Karin Tratnik iz 1. b je prejela nagrado za najboljši izdelek, ki smo ga v času zaprtja šol dobili po pošti na našo šolo.
Karin, čestitke!
Hvala tudi mentorici Maji Najdič!