Uradne ure tajnice ŠMK

Uradne ure Nevenke KUNŠIČ, tajnice ŠMK, so vsak torek od 10.00 do 10.40 oz. po dogovoru.

Vprašanja lahko naslovite tudi na e-pošto: smk@egss.si.

Razglasitev jesenskega roka poklicne mature 2020

Razglasitev jesenskega roka poklicne mature 2020 bo v torek, 8. 9. 2020, ob 10. uri, v knjižnici.
Na razglasitev pridite z masko in svojim pisalom.

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Ksenija Lipovšček, predsednica ŠMK

Predmeti na poklicni maturi

1. Slovenščina
2. Medijska in grafična tehnologija oz. gospodarstvo
3. Angleščina oz. matematika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

Plačilo PM za odrasle

Ogejte si cenik za poklicno maturo.

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo 2021:

Ksenija LIPOVŠČEK – predsednica ŠMK
Iztok MULEJ – namestnik predsednice ŠMK
Lidija BREZAVŠČEK – članica
Uroš PIKEC – član

Čas opravljanja mature

Pisni izpiti iz poklicne mature se začnejo vedno ob 9. uri. Kandidati se morajo zbrati v šolski avli vsaj 20 minut pred začetkom izpita.

O poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji v celi državi, na isti dan s pričetkom ob isti uri. Z opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je uspešno opravil zaključni letnik za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (izobraževalni programi srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja).

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov. Prvi predmet je slovenščina, drugi je strokovni predmet (gospodarstvo v programu ekonomski tehnik ter medijska in grafična tehnologija v programu medijski tehnik), tretji je izbirni matematika ali tuji jezik (angleščina oz. nemščina). Četrti predmet je strokovni – izdelek oz. storitev z zagovorom.

Kandidati se morajo prijaviti na opravljanje mature vsaj 60 dni pred začetkom spomladanskega roka ali zimskega roka ter najkasneje en dan po razglasitvi rezultatov poklicne mature spomladanskega roka za jesenski izpitni rok. Kandidati morajo vsaj 3 dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (spričevalo).
Kandidat je uspešno opravil maturo, če je pozitiven pri vseh štirih predmetih. Če je uspešno opravil vsaj 2 izpita, ima možnost opravljati popravne izpite še dve leti po opravljanju mature. V dveh letih po opravljeni maturi lahko kandidati enkrat izboljšujejo oceno iz poljubnega števila predmetov.

Kandidat z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavi tudi k opravljanju predmeta splošne mature. Pri izbirnih predmetih razen tujega jezika se izvaja tudi interni del, ki predstavlja 20 % ocene. To so laboratorijske ali terenske vaje ter seminarske naloge. Za izvajanje internega dela je za zunanje kandidate s strani RIC-a za Gorenjsko regijo zadolžena Gimnazija Kranj.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (RIC), znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za poklicno maturo (ŠIK). Vse dejavnosti v zvezi z maturo koordinira tajnik šolske maturitetne komisije.

Zakonodaja

Poklicno maturo urejajo naslednji akti:

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Vse ostale koristne informacije o splošni maturi izveste na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.