Izpitni roki za popravne, diferencialne in predmetne izpite (2020/21)

Izpiti v januarju 2021

Če želite opravljati izpite v januarskem roku 2021, se nanje prijavite najkasneje do srede, 13. 1. 2021, do 12. ure.

Vsi, ki ste se prijavili za novembrski rok, ste že prijavljeni.

Prijavnico dobite na naslednji povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@egss.si.

O terminih izpitov in načinu izvedbe boste obveščeni po e-pošti.

Izpiti se bodo izvajali od vključno 15. 1. 2021 dalje po razporedu.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Izpiti v novembru 2020

Če želite opravljati izpite od 16. do 20. 11. 2020, se nanje prijavite do srede, 11. 11. 2020, do 12. ure.

Prijavnico dobite na naslednji povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@egss.si.

Če bo pouk od 16. do 20. 11. 2020 potekal na daljavo, boste izpite opravljali, ko se bo pričel izvajati pouk na šoli, zato se nanje pripravljajte, kot da bodo takrat, ko so razpisani.

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Izpiti v novembru 2020

Če želite opravljati izpite od 16. do 20. 11. 2020, se nanje prijavite do srede, 11. 11. 2020, do 12. ure.

Prijavnico dobite na naslednji povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@egss.si.

Če bo pouk od 16. do 20. 11. 2020 potekal na daljavo, boste izpite opravljali, ko se bo pričel izvajati pouk na šoli, zato se nanje pripravljajte, kot da bodo takrat, ko so razpisani.

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Izpiti v jesenkem roku 2020 – novo

Razpored izpitov po predmetih in dnevih, ki bodo potekali med 17. in 20. avgustom 2020 (posodobljeno 14. 8. 2020).

Sproti preverjajte, če bi prišlo do sprememb.

V času popravnih izpitov je vstop v učilnice samo v copatih!

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Prijava k izpitom v jesenskem roku

Dijaki lahko oddate prijave v jesenskem roku do 10. avgusta 2020.

Obrazec lahko izpolnite elektronsko in ga pošljete po e-pošti na naslov info@egss.si – v tem primeru boste polje Podpis kandidata/-ke izpolnili osebno, in sicer na dan opravljanja izpita. Obrazec si najprej shranite na svoj računalnik, nato ga izpolnite.

Elektronski obrazec: prijava_izpiti_2020

Obrazec lahko izpolnite tudi ročno in ga oddate osebno v tajništvu šole oz. ga pošljite po pošti priporočeno na naslov EGSŠ Radovljica, Gorenjska c. 13, 4240 Radovljica. V tem primeru uporabite standardizirani obrazec na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Obrazec ročno izpolnjujete z velikimi tiskanimi črkami. Pri predmetu dopišite učitelja, pri katerem opravljate izpit. Če delate diferencialni izpit ali se šolate preko izobraževanja odraslih, to nujno izberite/napišite v desnem kotu zgoraj.

Popravni izpiti bodo potekali od 17. do 20. avgusta 2020. Razpored po učilnicah z uro izpita bo objavljen vsaj 3 dni pred začetkom popravnih izpitov na spletni strani naše šole: www.egss.si.

Odjava od izpita je možna vsaj 2 dni pred izpitnim rokom po e-pošti na naslov info@egss.si.

V času popravnih izpitov je vstop v učilnice samo v copatih!

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica