Dijaki medijske smeri so se s pomočjo Erasmus+ projekta udeležili praktičnega usposabljanja na delovnem mestu v portugalskem mestu Braga. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja so

dijakom drugih letnikov predstavili svojo izkušnjo.

 

Helena Thilakarathna Velikanje, organizatorka prakse

Karmen Gogala, vodja TVU na EGSŠ