25. in 26. aprila 2019

Hekaton – Od ideje do inovacije

Hackathon (znan tudi kot hackfest, hackfest ali codefest) je dogodek v obliki hitrega prototipiranja, na katerem se zberejo grafični oblikovalci in drugi, ki sodelujejo pri multimedijski produkciji, vključno z dizajnerji vmesnikov in drugi strokovnjaki z različnih področij, z namenom intenzivnega sodelovanja, produkcije in razreševanja konkretnih IKT izzivov …
Prijavnica na šolski dvodnevni Hekaton

Začetek aktivnosti: 25. 4. 2019, ob 15.00
Konec aktivnosti: 26. 4. 2019, ob 20.00
Kraj in naslov izvajanja: EGSŠ Radovljica
Skupno število OIV ur za udeleženega dijaka: 22
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov: 5–10
Število dijakov z individualiziranim načrtom: 5–10
Odgovorni mentor: Primož Zorko, multiplikator POŠ EGSŠ
Sodelujoči mentorji: Denis Hamzić, Tilen Pogačnik …

Cilji aktivnosti

Cilj hekatona je ustvariti uporabno programsko ali strojno opremo oz. delujoč izdelek – prototip do konca dogodka. Na hekatonih je običajno na voljo vsa tehnologija in strokovni kader, tako da skupina udeležencev lahko v nekem realnem, strnjenem časovnem obdobju (tudi čez noč) programira in ustvarja končni produkt, ki naj bi bil potem premierno predstavljen ob koncu dogodka. Udeleženci  tako pridobijo vpogled v celotno produkcijo prototipov in so s tem deležni neprecenljivih izkušenj pri nadaljnjem ustvarjanju novih.

  • Naučiti se in vaditi raznolike kreativne metode in osnove inovativnega timskega delovanja;
  • Spoznati in raziskati lastno kreativno energijo, slog in delovne preference;
  • Razvoj prototipa kolesarskega simulatorja varne vožnje in kolesarske simulacije za šolsko fitnes ligo (sfl.network)
  • Razvoj lastne ideje, snemanje, 3D modeliranje;
  • Izdelava šolskega Discord kanala
  • Komunicirati o inovativnosti na razumen in hkrati strasten način;
  • Udejanjati dogovorjeno.

Program
Četrtek
15.00–15.30 Prijava udeležencev in predstavitev aktivnosti
15.30–16.00 Predstavitev sodelujočih mentorjev in pregled vaših idej
16.00–22.00 Prototipiranje

Petek
7.00–7.30 Zbor udeležencev
7.30–17.30 Prototipiranje
17.30–18.00 Oddaja izdelkov
18.00–18.30 Ocenjevanje izdelkov
18.30–19.30 Javna predstavitev izdelkov
19.30–20.00 Zaključek in razglasitev rezultatov

Vaši dosežki so odvisni od tega, kako dobro (celovito, osredotočeno, kreativno) razmišljate. Poznavanje informacij in njihovo analiziranje žal ne zadostujejo. Prav tako ne takojšnje presojanje, kritiziranje in argumentiranje.
Dobro razmišljanje je odvisno od tega, ali znate celovito načrtovati, timsko sodelovati, si postavljati cilje in fokus, upoštevati vhodne podatke in druge ljudi, generirati množico svežih idej in se šele po tem med njimi odločati. Presojanje je na koncu – ne na začetku!
Na izzivalnih in zabavnih delavnicah se boste naučili (za)snovati in (s)peljati inovacijski projekt od začetka do konca, voditi sebe, druge ljudi in sestanke ter namenoma tvoriti veliko število novih idej.
Kreativnost (= zamisliti si nekaj, kar še ne obstaja) in inovativnost (= to tudi uresničiti in pripeljati do trga) sta ključni kompetenci 21. stoletja. Timsko sodelovanje in dopolnjevanje sta pomembnejša od soliranja in tekmovanja. Na delavnici se boste naučili temeljnih veščin preživetja!