T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Zgodovina šole


Vlada Republike Slovenije je 16. septembra 2003 sprejela sklep o preimenovanju dotedanje Srednje ekonomsko-turistične šole Radovljica v EKONOMSKO GIMNAZIJO IN SREDNJO ŠOLO RADOVLJICA. Preimenovanje je bilo potrebno zaradi ukinitve turističnega programa na naši šoli. Stavba je bila zgrajena v letih 1903–1904 kot osnovna šola za Radovljico in okoliške vasi. Bila je enonadstropna in je imela le 5 učilnic, v katere pa so lahko natrpali od 42 do 48 učencev. Že 4 leta kasneje je v novozgrajeni OŠ pričela delovati tudi Obrtna nadaljevalna šola, ki pomeni začetke srednješolskega izobraževanja. Bila je trirazredna in je izobraževala za veliko različnih, predvsem obrtnih poklicev (npr. pleskar, krojač, šivilja, pek, čevljar, trgovec, sedlar, mesar, zidar vrtnar itd.) Šola se je vseskozi prilagajala zahtevam časa in izobraževala za poklice, ki so bili v določenem času najbolj iskani.

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

Po drugi svetovni vojni je bil sprva poudarek na poklicih kovinarske, tekstilne in mizarske stroke. Zaradi vedno večjega vpisa osnovnošolcev in vajencev so leta 1954 šolo povečali in jo dvignili za eno nadstropje. Osnovna šola je imela pouk dopoldne, poklicna pa popoldne. Poklicna se je vedno bolj usmerjala v kovinarske poklice. Leta 1972 se je OŠ izselila v novozgrajeno šolo A. T. Linharta in v stari stavbi so ostali le oddelki Poklicne kovinarske šole. Nastal je šolski center, ki je združeval kovinarsko in gostinsko šolo, ki je sicer imela večino učilnic na Bledu. Leta 1973 je bil vpisan prvi ekonomski oddelek.

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

Število dijakov ekonomske in gostinske usmeritve se je neprestano povečevalo, kovinarske pa manjšalo, zato je bila kovinarska ukinjena in pridružena srednji šoli na Jesenicah. Šele leta 1990 so se vpisali prvi dijaki turistične usmeritve, ki so se do tedaj lahko izobraževali le v Ljubljani, Izoli in Mariboru. 20. 1. 1992 je Ministrstvo posredovalo “Sklep o racionalizaciji mreže šol”, kar je za nas pomenilo postopno ukinjanje ekonomske usmeritve v Radovljici. Samo dva dni kasneje, 22. 1. 1992, je bil v Hotelu Golf posvet na temo Razvoj višjega in srednjega šolstva. Posvet sta sklicala Minister za šolstvo in šport dr. Peter Vencelj ter radovljiški župan dipl. inž. Vladimir Černe. Udeležili so se ga tudi predstavniki srednje šole, obeh univerz, gospodarske zbornice, turističnega gospodarstva. Ministrstvo za šolstvo in šport je zagovarjalo stališče, da mora Bled imeti enovito gostinsko turistično šolo, katere nadgradnja bi lahko bila bila višja ali visoka strokovna šola.

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

Maja 1993 so naša prizadevanja za ponovno pridobitev ekonomskih oddelkov rodila uspehe, saj je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo za nadaljni razvoj naše šole naslednje pomembne sklepe: ponovno se dovoli vpis ekonomskih oddelkov ter dosedanja Srednja gostinsko-turistična in ekonomska šola Bled naj se kasneje razdeli na dva samostojna zavoda: Srednja gostinska šola in Srednja ekonomska šola. Zaradi vedno večjega zanimanja za vpis na našo šolo so se prostorski in materialni pogoji stalno slabšali. Po večletnih prizadevanjih za rešitev prostorske stiske so v letu 1994 pričeli s prenovo stare stavbe in dozidavo novih prostorov. Po 10 mesecih je bila maja 1995 svečano odprta sedanja šola. Šolska površina se je povečala za dva in polkrat. Pridobili smo več specialnih učilnic, kabinetov, telovadnico, računalnico, knjižnico, predavalnico in ostalih potrebnih prostorov.

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

Skoraj dve leti je v prostorih naše nove šole gostovala tudi novo ustanovljena Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. S šolskim letom 1998/99 smo vpisali prva dva oddelka v programu ekonomska gimnazija, naslednje leto smo vpis povečali že na 3 oddelke. Zaradi povečanja števila oddelkov na šoli je za šolsko leto 1999/2000 Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo sklep, da se turistični oddelki postopoma preselijo na Srednjo gostinsko šolo Radovljica, s šolskim letom 2002/2003 pa se je pri nas iztekel program turistični tehnik. V šolskem letu 2007/08 smo na novo vpisali dijake v program medijski tehnik, tako da sedaj izobražujemo v izobraževalnih programih: EKONOMSKA GIMNAZIJA, EKONOMSKI TEHNIK in MEDIJSKI TEHNIK. Vlada Republike Slovenije pa je 1. 9. 2008 sprejela nov Sklep o ustanovitvi, ki na novo ureja predvsem organiziranost zavoda.

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole

ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica, egss, egsš, zgodovina šole
 
2018
20
Dec

Ekskurzija v Francijo


Vabljeni na ekskurzijo v dolino Loare in v Pariz od ponedeljka, 24. junija 2019, do sobote, 29. junija 2019.
Prijavite se do četrtka,
2018
21
Dec

Kulturna prireditev

 
V petek, 21. 12. 2018, si bodo vsi dijaki s spremljevalci v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali film Lady Bird (94
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013