Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah traja od maja 2018 do avgusta 2022. V njem sodeluje 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij).

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo s sodelujočimi v projektu razvijali, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Sodelujoči pri projektu so:
ZRSŠ
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
Gospodarska zbornica Slovenije
Institut “Jožef Stefan”
Šola za ravnatelje
28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B)

Pri podjetnostnem izobraževanju gre za razvijanje veščin in načina mišljenja pri učencih, kar jim omogoča pretvarjanje kreativnih zamisli v podjetnostno ravnanje. S to ključno kompetenco se pri učencih podpira osebni razvoj, državljanska kompetenca, socialna vključenost in zaposljivost. Relevantna je na vseh ravneh vseživljenjskega učenja, pri vseh učnih predmetih in vseh oblikah učenja in usposabljanja – formalno, neformalno in informalno (priložnostno), ki prispevajo k podjetnostnemu duhu in delovanju z ali brez komercialnega namena.

Vodja projekta na EGSŠ: Karmen Gogala, prof.