Potekalo bo v četrtek, 21. 3. 2019, ob 12. 30, v predavalnici, in sicer:

12.30–14.00 Mednarodni matematični kenguru (90 min)

14.00–14.10 odmor

14.10–14.55 odbirni del (45 min)

Na državno tekmovanje se uvrstijo tekmovalci, ki dosežejo skupno najvišji rezultat pri Kenguruju (120 točk) in odbirnem delu (80 točk – točke odbirnega dela (2 krat 10 točk) pomnožimo s 4).

Če se kdo od prijavljenih dijakov tekmovanja ne more udeležiti, se mora odjaviti od tekmovanja najkasneje dan pred izvedbo tekmovanja pri svojem mentorju ali pri Martini Basej Blažko.

Na tekmovanju vam želimo veliko uspeha!

Nevenka Kunšič, vodja aktiva