Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Še zanimivost … V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je zaposlenih 44600 delavcev ali 6,3 % vseh zaposlenih.