CSR in CLASS2019-01-09T13:12:29+00:00

Družbena odgovornost podjetij

Corporate Social Responsibility = CSR
Družbena odgovorno podjetništvo v razredu (CSR iN CLASS)

Na povabilo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske RAGOR se je naša šola vključila v dvoletni Erasmus+ projekt, v katerem bodo dijaki raziskovali stanje družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji in na primeru izbranega podjetja iskali in predlagali rešitve za še bolj uspešno integracijo le-tega v poslovnem svetu. V projektu bodo sodelovali in se spoznavali italijanski, avstrijski in slovenski dijaki.

Cilji Erasmus+ projekta CSR in CLASS, v katerega bodo vključeni dijaki 2. letnika EGSŠ, so informiranje in razširjanje zavesti o družbeno odgovornem podjetništvu med učitelji, dijaki in v lokalnem okolju med ustanovami; vzpostavitev komunikacijskih kanalov in razširjanje ugotovitev. Projekt bo trajal dve leti in v njem sodelujemo tri šole in tri razvojne agencije iz Italije, Avstrije in Slovenije pod okriljem Združenja gospodarskih zbornic dežele Benečije. Sodelovanje bo potekalo na osnovi skupnega raziskovalnega dela, izhajajoč iz konkretnih idej in predlaganih rešitev s strani dijakov v obliki t.i. »case study«. Naši dijaki bodo svoje rezultate predstavili na italijanski šoli, italijanski dijaki na avstrijski šoli in avstrijski dijaki na naši šoli.

Najprej bomo analizirali stanje družbeno odgovornega podjetništva v vseh treh državah in potrebe po vključevanju CSR v srednje šole in širše v javno zavest. Izdelano bo mednarodno poročilo, ki bo osnova za nadaljnje delo.

Sodelujoče šole bomo organizirale izobraževanje učiteljev mentorjev, ki bodo znanje prenesli dijakom v okviru ekoloških dni, delavnic in projektnega dela. Dijaki bodo raziskovali dane primere in predlagali rešitve. Na šolah bo izvedeno tekmovanje in najboljše ekipe bodo svoje ideje predstavile vrstnikom in zainteresirani javnosti v Italiji, Avstriji ali Sloveniji.

Šolsko tekmovanje bo potekalo med manjšimi skupinami znotraj razreda. Vsaka bo analizirala problem in predlagala rešitev s predstavitvijo elektronskih prosojnic. Po dveh tednih bodo v razredu naredili povzetek vseh idej in dijaki bodo izbrali najboljšo idejo, ki jo bodo predstavili žiriji. Najboljše ekipe bodo ideje predstavile na zaključnem tekmovanju s PP ali video predstavitvijo. Žirija bo izbrala dve zmagovalni ideji in najboljši dijaki bodo sodelovali na mobilnosti. Vsi dijaki bodo pripravili elektronsko ali video predstavitev svojega projekta v angleškem jeziku, ki bo objavljen na spletni strani. Mentorji bodo z dijaki predebatirali tudi ideje razredov iz drugih držav.

Naši dijaki (bodoči 3. letnik) bodo predvidoma februarja 2019 svoje rešitve predstavili na sedemdnevni mobilnosti v Italiji. Naša gostiteljica bo šola Istituto Istruzione Superiore “MARCO FANNO”, v kraju Conegliano, ki se nahaja v deželi Benečiji, 30 km severno od mesta Treviso. Delovni jezik bo angleščina.

We have published the contents of the e-learning course:

Basic course in e-learning on “Corporate Social Responsibility”

https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/news

Družbena odgovornost podjetij

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli smo se pridružili mednarodnemu projektu Družbena odgovornost podjetij (CSR in Class = Corporate social Responsibility). Sodelujejo dijaki 3. e, 3. g in 8 dijakov 3. letnika programa medijski tehnik.
Projektno delo pa bo potekalo od srede, 14. 11. 2018, do ponedeljka, 26. 11. 2018.
V projektu z ekološko in ekonomsko vsebino smo za svojega partnerja v študiji primera izbrali jeseniško podjetje Plastkom, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč, kar danes v Sloveniji predstavlja velik izziv.
Dijaki se bodo kasneje udeležili tudi večdnevne mednarodne izmenjave s svojimi avstrijskimi in italijanskimi vrstniki. Ta dejavnost je kot projekt Erasmus + financirana s strani Evropske skupnosti.

Marja Podjed, vodja projekta

Predstavitev dela desetih skupin pri projektu Družbeno odgovorno podjetništvo

V ponedeljek, 26. 11. 2018, bo ob 12.00 v predavalnici šole pred strokovno žirijo potekala predstavitev študij primera desetih skupin, ki so pri projektu Družbeno odgovorno podjetništvo iskale idejne rešitve za primer jeseniškega podjetja Plastkom, d. o. o, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Strokovna žirija bo ocenjevala izvirnost njihovih idej, uporabno vrednost teh idej za samo podjetje, v kolikšni meri so dijaki upoštevali pomen varstva okolja in interese zaposlenih ter kakšne so njihove zamisli za izboljšanje sodelovanja tega podjetja z lokalno skupnostjo.

Strokovno žirijo, ki je ocenjevala tako dokumentacijo kot tudi prepričljivost javne predstavitve možnih rešitev, so sestavljali:

  • Mojca Korbar, direktorica podjetja Plastkom, d. o. o.
  • Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
  • Stevo Ščavničar, direktor agencije Ragor, Agencije za razvoj Gornje Gorenjske

Tretje mesto je zasedla skupina Rumeno morje, drugo mesto skupina MEK, prvo mesto pa je pripadlo skupini Zelenci, ki jo sestavljajo Katja Lavrinc, Matic Frumen Kotnik in Sergej Peternelj. Žirijo je slednja skupina prepričala s simpatično idejo o izgradnji plastičnih počitniških hišic, katere bi lahko gradili iz predelane plastike.

Na predstavitvi smo gostili tudi gospoda Cirila Globočnika, župana občine Radovljica, gospoda Miha Kovačiča z Ministrstva za okolje in prostor (Sektor za odpadke) ter novinarki časopisa Gorenjski glas.

Dijaki so ta dan naložili na splet tudi videe, za katere lahko glasujete na sledeči povezavi.

Marja Podjed, vodja projekta

Dijaki pri projektu CSR ponovno obiskali
partnersko podjetje Plastkom, d. o. o.

V ponedeljek, 19. 11. 2018, smo v okviru projekta Družbeno odgovorno podjetništvo (CSR in Class) ponovno obiskali jeseniško podjetje Plastkom d. o. o.. Podrobno smo si ogledali postopek predelave sveč in se sprehodili po podjetju. Direktorica podjetja ga. Korbar je tudi prijazno odgovarjala na vsa vprašanja, ki so se nam porodila ob našem dosedanjem raziskovalnem delu. Po vrnitvi v šolo pa smo nadaljevali s skupinskim delom v učilnicah.

Marja Podjed, vodja projekta

Projekt CSR je v polnem teku

V sredo, 14. 11. 2018, smo na šoli pričeli izvajati Projekt Družbeno odgovorno podjetništvo (CSR in Class), pri katerem sodeluje 40 dijakov iz vseh treh programov. Obiskala nas je tudi ga. Korbar, lastnica jeseniškega podjetja Plastkom d. o. o., ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Gospa Korbar nam je predstavila položaj podjetja in problematiko, s katero se srečuje podjetje. Dijaki smo se razdelili v 10 skupin in pričeli z iskanjem realnih rešitev in priložnosti za razvoj. Tu se bomo osredotočili predvsem na področje varovanje okolja, na položaj zaposlenih in na izboljšanje odnosov med podjetjem in lokalno skupnostjo.

Napisala: Manja Čepelnik, 3. a

Marja Podjed, vodja projekta

Objavljamo naslednjo povezavo.

We have published the contents of the e-learning course:

Basic course in e-learning on “Corporate Social Responsibility”

https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/news

Infotočka projekta CSR

Vabimo vas, da si pred učilnico 9 v drugem nadstropju šole ogledate izdelke lanskoletnega oddelka 2. g na temo družbene odgovornosti podjetij, kamor bomo dodajali tudi zanimive novice s tega področja in pomembnejše informacije o projektu.

Marja Podjed, koordinatorka projekta

Družbena odgovornost podjetij (CSR)
pri Poslovnem komuniciranju v 3. g

Naša šola se je vključila v dvoletni mednarodni projekt Erasmus+, v katerem bodo dijaki raziskovali stanje družbenoodgovornega podjetništva v Sloveniji. V raziskovanje tega področja smo vključili tudi dijake 3. g, ki so to področje natančneje spoznavali junija 2018 v sklopu Poslovnega komuniciranja.
Dijaki so razdeljeni v skupine analizirali sam pomen izraza družbena odgovornost podjetij, poiskali primere dobrih praks na tem področju in raziskali položaj varstva zaposlenih. Analizirali so dejavnike kakovosti življenja v mestih in natančneje prevetrili tudi stanje v Radovljici. Prav tako so osvetlili pomen okoljevarstva in tu nanizali nekaj posameznih učinkovitih aktivnosti na področju varstva narave v našem lokalnem okolju.
Skupine so pripravile tudi krajši povzetek vsebine v angleščini, vse to pa so 19. 6. 2018 v prepričljivem nastopu predstavili dijakom 2. letnikov.

Marja Podjed, koordinatorka projekta

Predstavitev projekta CSR na informativnih dnevih 2018

V petek in soboto, 9. in 10. februarja 2018, so na šoli potekali informativni dnevi. To priložnost smo izkoristili za predstavitev projekta Družbena odgovornost podjetij, angleško poimenovano Corporate Social Responsibility oziroma s kratico CSR.
Dijaki 2. g so v teh dneh razdeljeni v skupine raziskali sledeča področja:
a) Kaj izraz »družbena odgovornost podjetij« sploh pomeni in zakaj je skupaj s trajnostnim razvojem to področje tako zelo pomembno?
b) Kako mednarodne smernice, načela in standardi določajo to področje?
c) Katere dejavnosti v Sloveniji že izvajamo in katere primere dobrih praks lahko navedemo? Katero mesto zasedamo v primerjavi z drugimi evropskimi državami?
č) Kako so posamezna večja mesta v svetu uvrščena na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja? Zaradi katerih dejavnikov je v tej kategoriji Dunaj že nekaj let na prvem mestu?

Veseli nas, da smo lahko učencem zadnjih razredov OŠ in njihovim staršem vsaj delno predstavili odgovore na ta vprašanja ter zasnovo in pomen projekta CSR.

Zapisala Marja Podjed, organizatorka aktivnosti

Ekološki dan in projekt CSR

Dijaki vseh 2. letnikov so imeli 5. 6. 2018 ekološko-naravoslovni dan.

Ogledali so si Zbirni center Jesenice, podjetje Plastkom in Čistilno napravo Jesenice.

Zbirni center Jesenice

Zbirni center Jesenice je namenjen ločenemu zbiranju posameznih vrst komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Dijaki so si ogledali, kako se ločeno zbira:
· papir in lepenko,
· steklo,
· plastenke,
· odpadke iz kovin,
· les,
· tekstil in obutev,
· jedilna olja in maščobe,
· barve, lepila, črnila in smole,
· detergente,
· baterije in akumulatorje,
· električno in elektronsko opremo,
· kosovne odpadke,
· zeleni odrez.

Dijakom so predstavili tudi obratovanje EcoSynergy System trgovine. Od 8. decembra 2017 dalje se namreč lahko v Zbirnem Centru Jesenice za ločeno zbrane frakcije prejme EKOKUPONE oziroma ECOSS točke, s katerimi lahko nato po proizvodnih cenah kupimo izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo v trgovini Ecosynergy System.

Podjetje Plastkom

Dijaki so si v okviru projekta CSR in CLASS ogledali jeseniško podjetje Plastkom.

Podjetje, ki deluje od leta 2010, se ukvarja s predelavo sveč. Letno predelajo okrog 1300 ton sveč. Sveče na traku najprej presortirajo in odstranijo druge odpadke, ki se najdejo med svečami. Potem ločijo parafinske sveče od elektronskih. Parafinske gredo naprej v stroje, najprej v trgalec, nato pa v mline, kjer se plastika zmelje. Vosek predelajo posebej, glavni kupec parafina je nemški in ga uporablja za izdelavo prižigalnikov za peči. Prav tako ločijo pokrovčke, železne oddajo Dinosu, kjer jih predelajo v surovino za jeklarsko industrijo, aluminijaste pa prevzame podjetje iz Maribora. Več dela pa imajo z elektronskimi svečami, kjer morajo ročno ločiti pokrovček, ki ga edinega lahko predelajo. Ostale dele (baterije in PET-ohišje) pa morajo oddati pooblaščenim podjetjem v posebno predelavo.

Med ogledom podjetja je gospa Mojca Korbar dijakom predstavila tudi, kako je njihovo podjetje družbeno odgovorno:
Kakšen odnos ima podjetje do narave in okolja?
Kako skrbijo za zaposlene?
Kakšen je odnos do skupnosti, v kateri delujejo?
Kakšen imajo odnos do kupcev in dobaviteljev?

Dijaki so v okviru projekta CSR dobili tudi učni list, na katerega so si beležili pomembnejše informacije o podjetju Plastkom in njegovi družbeni odgovornosti.

Čistilna naprava Jesenice

Javna kanalizacija iz mesta Jesenice se zaključuje s Centralno čistilno napravo Jesenice.

Čistilna naprava Jesenice je naprava za mehansko in biološko čiščenje odpadnih vod. Zgrajena je bila v letu 1988, v letu 2015 pa so jo nadgradili in uredili terciarno stopnjo čiščenja.Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode bolnice, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana, izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in nekaj tehnoloških odpadnih vod iz obratov na območju bivše železarne Jesenice, večinoma pa se odvajajo in obdelujejo ločeno.

Karmen Gogala, prof.