Z dijaki 1. letnikov smo v mesecu oktobru izvedli delavnico Učenje učenja. Dijake smo želeli ozavestiti, kako je za dober uspeh pomembno sprotno in pravilno načrtovano učenje. Predvsem je to pomembno pri prehodu v srednjo šolo, ko je učne snovi več. Dijaki so s pomočjo mape učenja spoznavali sebe in svoj pristop do učenja. Spoznali so, kako so dolžnosti in hobiji pogosto med seboj povezani ter kako pomembni so v življenju cilji. Z udejanjanjem kratkoročnih ciljev smo vedno bližje tudi ciljem, ki so zastavljeni na dolgi rok. Dobro se je zavedati osebnih lastnosti, ki nas pri delu ovirajo ali pa pripomorejo k uspehu. Vsaka uresničitev ciljev prinaša tudi koristi. Z osvežitvijo metod učenja, nasvetov za pisanje dobrih zapiskov, priprave na ocenjevanje znanja in dobro načrtovanega časa za učenje želimo dijake spodbuditi k čim boljšemu uspehu v šoli.

 

Irena Pungerčar in Francka Ropret, mentorici

 

Nekaj izdelkov posameznih dijakov je prikazanih v nadaljevanju.