Uradne ure tajnice ŠMK

Uradne ure Nevenke KUNŠIČ, tajnice ŠMK, so vsak četrtek od 10.50 do 11.30 oz. po dogovoru.

Vprašanja lahko naslovite tudi na e-pošto: smk@egss.si.

Predprijava, prijava in odjava od poklicne mature

Prijava na PM

Vloga za kandidate s posebnimi potrebami

Prijava na 5. predmet splošne mature

Odjava od poklicne mature

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Ksenija Lipovšček, predsednica ŠMK

Zimski rok poklicne mature 2021

V priponki so oglejte datume za pisne in ustne dele poklicne mature 2021 v zimskem roku.

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Oddaja izdelkov za 4. predmet

poklicne mature v zimskem roku

Oddaja izdelkov za 4. predmet poklicne mature v zimskem roku bo v petek, 28. 1. 2022, od 9.00 do 11.00 v pisarni ravnateljice.

Oddati je potrebno:

  1. praktični izdelek v primerni elektronski in fizični obliki (če ta obstaja)
  • za MOB (index.html in vse mape povezane z njim, fotografije JPG ali PNG)
  • za TIR (.PSD, .AI, .ID in .PDF, pripravljen za tisk)
  • za GOB (.AI in .PDF, pripravljen za tisk)
  • za ISZ (.MP3)
  • za FOT (.PS, .AI, .ID in .PDF, pripravljen za tisk, fotografije .JPG in .RAW format)
  • za MMP (.MP4)
  • za ANI (projektni dokument in vse, kar je od zunaj povezano z njim, film v .MP4)
  1. seminarsko nalogo v primerni elektronski (.DOCX in .PDF) in fizični obliki (vezano s spiralo)
  2. obvezna priloga je podpisana izjava o avtorstvu naloge (če ta ni že del seminarske naloge)

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Predmeti na poklicni maturi

1. Slovenščina
2. Medijska in grafična tehnologija oz. gospodarstvo
3. Angleščina oz. matematika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

Plačilo PM za odrasle

Ogejte si cenik za poklicno maturo.

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo 2022:

Ksenija LIPOVŠČEK – predsednica ŠMK
Iztok MULEJ – namestnik predsednice ŠMK
Lidija PERŠE – članica
Ana HLEBANJA – članica

Čas opravljanja mature

Pisni izpiti iz poklicne mature se začnejo vedno ob 9. uri. Kandidati se morajo zbrati v šolski avli vsaj 20 minut pred začetkom izpita.

O poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji v celi državi, na isti dan s pričetkom ob isti uri. Z opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je uspešno opravil zaključni letnik za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (izobraževalni programi srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja).

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov. Prvi predmet je slovenščina, drugi je strokovni predmet (gospodarstvo v programu ekonomski tehnik ter medijska in grafična tehnologija v programu medijski tehnik), tretji je izbirni matematika ali tuji jezik (angleščina oz. nemščina). Četrti predmet je strokovni – izdelek oz. storitev z zagovorom.

Kandidati se morajo prijaviti na opravljanje mature vsaj 60 dni pred začetkom spomladanskega roka ali zimskega roka ter najkasneje en dan po razglasitvi rezultatov poklicne mature spomladanskega roka za jesenski izpitni rok. Kandidati morajo vsaj 3 dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (spričevalo).
Kandidat je uspešno opravil maturo, če je pozitiven pri vseh štirih predmetih. Če je uspešno opravil vsaj 2 izpita, ima možnost opravljati popravne izpite še dve leti po opravljanju mature. V dveh letih po opravljeni maturi lahko kandidati enkrat izboljšujejo oceno iz poljubnega števila predmetov.

Kandidat z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavi tudi k opravljanju predmeta splošne mature. Pri izbirnih predmetih razen tujega jezika se izvaja tudi interni del, ki predstavlja 20 % ocene. To so laboratorijske ali terenske vaje ter seminarske naloge. Za izvajanje internega dela je za zunanje kandidate s strani RIC-a za Gorenjsko regijo zadolžena Gimnazija Kranj.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (RIC), znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za poklicno maturo (ŠIK). Vse dejavnosti v zvezi z maturo koordinira tajnik šolske maturitetne komisije.

Zakonodaja

Poklicno maturo urejajo naslednji akti:

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Vse ostale koristne informacije o splošni maturi izveste na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.