni in družbeni odgovornosti, razvijanju in prevzemanju odgovornosti ter o tem, kdaj posamezniki želijo oz. ne želijo spremeniti svoja ravnanja, nato smo ob kratkih videoposnetkih razpravljali, kako posameznik postane osebno in družbeno odgovoren. Osebna odgovornost je ena od najpomembnejših lastnosti, ki jih mlad človek lahko razvija v času odraščanja. Šola je varen prostor za učenje odgovornega vedenja, le-to pa izboljša kvaliteto življenja, povečuje učinkovitost in prispeva k blagostanju v družbi. Dijaki so iskali izzive (situacije, probleme) na šoli in jih v dijaških timih proučevali ter predlagali množico rešitev. Obiskala nas je ravnateljica Ksenija Lipovšček, pohvalila in dodatno motivirala dijake za aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih šolskih izzivov, poudarila osebno odgovornost dijakov za dejanja, ki vplivajo na skupnost in njihove posledice. Predstavitve rešitev izbranih dijaških izzivov na šoli bodo potekale naslednji teden pri predmetu podjetništvo, ki pomaga pri razvijanju odgovornega ravnanja in ustvarjalnega mišljenja ter tako dijake motivira za poglabljanje znanj, pomembnih za obvladovanje poslovnih procesov, ki potekajo v družbeno odgovorih podjetjih, v katerih bodo najverjetneje dijaki delovali v bodočnosti. Današnji projektni dan je spremljala tudi Katja Komljanec, profesorica angleščine, saj bomo letos v oddelku 3. g nadaljevali s poglabljanjem ozaveščanja o pomenu družbene odgovornosti podjetja na primerih dobre prakse domačih in tujih podjetij s pomočjo gradiv v spletnih učilnicah, ki so pripravljena v okviru mednarodnega dvoletnega projekta CSR.

Irena Papac, prof. ekonomskih predmetov s certifikatom IRDO za vodjo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja (23. 6. 2022)

Cilji Erasmus+ projekta CSR in CLASS, v katerega bodo vključeni dijaki 2. letnika EGSŠ, so informiranje in razširjanje zavesti o družbeno odgovornem podjetništvu med učitelji, dijaki in v lokalnem okolju med ustanovami; vzpostavitev komunikacijskih kanalov in razširjanje ugotovitev. Projekt bo trajal dve leti in v njem sodelujemo tri šole in tri razvojne agencije iz Italije, Avstrije in Slovenije pod okriljem Združenja gospodarskih zbornic dežele Benečije. Sodelovanje bo potekalo na osnovi skupnega raziskovalnega dela, izhajajoč iz konkretnih idej in predlaganih rešitev s strani dijakov v obliki t.i. »case study«. Naši dijaki bodo svoje rezultate predstavili na italijanski šoli, italijanski dijaki na avstrijski šoli in avstrijski dijaki na naši šoli.

Najprej bomo analizirali stanje družbeno odgovornega podjetništva v vseh treh državah in potrebe po vključevanju CSR v srednje šole in širše v javno zavest. Izdelano bo mednarodno poročilo, ki bo osnova za nadaljnje delo.

Sodelujoče šole bomo organizirale izobraževanje učiteljev mentorjev, ki bodo znanje prenesli dijakom v okviru ekoloških dni, delavnic in projektnega dela. Dijaki bodo raziskovali dane primere in predlagali rešitve. Na šolah bo izvedeno tekmovanje in najboljše ekipe bodo svoje ideje predstavile vrstnikom in zainteresirani javnosti v Italiji, Avstriji ali Sloveniji.

Šolsko tekmovanje bo potekalo med manjšimi skupinami znotraj razreda. Vsaka bo analizirala problem in predlagala rešitev s predstavitvijo elektronskih prosojnic. Po dveh tednih bodo v razredu naredili povzetek vseh idej in dijaki bodo izbrali najboljšo idejo, ki jo bodo predstavili žiriji. Najboljše ekipe bodo ideje predstavile na zaključnem tekmovanju s PP ali video predstavitvijo. Žirija bo izbrala dve zmagovalni ideji in najboljši dijaki bodo sodelovali na mobilnosti. Vsi dijaki bodo pripravili elektronsko ali video predstavitev svojega projekta v angleškem jeziku, ki bo objavljen na spletni strani. Mentorji bodo z dijaki predebatirali tudi ideje razredov iz drugih držav.

Naši dijaki (bodoči 3. letnik) bodo predvidoma februarja 2019 svoje rešitve predstavili na sedemdnevni mobilnosti v Italiji. Naša gostiteljica bo šola Istituto Istruzione Superiore “MARCO FANNO”, v kraju Conegliano, ki se nahaja v deželi Benečiji, 30 km severno od mesta Treviso. Delovni jezik bo angleščina.

We have published the contents of the e-learning course:

Basic course in e-learning on “Corporate Social Responsibility”

https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/news

Nagradni izlet pri projektu CSR

V šolskem letu 2018/19 je na šoli potekal projekt CSR. Na šolskem tekmovanju smo iskali idejne rešitve za ekološke, kadrovske in siceršnje gospodarske izzive, s katerimi se sooča jeseniško podjetje Plastkom, d. o. o, ki predeluje odpadne sveče. Med desetimi skupinami je zmagala naša ekipa MEK v sestavi Kaja Prezelj in Ema Lapajne iz 4. g ter Maša Kozomara iz 4. a.

Za nagrado smo prejele izlet po lastni izbiri, zato smo se od 14. do 15. decembra 2019 odpravile v dve božično okrašeni evropski prestolnici, v Budimpešto in na Dunaj. Ogledale smo si božične sejme, glavne znamenitosti ter seveda poskusile značilno dunajsko torto sacher.

Za čudovit vikend bi se rade zahvalile naši šoli, da nam je izlet omogočila.

Ema Lapajne, 4. g

Tretji dan so potekale delavnice

Tretji dan izmenjave smo namenili aktivnostim v osmih delavnicah, skupine pa so bile sestavljene tako iz avstrijskih kot tudi iz naših dijakov. V prvi delavnici so naši dijaki naučili avstrijske vrstnike osnovnih fraz v slovenščini, druga skupina pa je predstavila razlike med avstrijskim in slovenskim šolskim sistemom. V tretji delavnici so dijaki ustvarjali nalepke in druge oznake za kozarce z medom, prav tako so z izvirnim znakom za CSR potiskali vrečke za copate. S temi izdelki smo avstrijske dijake hkrati tudi obdarili. Naslednja skupina dijakov fotografov je natančno dokumentirala dogajanje na vseh delavnicah, peta pa je na temo trajnostnega razvoja posnela video. Zelo so nas navdušili dijaki, ki so izdelali prikupno računalniško igro s čebelo v glavni vlogi. Sedma skupina je dopoldne preživela v radijskem studiu, kjer so posneli krajše oglasno sporočilo, osma pa se je odpravila v gostišče Lectar, kjer izdelave lectovih src niso zgolj spoznali, temveč so se tega opravila tudi sami lotili.

Delavnice so potekale od 9. do 12. ure, ob 12. pa je sledila njihova skupna predstavitev.

Popoldne je sledil obisk podjetja Plastkom na Jesenicah, nato pa še ogled Planice.

Drugi dan obiska Avstrijcev

Torkov program smo pričeli ob 8.30 z ravnateljičinim govorom. Sledile so predstavitve zmagovalnih skupin in izmenjava izkušenj s projektom CSR.

Kasneje smo prisluhnili zanimivim govorcem: gospodu Marku Toplaku iz agencije RAGOR, gospodu Janu Bizjaku, ki za urejenost blejske okolice skrbi preko podjetja Infrastruktura Bled, gospe Aniti Hrast iz inštituta IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti) in gospe Luciji Glavič iz inštituta Ekvilib.

Naši gosti so si popoldne ogledali ekološki kompleks Garden Village na Bledu in se sprehodili na Blejski grad.

Andrej Blenkuš, 3. g

Prireditev ob sprejemu Avstrijcev

V ponedeljek, 13. 5. 2019, so na našo šolo prišli dijaki srednje šole HAK Mürzzuschlag iz Avstrije. Ob 14.30 se je začela prireditev, ki jo je ravnateljica otvorila s prijaznimi besedami. Nato smo predvajali video o slovenski zgodovini in o skrbi za trajnostni razvoj pri nas. Za videom je sledila prva glasbena točka, Mina Košar je odpela pesem Runnin’ avtorice Beyonce. Nato je Laura Slana Papler recitirala svojo pesem v angleščini. Dijaki avstrijske šole so bili navdušeni. Na prireditvi je nastopila tudi folklorna skupina OŠ Antona Tomaža Linharta iz Radovljice pod vodstvom Urške Kavar, nekdanje učenke naše šole. Zapeli, zaplesali in zaigrali so pesmi Črna ovca in Ohcet. Prireditev je popestril še Rok Perhavc z zadnjo točko, in sicer je na harmoniko zaigral pesem Na Golici, s katero je osvojil publiko.

Kasneje so se avstrijski in naši dijaki pomerili v nogometu, odbojki in košarki, prav tako pa so se lahko preizkusili v arkadnem plesu.

Kasneje so si gosti pod vodstvom lokalnih vodnikov ogledali Radovljico.

Mina Košar, 2. g

Gostimo partnersko šolo iz Avstrije v projektu CSR

Naslednji teden bo od ponedeljka, 13. 5., do petka, 17. 5., na šoli potekala dijaška izmenjava z avstrijsko šolo HAK Mürzzuschlag. Obiskalo nas bo 45 dijakov ter 5 njihovih učiteljev spremljevalcev.

Te dni bo tudi potekal pester program.

V ponedeljek bomo ob 14.30 izmenjavo pričeli s kulturnim programom in dobrodošlico. Od 15.00 do 16.30 se lahko pridružite športnim aktivnostim, kjer se lahko z njimi pomerite v nogometu, košarki ali odbojki. (Vpišite se na razpredelnico pri Tednu vseživljenjskega učenja, ki visi na vratih govorilnice pri zbornici.)

V torek se bo ob 8.30 pričel delovni dan s predstavitvijo najboljših izdelkov šolskih tekmovanj. Tri njihove in tri naše najboljše skupine bodo prikazale izsledke ter ideje pri reševanju problematike s področja družbeno odgovornega podjetništva.

Sledili bodo zanimivi govorci: gospod Mark Toplak iz agencije RAGOR (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske), gospa Anita Hrast z inštituta IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti), gospa Lucija Glavič z inštituta EKVILIB ter Jan Bizjak, ki bo zastopal podjetje Infrastuktura Bled.  

Na temu programu bodo ves dan prisotni tisti dijaki EGSŠ Radovljica, ki so bili vključeni v projekt CSR in CLASS.

Kasneje si bodo gosti ogledali turistični ekološki kompleks Garden Village ter se sprehodili na Blejski grad.

V sredo ob 9.00 pričnemo z delavnicami. Tu bodo aktivnosti potekale v desetih mešanih skupinah, saj se bodo tem delavnicam pridružili tudi nekateri naši dijaki. Skupine bodo svoje izdelke na koncu tudi predstavile vsem navzočim.

Popoldne si bodo na Jesenicah ogledali naše partnersko podjetje Plastkom in se zapeljali do Planice.

V četrtek se bo avstrijska skupina podala na celodnevno ekskurzijo, na kateri si bodo ogledali Škocjanske jame, pot pa bodo nadaljevali do slovenske obale, kjer se bodo ustavili tudi v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

V petek naše goste čaka ogled čebelarstva Ambrožič.

Več si lahko ogledate v priponki. Ker je delovni jezik izmenjave angleščina, je tudi besedilo v tej priponki v angleščini.

Ponovno vas vabimo, da se pridružite dejavnostim, ki bodo potekale te dni.

Njihovega obiska se veselimo in verjamemo, da se bomo vsi potrudili za gostoljuben in korekten odnos.

Marja Podjed, vodja

Enotedenski obisk Benečije

40 naših dijakov se je danes v okviru Erasmus plus projekta Družbeno odgovorno podjetništvo odpravilo na enotedenski obisk v Benetke. Tam si bodo ogledali nekaj podjetij, ki delujejo po principu družbene odgovornosti ter partnersko šolo v Coneglianu.
Danes bodo pričeli program s samim ogledom Benetk.

Marja Podjed, vodja

Ponedeljek, 15. aprila 2019, 1. dan

Danes zjutraj smo se iz Radovljice v okviru projekta CSR odpravili v Italijo. Po nastanitvi v hotelu je sledil ogled beneškega labirinta. Ogledali smo si kovačnico, delavnico gondol, Grand Canal, Trg sv. Marka in drugo. Zatem je sledil odhod proti hotelu, večerja ter zaslužen počitek.

Tina Žibert in Katja Lavrinc, 3. a

Torek, 16. aprila, 2. dan

Drugi dan našega strokovnega izleta je bil zelo zanimiv. Začeli smo ga z zajtrkom, nato smo se odpravili v Conegliano do partnerske šole I. I. S. S Marco Franno. Tam smo z italijanskimi vrstniki izmenjali končne izdelke projekta CSR IN CLASS, zatem smo si skupaj ogledali Conegliano. Razkazali so nam večje znamenitosti mesta, in sicer freske lokalno slavnega umetnika F. Da Milano. Po kosilu smo se odpravili do vinarne Perlage, kjer so nam predstavili potek izdelave bio veganskega vina in njegove posebnosti. Pred odhodom nazaj v hostel smo se ustavili še v mestu Follina, kjer smo si ogledali samostan.  Z večerjo smo zaključili dan.

Luka Panić, 3. g

Sreda, 17. april, 3. dan

Tretji dan našega obiska v Italiji smo imeli delavnice na gospodarski zbornici Unioncamere del Veneto. Za začetek smo poslušali predstavitve vseh udeleženih v projektu CSR. To so bili UCV, Regione Veneto, Bravnplus, Ragor in IZB Mürzzuschlag. V drugem delu smo imeli delavnice na temo CSR. Dobili smo navodila in vprašanja, na katere smo morali skupinsko odgovoriti. Razdeljeni smo bili po skupinah, pridružilo pa se nam je tudi deset dijakov iz šole Marco Fanno. Po zaključenih delavnicah so nas tudi pogostili. Za konec pa smo si ogledali tudi podjetje Grafica Veneta.

Ivana Tadić in Maja Bertalanič, 3. e

Četrtek, 18. april, 4. dan

Na sončno četrtkovo jutro smo se odpravili na ogled firme TEXA, kjer so nas toplo pričakali delavci podjetja. Pospremili so nas v njihovo predavalnico, kjer so nam razložili, s čim se ukvarjajo, ter kako pri njih poteka delovni dan, predvsem pa so poudarjali timsko delo. V popoldanskih urah smo se sprehodili skozi prečudovito mesto Treviso, kjer smo si ogledali znamenitosti.

Iza Intihat in Vesna Dolinšek, 2. e
Petek, 19. april, 5. dan
Spet doma!

Družbena odgovornost podjetij

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli smo se pridružili mednarodnemu projektu Družbena odgovornost podjetij (CSR in Class = Corporate social Responsibility). Sodelujejo dijaki 3. e, 3. g in 8 dijakov 3. letnika programa medijski tehnik.
Projektno delo pa bo potekalo od srede, 14. 11. 2018, do ponedeljka, 26. 11. 2018.
V projektu z ekološko in ekonomsko vsebino smo za svojega partnerja v študiji primera izbrali jeseniško podjetje Plastkom, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč, kar danes v Sloveniji predstavlja velik izziv.
Dijaki se bodo kasneje udeležili tudi večdnevne mednarodne izmenjave s svojimi avstrijskimi in italijanskimi vrstniki. Ta dejavnost je kot projekt Erasmus + financirana s strani Evropske skupnosti.

Marja Podjed, vodja projekta

Predstavitev dela desetih skupin pri projektu Družbeno odgovorno podjetništvo

V ponedeljek, 26. 11. 2018, bo ob 12.00 v predavalnici šole pred strokovno žirijo potekala predstavitev študij primera desetih skupin, ki so pri projektu Družbeno odgovorno podjetništvo iskale idejne rešitve za primer jeseniškega podjetja Plastkom, d. o. o, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Strokovna žirija bo ocenjevala izvirnost njihovih idej, uporabno vrednost teh idej za samo podjetje, v kolikšni meri so dijaki upoštevali pomen varstva okolja in interese zaposlenih ter kakšne so njihove zamisli za izboljšanje sodelovanja tega podjetja z lokalno skupnostjo.

Strokovno žirijo, ki je ocenjevala tako dokumentacijo kot tudi prepričljivost javne predstavitve možnih rešitev, so sestavljali:

  • Mojca Korbar, direktorica podjetja Plastkom, d. o. o.
  • Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
  • Stevo Ščavničar, direktor agencije Ragor, Agencije za razvoj Gornje Gorenjske

Tretje mesto je zasedla skupina Rumeno morje, drugo mesto skupina MEK, prvo mesto pa je pripadlo skupini Zelenci, ki jo sestavljajo Katja Lavrinc, Matic Frumen Kotnik in Sergej Peternelj. Žirijo je slednja skupina prepričala s simpatično idejo o izgradnji plastičnih počitniških hišic, katere bi lahko gradili iz predelane plastike.

Na predstavitvi smo gostili tudi gospoda Cirila Globočnika, župana občine Radovljica, gospoda Miha Kovačiča z Ministrstva za okolje in prostor (Sektor za odpadke) ter novinarki časopisa Gorenjski glas.

Dijaki so ta dan naložili na splet tudi videe, za katere lahko glasujete na sledeči povezavi.

Marja Podjed, vodja projekta

Dijaki pri projektu CSR ponovno obiskali
partnersko podjetje Plastkom, d. o. o.

V ponedeljek, 19. 11. 2018, smo v okviru projekta Družbeno odgovorno podjetništvo (CSR in Class) ponovno obiskali jeseniško podjetje Plastkom d. o. o.. Podrobno smo si ogledali postopek predelave sveč in se sprehodili po podjetju. Direktorica podjetja ga. Korbar je tudi prijazno odgovarjala na vsa vprašanja, ki so se nam porodila ob našem dosedanjem raziskovalnem delu. Po vrnitvi v šolo pa smo nadaljevali s skupinskim delom v učilnicah.

Marja Podjed, vodja projekta

Projekt CSR je v polnem teku

V sredo, 14. 11. 2018, smo na šoli pričeli izvajati Projekt Družbeno odgovorno podjetništvo (CSR in Class), pri katerem sodeluje 40 dijakov iz vseh treh programov. Obiskala nas je tudi ga. Korbar, lastnica jeseniškega podjetja Plastkom d. o. o., ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Gospa Korbar nam je predstavila položaj podjetja in problematiko, s katero se srečuje podjetje. Dijaki smo se razdelili v 10 skupin in pričeli z iskanjem realnih rešitev in priložnosti za razvoj. Tu se bomo osredotočili predvsem na področje varovanje okolja, na položaj zaposlenih in na izboljšanje odnosov med podjetjem in lokalno skupnostjo.

Napisala: Manja Čepelnik, 3. a

Marja Podjed, vodja projekta

Objavljamo naslednjo povezavo.

We have published the contents of the e-learning course:

Basic course in e-learning on “Corporate Social Responsibility”

https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/news

Infotočka projekta CSR

Vabimo vas, da si pred učilnico 9 v drugem nadstropju šole ogledate izdelke lanskoletnega oddelka 2. g na temo družbene odgovornosti podjetij, kamor bomo dodajali tudi zanimive novice s tega področja in pomembnejše informacije o projektu.

Marja Podjed, koordinatorka projekta

Družbena odgovornost podjetij (CSR)
pri Poslovnem komuniciranju v 3. g

Naša šola se je vključila v dvoletni mednarodni projekt Erasmus+, v katerem bodo dijaki raziskovali stanje družbenoodgovornega podjetništva v Sloveniji. V raziskovanje tega področja smo vključili tudi dijake 3. g, ki so to področje natančneje spoznavali junija 2018 v sklopu Poslovnega komuniciranja.
Dijaki so razdeljeni v skupine analizirali sam pomen izraza družbena odgovornost podjetij, poiskali primere dobrih praks na tem področju in raziskali položaj varstva zaposlenih. Analizirali so dejavnike kakovosti življenja v mestih in natančneje prevetrili tudi stanje v Radovljici. Prav tako so osvetlili pomen okoljevarstva in tu nanizali nekaj posameznih učinkovitih aktivnosti na področju varstva narave v našem lokalnem okolju.
Skupine so pripravile tudi krajši povzetek vsebine v angleščini, vse to pa so 19. 6. 2018 v prepričljivem nastopu predstavili dijakom 2. letnikov.

Marja Podjed, koordinatorka projekta

Predstavitev projekta CSR na informativnih dnevih 2018

V petek in soboto, 9. in 10. februarja 2018, so na šoli potekali informativni dnevi. To priložnost smo izkoristili za predstavitev projekta Družbena odgovornost podjetij, angleško poimenovano Corporate Social Responsibility oziroma s kratico CSR.
Dijaki 2. g so v teh dneh razdeljeni v skupine raziskali sledeča področja:
a) Kaj izraz »družbena odgovornost podjetij« sploh pomeni in zakaj je skupaj s trajnostnim razvojem to področje tako zelo pomembno?
b) Kako mednarodne smernice, načela in standardi določajo to področje?
c) Katere dejavnosti v Sloveniji že izvajamo in katere primere dobrih praks lahko navedemo? Katero mesto zasedamo v primerjavi z drugimi evropskimi državami?
č) Kako so posamezna večja mesta v svetu uvrščena na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja? Zaradi katerih dejavnikov je v tej kategoriji Dunaj že nekaj let na prvem mestu?

Veseli nas, da smo lahko učencem zadnjih razredov OŠ in njihovim staršem vsaj delno predstavili odgovore na ta vprašanja ter zasnovo in pomen projekta CSR.

Zapisala Marja Podjed, organizatorka aktivnosti

Ekološki dan in projekt CSR

Dijaki vseh 2. letnikov so imeli 5. 6. 2018 ekološko-naravoslovni dan.

Ogledali so si Zbirni center Jesenice, podjetje Plastkom in Čistilno napravo Jesenice.

Zbirni center Jesenice

Zbirni center Jesenice je namenjen ločenemu zbiranju posameznih vrst komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Dijaki so si ogledali, kako se ločeno zbira:
· papir in lepenko,
· steklo,
· plastenke,
· odpadke iz kovin,
· les,
· tekstil in obutev,
· jedilna olja in maščobe,
· barve, lepila, črnila in smole,
· detergente,
· baterije in akumulatorje,
· električno in elektronsko opremo,
· kosovne odpadke,
· zeleni odrez.

Dijakom so predstavili tudi obratovanje EcoSynergy System trgovine. Od 8. decembra 2017 dalje se namreč lahko v Zbirnem Centru Jesenice za ločeno zbrane frakcije prejme EKOKUPONE oziroma ECOSS točke, s katerimi lahko nato po proizvodnih cenah kupimo izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo v trgovini Ecosynergy System.

Podjetje Plastkom

Dijaki so si v okviru projekta CSR in CLASS ogledali jeseniško podjetje Plastkom.

Podjetje, ki deluje od leta 2010, se ukvarja s predelavo sveč. Letno predelajo okrog 1300 ton sveč. Sveče na traku najprej presortirajo in odstranijo druge odpadke, ki se najdejo med svečami. Potem ločijo parafinske sveče od elektronskih. Parafinske gredo naprej v stroje, najprej v trgalec, nato pa v mline, kjer se plastika zmelje. Vosek predelajo posebej, glavni kupec parafina je nemški in ga uporablja za izdelavo prižigalnikov za peči. Prav tako ločijo pokrovčke, železne oddajo Dinosu, kjer jih predelajo v surovino za jeklarsko industrijo, aluminijaste pa prevzame podjetje iz Maribora. Več dela pa imajo z elektronskimi svečami, kjer morajo ročno ločiti pokrovček, ki ga edinega lahko predelajo. Ostale dele (baterije in PET-ohišje) pa morajo oddati pooblaščenim podjetjem v posebno predelavo.

Med ogledom podjetja je gospa Mojca Korbar dijakom predstavila tudi, kako je njihovo podjetje družbeno odgovorno:
Kakšen odnos ima podjetje do narave in okolja?
Kako skrbijo za zaposlene?
Kakšen je odnos do skupnosti, v kateri delujejo?
Kakšen imajo odnos do kupcev in dobaviteljev?

Dijaki so v okviru projekta CSR dobili tudi učni list, na katerega so si beležili pomembnejše informacije o podjetju Plastkom in njegovi družbeni odgovornosti.

Čistilna naprava Jesenice

Javna kanalizacija iz mesta Jesenice se zaključuje s Centralno čistilno napravo Jesenice.

Čistilna naprava Jesenice je naprava za mehansko in biološko čiščenje odpadnih vod. Zgrajena je bila v letu 1988, v letu 2015 pa so jo nadgradili in uredili terciarno stopnjo čiščenja.Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode bolnice, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana, izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in nekaj tehnoloških odpadnih vod iz obratov na območju bivše železarne Jesenice, večinoma pa se odvajajo in obdelujejo ločeno.

Karmen Gogala, prof.