IKT infrastruktura2019-01-12T12:33:23+00:00

Na naši šoli s pomočjo sodelovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Arnesa izvajamo mnogo aktivnosti v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Nekatere naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa in več o Evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani EU skladi.

EDUROAM

EDUROAM (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Dijaki, študentje, pedagogi, raziskovalci in razni gostje organizacije lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam v Sloveniji ali tujini, zgolj z enim uporabniškim imenom in geslom.

Kako pridobiti dostop do EDUROAM-a na naši šoli:

Storitev EDUROAM se vključi na željo posameznika, za kar se mora uporabnik najprej registrirati. Dijak ali zaposleni na naši šoli natisne prijavnico za Eduroam, jo čitljivo izpolni ter odda v računalniškem kabinetu (Domnu Tavčarju). Mladoletne osebe morajo za dostop obvezbo pridobiti podpis njihovih staršev.

Digitalno identiteto in geslo boste po oddaji pravilno izpolnjene prijavnice po e-mailu prejeli v nekaj dneh. Za spreminjanje Vašega dostopnega gesla uporabite spletni portal SIO.MDM. Več napotkov in navodil za prijavo v brezžično omrežje EDUROAM pridobite na spletni strani organizacije ARNES, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na administratorja omrežja (Domna Tavčarja).

Povezavo v brezžično omrežje EDUROAM najprej poizkusite vzpostaviti na matični organizaciji s pomočjo spletnega čarovnika Euroam CAT, če pa boste naleteli na kakšne težave, najprej poizkusite še z vnosom ročnih nastavitev (dodana sta opisa za najpogostejša operacijska sistema MS Windows 7 in Android). Navodila za ostale operacijske sisteme in razne mobilne naprave pa si lahko ogledate na sledeči spletni strani organizacije ARNES.

OPTIČNA POVEZAVA in projekt IR optika v EGSŠ Radovljica

V letu 2017 smo na šoli preko pojekta IR optika pridobili gigabitno optično povezavo s priklopom v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Glavno vozlišče za mesto Radovljica je locirano prav na naši šoli, zato hkrati vzdržujemo nemoteno delovanje priklopne točke tudi za ostale javne zavode in organizacije, ki so že pridobili soglasje Arnesa oz. so bili upravičeni do optične povezave v okviru tega projekta. Vsem zavodom, ki si želijo nadaljnjega priklopa na Arnesovo optično omrežje, lahko pridobijo vse potrebne informacije pri svetovalcih iz Arnesa, na elektronskem naslovu svetovanje@arnes.si ali na telefonski številki 01 479 8800.

PROJEKT IR optika je oblikovan kot neposredno potrjena operacija, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

Projekt IR optika je v 50 izbranih krajih razdeljen na 52 sklopov zaokroženih enot v posameznem kraju in njegovi okolici, v okviru katerih bodo zagotovljene povezave do zavodov na tem območju. Zaradi neznank, ki izvirajo iz stanja na terenu, morajo ponudniki skladno z javnim razpisom povezati najmanj 80 % organizacij s seznama, hkrati pa so z modelom ocenjevanja ponudb motivirani k povezavi vseh lokacij v posameznem sklopu. Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov tako obsega 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja, 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455) ter 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev.

Vsi javni zavodi, ki so bili vključeni v projekt, so bili izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva. Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče. Le preko teh vozlišč se lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Poleg kriterija Arnesovega vozlišča smo upoštevali tudi pomembnost kraja glede na vrsto organizacij. Po tem kriteriju smo v seznam upravičenih krajev uvrstili vse kraje, ki imajo srednjo šolo in vsaj še tri ustanove, ki so upravičene do optike v okviru projekta ter vse kraje, ki imajo vsaj dve osnovni šoli ter šest drugih upravičenih organizacij . Glede na kriterije smo v projekt uvrstili 50 krajev. Iz nabora potencialno upravičenih organizacij smo izločili tudi vse, ki imajo do izobraževalnega in raziskovalnega omrežja že vzpostavljeno optično povezavo v javni ali javno zasebni lasti. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na navedene kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

Povezava zavoda do omrežja Arnes in s tem do interneta bo zagotovljena z nakupom para optičnih vlaken od lokacije zavoda do najbližje lokacije Arnesovega vozlišča. Zagotovljena bo tudi potrebna aktivna oprema za delovanje povezave (optični pretvorniki in stikala), ki bo omogočala hitrosti najmanj 1 Gb/s. Lastnik optičnih vlaken in aktivne opreme bo ministrstvo. Od izvajalcev v okviru razpisa zahtevamo jamstvo za 25 letno delovanje kupljenih optičnih vlaken. Po končanem projektu in vzpostavljeni optični povezavi zavod vsaj 25 let s tem ne bo imel stroškov. Morebitno povečevanje zmogljivosti povezave bo po potrebi izvedeno z zamenjavo aktivne omrežne komunikacijske opreme.

OFFICE 365

Microsoft je v šolskem letu 2014/15 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter EnaA.com brezplačno omogočil paket Office 365 za izobraževanje po načrtu A2 vsem, ki obiskujejo vrtec, osnovno ali srednjo šolo, kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim v teh institucijah. Uporabnik lahko brezplačno licenco Office 365 namesti na do 5 naprav – na pametni telefon, tablico, prenosnik in še morda domač skupni računalnik, kar pomeni, da boste (v dogovoru z vašim šolarjem in dijakom, seveda) tudi starši lahko spremljali, kako napreduje seminarska naloga oz mu ob vsakem trenutku, tudi ko bo v šoli, nemara celo tik pred uro pouka, priskočili na pomoč. Vsi dokumenti so namreč vedno na voljo na vseh napravah, Word, Excel in PowerPoint dokumente pa lahko urejate na vseh najpogostejših operacijskih sistemih, preko spleta ali z uporabo pisarniške zbirke Office.

Storitev Office 365 Education A2 vključuje:

  • 50 GB prostora za e-pošto na uporabnika
  • 1 TB prostora za shranjevanje datotek – datoteke lahko delite z drugimi in jih sinhronizirate s svojim računalnikom
  • Zaščito pred neželeno e-pošto in zlonamernimi programi
  • Ustvarjanje in urejanje datotek programov Word, Excel, PowerPoint in OneNote prek spletnega brskalnika
  • Dostop do Wordovih, Excelovih in PowerPointovih dokumentov, ogled in urejanje v napravah iPad in iPhone ter v telefonih s sistemom Android in Windows Phone
  • Spletno in telefonsko podporo 24 ur na dan vse dni v tednu
  • Zajamčeno 99,9-odstotno neprekinjeno delovanje
  • In številne druge možnosti za kreativno sodelovanje prek spleta

Vsi, ki si želite pridobiti licenco, mi pišite na helpdesk@egss.si ali se oglasite v računalniškem kabinetu. Obvezno pripišite sledeče podatke: Ime in Priimek, Razred in E-mail.
Prijavne podatke za Office 365 boste zaradi varnosti prejeli samo na Vaš e-mail, ki je registriran v naših podatkih eAsistenta in e-učilnici Egsš Radovljica.

Vstopno mesto za Office 365: https://portal.office.com/Home

RAČUNALNIŠKA OPREMA za dijake

Dijakom in zaposlenim na šoli trenutno lahko brezplačno ponudimo sledečo opremo, če jo potrebujejo tudi doma:

računalniški napajalni kabli (iz napajalnika v električno omrežje)

VGA kabli (iz monitorja v grafično kartico)

starejši DDR 1 in BDROM pomnilniški moduli 128-256 MB (samo za starejše računalnike in strežnike)

USB tip B kabli (med tiskalnikom in računalnikom)

VGA-DVI adapterji (za grafične kartice)

IDE podatkovni kabli (med matično ploščo in starejšimi trdimi diski/CD-romi)

stereo 3.5mm audio kabli (za zvočne kartice)

Nastavitve EDUROAM-a za prenosne računalnike in mobilne naprave

Uporaba EDUROAM-a na operacijskem sistemu MS Windows 7/10:

Za povezavo v omrežje Eduroam je potrebno Microsoft Windows 7 nadgraditi s prilagojenim odjemalcem SecureW2 eduroam_client in pri namestitvi slediti opisanim korakom:

Če ste edini uporabnik prenosnega računalnika izberite shranjevanje Vašega gesla.

V naslednjem koraku izberete Slovenski jezik. V oknu Namestitev SecureW2 EAP Suite 2.0.2 for Windows izberite možnost TTLS.

Vnesite svoje uporabniško ime v polje “Uporabniško ime” ter vpišite geslo v polji “Geslo” in “Ponovno vnesite geslo”. Po PONOVNEM ZAGONU računalnika pojdite na Start > Nadzorna plošca > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno raboNato izberite povezavo Upravljanje brezžičnih omrežij in kliknite gumb Dodaj ter Ročno ustvari omrežni profil. Za ime omrežja vpišite “eduroam” – za vrsto varnosti izberite WPA2-Podjetniško in vrsto šifiranja AES. Nato izberete možnost Spremeni nastavitve povezave in preverite, da so označene sledeče nastavitve: Nastavitev povezave Eduroam je dokončana. Če ste vse korake pravilno izvedli, bo povezava z omrežjem vzpostavljena samodejno.

Uporaba EDUROAM-a na operacijskem sistemu Android:

Z vnosom spodnjih nastavitev preverjeno deluje večina naprav v šolskem omrežju, še vedno pa se pojavljajo nedelovanja pri določenih modelih mobilnih telefonov in starejših verzijah op. sistema Android (v takih primerih poizkusite najti rešitev na spletnih forumih, nadgraditi napravo na Andori verzijo 5.0 ali poizkusite še z namestitvijo Arnes certifikata za mobilne izdelke).
Pri prvem dostopu do maričnega omrežja EDUROAM torej vpišete sledeče nastavitve:

Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
Način overjanja: 802.1X
Način EAP : EAP-TTLS oziroma TTLS
Overjanje faze 2: PAP
Potrdilo CA: certifikata ni potrebno nameščati !
Uporabniško ime oz. digitalna identiteta: uporabniškoime@egss.si
Anonimna identiteta: anonymous@egss.si
Geslo: pridobljeno po e-mailu s strani administratorja omrežja

Nastavitve EDUROAM-a in e-maila za šolske tablice Samsung Galaxy Tab S

Za optimalno uporabo tablice najprej priporočamo nadgradnjo operacijskega sistema na Android verzijo 5.1. Sistem nadgradite pod Nastavitve -> Splošno -> O napravi -> Posodobitve progr. opreme -> Posodobi zdaj

Če s šolsko tablico naletite na kakršnekoli probleme (tablica se ne prižge, pozabljeno geslo,…), se čim prej oglasite pri meni v računalniškem kabinetu.

Nastavitve za šolsko Eduroam omrežje:

Način EAP: TTLS
Faza 2 overitve: PAP
Certifikat CA: (Ni navedeno)
Identiteta: uporabniškoime@egss.si
Anonimna identiteta: pustite prazno
Vnesite geslo: pridobljeno po e-mailu s strani administratorja omrežja

Nastavitve za uporabo šolskega Arnes e-mail računa – aplikacija E-pošta :

Nastavitve dohodnega strežnika:
Uporabniiško ime: (dobili ste ga preko ARNESove pogodbe)
Geslo: (dobili ste ga preko ARNESove pogodbe)
Strežnik IMAP: imap.arnes.si
Vrsta zaščite: SSL
Vrata: 993
Izbriši e-pošto iz strežnika: Nikoli

Nastavitve odhodnega strežnika:
Strežnik SMTP: mail.arnes.si
Vrsta zaščite: TLS
Vrata: 587
Zahtevaj prijavo: (kljukica označena)
Uporabniiško ime: (dobili ste ga preko ARNESove pogodbe)
Geslo: (dobili ste ga preko ARNESove pogodbe)