Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (EGSŠ Radovljica), ki se nahaja na spletnem naslovu www.egss.si.

EGSŠ Radovljica se zavezuje omogočati spletno stran www.egss.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so zagotovljene nekatere prilagoditve. Obiskovalci spletne strani lahko:

– spremenijo pisavo,
– povečajo velikost besedil,
– spremenijo kontrast barv na spletišču,
– ustavijo premike in
– uredijo besedilo, tako da so vse povezave podčrtane.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom One Click Accessibility na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je zahtevan v ZDSMA , ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletišče EGSŠ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča EGSŠ Radovljica nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

– skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
– različne kompleksne tabele s podatki,
– videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
– vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na e-naslov info@egss.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo, Uprava za informacijsko varnost, Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si