Razglasitev jesenskega roka poklicne mature 2023 bo v petek, 8. 9. 2023, ob 12.30, v knjižnici.

Razglasitev jesenskega roka splošne mature 2023 bo v petek, 15. 9. 2023, ob 12.30, v knjižnici.

 

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Ksenija Lipovšček, predsednica ŠMK