T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si
 Projekt ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 

Šola ambasadorka Evropskega parlamentaLani je program začelo izvajati šest državah EU, letos pa smo program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta začeli izvajati tudi v Sloveniji. Programu se je pridružilo 30 različnih srednjih šol in zavodov, ena od sodelujočih šol je tudi EGSŠ Radovljica.

Izobraževalni program predstavlja priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot privrženci evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali profesorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli ter opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Program se bo izvajal v sodelovanju s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Program bo ustvaril razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki bodo svoje izobraževalne dejavnosti izvajale v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci.

Sodelujoče šole, ki izpolnjujejo pogoje projekta, poleg širjenja znanja prek učnega gradiva, ob koncu šolskega leta pridobijo plaketo in naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, aktivni dijaki pa naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta.

Šole ambasadorke bodo kot del svojega učnega programa izvajale naslednje dejavnosti:
sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje bodo imenovani za profesorje ambasadorje, ki bodo odgovorni za izvajanje programa v šoli;izbrani učenci bodo postali dijaki ambasadorji in bodo skrbeli za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
  • profesor bo dijakom posredoval učna gradiva EU in skrbel, da bodo le-ti lahko delili svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbudili k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola bo ustanovila infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);profesor bo s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravil dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • profesor bo skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organiziral tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji pa bodo opravljali posebne naloge, povezane z EU, med drugim bodo organizirali evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljali stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko bodo skrbeli za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.

Povzela: Marija Podhraški, mentorica

Fotografija ambasadorjev in mentoric 

InfotočkaInformacijska točka projekta ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Informacijska točka projekta ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Informacijska točka projekta ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Informacijska točka projekta ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Fotografije: Maja Đorđeski, 3. g

 
Evropski parlament - Informacijska pisarna v Sloveniji


Oglejte si predstavitev projekta na elektronskih prosojnicah, ki jih je pripravila Ema Lukan iz 3. g.


Preberite si prispevek v Bohinjskih novicah na strani 11.

 

Dogodki


Prireditev ob podelitvi nazivov ambasadorji Evropskega parlamenta

 


V petek, 16. 6. 2017, smo se trije dijaki in mentorici Marja Podjed in Marija Podhraški, ki sodelujemo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, udeležili zaključne prireditve in podelitve priznanj sodelujočim šolam, mentorjem in dijakom. Program se je odvijal v Festivalni dvorani v Ljubljani, povezoval ga je Boštjan Gorenc Pižama. V programu so sodelovali tudi slovenski poslanci Evropskega parlamenta: Lojze Peterle, Tanja Fajon, Romana Tomc, Franc Bogovič in  Patricija Šulin. Poslanci so odgovarjali na naša vprašanja in sodelovali pri okrogli mizi o prihodnosti Evropske unije.
Za letošnje sodelovanje v projektu so vse sodelujoče šole dobile posebno tablo, ki označuje Šolo ambasadorko Evropskega parlamenta, dijaki in mentorji pa potrdilo ambasadorjev Evropskega parlamenta.
Na prireditvi je nastopila tudi impro gledališka skupina. Za glasbeni nastop sta poskrbela Trkaj in Nipke. Na koncu je sledila še pogostitev.

Posnetek celotne prireditve

Skrajšan posnetek prireditve


Ema Lukan, 3.  g

Prireditev ob podelitvi nazivov ambasadorji Evropskega parlamenta

Prireditev ob podelitvi nazivov ambasadorji Evropskega parlamenta

Prireditev ob podelitvi nazivov ambasadorji Evropskega parlamenta


Podelitev nazivov ambasadorjev Evropskega parlamenta

Podelitev nazivov ambasadorjev Evropskega parlamenta

Podelitev nazivov ambasadorjev Evropskega parlamenta


 


Obisk evropskega poslanca in stalnega potočevalca za Erasmus+ dr. Milana Zvera

 
V petek, 16. junija 2017, nas je obiskal evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je hkrati tudi stalni poročevalec za projekt Erasmus+ za Slovenijo. Pogovor z dr. Zverom smo povezovale Maja, Sara in Klara, dijakinje 3. letnika ekonomske gimnazije.
Evropski poslanec je dijakom predstavil delo evropskega poslanca, kratko zgodovino  Evropske unije, namen, za katerega je bila ustanovljena, in glavne naloge le-te. Vprašanja so se med drugim dotaknila tudi eksistencialne krize EU. Poslanec je zatrdil, da je EU še naprej stabilna, da pa bi jo verjetno ogrozil izstop Francije, o katerem se je govorilo med predsedniškimi volitvami. Na vprašanje o vlogi Slovenije v EU je poudaril visoko zastopanost naših funkcionarjev glede na število prebivalstva v primerjavi z ostalimi večjimi državami. Dodal pa je tudi, da bi Slovenija, kot vsaka druga članica, morala več vlagati v varnost in obrambo.
Poslancu smo zastavile tudi nekaj vprašanj o uspešnosti projekta Erasmus+ in o kompetencah, ki jih mladi potrebujemo za uspešno uveljavljanje na trgu delovne sile. Poslanec dr. Zver je opozoril na izbiro aktualnega študijskega programa, krepitev znanja tujih jezikov in predvsem odzivnost in pripravljenost mladih, da znanja in uporabne veščine na trgu dela ponudijo.
Ogledali smo si kratek posnetek s Tenerifov, gospoda Zvera pa smo seznanili s svojimi dosedanjimi izkušnjami sodelovanja v programu Erasmus+. Naše prijetno druženje se je zaključilo z obljubo, da se bomo naslednje leto ponovno srečali. 
 
Sara Gorinjac, 3. g
 


Obisk evropskega poslanca in stalnega poročevalca za Erazmus+ dr. Milana Zvera

Obisk evropskega poslanca in stalnega poročevalca za Erazmus+ dr. Milana Zvera

Obisk evropskega poslanca in stalnega poročevalca za Erazmus+ dr. Milana Zvera

Obisk evropskega poslanca in stalnega poročevalca za Erazmus+ dr. Milana Zvera
 

Anketa o EU 


Obeležujemo 9. maj, Dan Evrope 

9. maja Evropska unija praznuje začetek svojega nastajanja. 9. maja 1950 je namreč tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman v Parizu predstavil deklaracijo, v kateri je Francijo, Nemčijo in druge evropske države pozval, naj združijo svojo proizvodnjo premoga in jekla. Schumanov načrt velja za prvi korak združevanja evropskih držav. Na šoli bomo ta dogodek obeležili z anketo, s katero bomo med dijaki preverili poznavanje tega področja.
Anketo je pripravil naš dijak Žiga Erman iz 2. e, sodelovalo pa bo 9 oddelkov.  

Dostop do ankete: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEYU_y7b-YszMh2Xen3LCIAJLlbbwOYYRwg9c3B-yB-FhMgg/viewform?usp=sf_link
 

 

Poročilo ankete ob dnevu Evrope

 
V torek, 9.  maja 2017, smo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica izvedli kratko anketo o Evropski uniji. Na ta način smo kot člani dejavnosti Šola ambasadorka Evropske unije želeli tudi obeležiti dan Evrope.
 
Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. S prvim delom smo med dijaki preverili splošno poznavanje Evropske unije, v drugem delu pa smo jih povprašali, v kakšni meri spremljajo dogajanje v Evropski uniji, kako doživljajo 9. maj, kakšno obliko podpore bi si s strani Evropske unije želeli ipd.
 
Anketirali smo 193 dijakov, in sicer 115 dijakov usmeritve medijski tehnik, 25 dijakov programa ekonomski tehnik in 53 dijakov ekonomske gimnazije.
 
Po opravljeni analizi ankete smo ugotovili, da naši dijaki to temo kar dobro poznajo, da pa se bomo tudi v prihodnje morali potruditi, da bi dijakom Evropsko unijo še bolj približali.
 
V nadaljevanju si preberite, kako so naši dijaki ogovarjali na posamezna vprašanja.
 
Kar 88,6 % dijakov ve, da je Slovenija postala članica Evropske unije leta 2004.
74,6 % dijakov je pravilno odgovorilo, da je Slovenija prevzela evro leta 2007, 39 % dijakov ve, da ima Evropski parlament 751 poslancev.
Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopa 8 poslancev, tu je 46,4 % dijakov odgovorilo pravilno.
Pri petem vprašanju smo dijake spraševali, koliko uradnih jezikov ima EU. 60 % dijakov je podalo pravilen odgovor: 24.
60 % dijakov pozna pravo število držav članic Evropske unije, in sicer 28.
73,6 % dijakov ve, da ima Evropska unija približno 500 milijonov prebivalcev.
Pri osmem vprašanju so dijaki morali od navedenih inštitucij izbrati inštitucije Evropske unije. Dijaki so izbirali med sledečimi: Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Državni zbor RS, Državni svet RS. 92,7 % dijakov je izbralo Evropski parlament, 63,5 % je izbralo svet EU, 78,1 % dijakov pa je izbralo Evropsko komisijo. Napačno pa je 14,1% izbralo Državni svet RS, 12% pa Državni zbor RS.
Da 9. maja obeležujemo dan Evrope, je poznano 92,2 % dijakov, vendar 60 % dijakov ta dan doživlja kot navaden dan.
Slogan Evropske unije »Združeni v raznolikosti« zna dopolniti 79 % dijakov.
Žal se je izkazalo, da 70 % dijakov ne spremlja dogajanja v Evropski uniji, jih pa polovica meni, da imajo možnost vplivati na evropsko politiko.
Kot prednost vključenosti Slovenije v Evropsko unijo je 27 dijakov navedlo skupno valuto evro, 37 dijakov pa Schengen. 10 dijakov je navedlo medsebojno pomoč, 10 dijakov pa sodelovanje med državami. 5 dijakov prednost članstva vidi v možnosti šolanja v tujini, 15 dijakov pa v prostem pretoku blaga čez mejo. 5 dijakov pozdravlja dodeljevanje evropskih sredstev, 2 dijaka pa sta izbrala možnost zaposlitve v tujini. En dijak je tudi omenil varnost.
Pri petnajstem vprašanju smo dijake vprašali, če bi se želeli zaposliti v kateri od drugih držav EU. Prejeli smo kar 70 % pozitivnih odgovorov.
Čisto na koncu smo dijake povprašali po predlogih, na kakšen način bi EU mladim nudila še več podpore.
29 dijakov si želi s strani Evropske unije finančno podporo, 5 dijakov pa si želi brezplačna potovanja. 6 dijakov je navedlo več zaposlitvenih možnosti, 2 dijaka pa boljšo komunikacijo z mladimi. En dijak je mnenja, da bi EU morala bolj spodbujati šport, en dijak pa je navedel več možnosti za izobraževanje.
 
Zapisal: Žiga Erman, 2. e
 
Marja Podjed, mentorica ankete
 

Oglejte si še film Prireditev od dnevu Evrope

 


Naši gimnazijci v vlogi evropskih poslancev V okviru simulacije Evropskega parlamenta smo se nekateri učenci 3. g v petek, 5. maja 2017, preizkusili v vlogi evropskih poslancev. Razpravljali smo o predlogu znižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter ga z glasovanjem tudi potrdili. Hkrati smo sprejeli sklep, da se starostna meja najprej zniža le za lokalne, kasneje pa tudi za parlamentarne volitve. 

Simulacije Evropskega parlamenta

Simulacija Evropskega parlamenta

Simulacija Evropskega parlamenta

Simulacija Evropskega parlamentaSara Gorinjac, 3. g


 

Poročila


Programski moduli


Oglejte si elektronske prosojnice, ki jih je pripravila Sara Gorinjac iz 3. g: Institucije Evropske unije.

Oglejte si elektronske prosojnice, ki sta jih pripravili Klara Grilc in Amil Paunović iz 3. g: Evropska unija in mi.

Oglejte si elektronske prosojnice, ki sta jih pripravili Nejra Kovačević in Tina Tavčar iz 2. g: Kratka zgodovina EU.


https://photos.google.com/share/AF1QipM7402XY81JTLY7x8sQ6spiCdo77VZtOLpAgVm3WhheVmm28DeYpy4ty89tNf39ww?key=U1lGWW9pd2pwbkx6eGdmcW95Yk5ZM1VQRzI2SnRR
 
 


Igre Evrope v okviru projekta Šola ambasadorka EUMladinski svet Slovenije (MSS) in Društvo za podporo mladim pripravljata projekt Igra Evrope, s katerim želijo opolnomočiti mlade ter jih osveščati o pomenu evropskega državljanstva in vlogi Evropskega parlamenta. V okviru projekta po slovenskih srednjih šolah izvajajo delavnice z mladimi na različne teme, povezane z Evropsko unijo.
Aktivno državljanstvo in participacija mladih po besedah predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla predstavljata rdečo nit delovanja njihove organizacije. Le z aktivno udeležbo v odločevalskih procesih lahko namreč mladi soustvarjajo družbo in okolje, v kateri bodo lahko razvijali svoje potenciale in ideje, meni Kampl.
Tej viziji sledi tudi projekt Igra Evrope, v katerem želijo skozi interaktivno igro mlade osvestiti o Evropski uniji, o procesih in delovanju Evropskega parlamenta ter jim predstaviti koncepte aktivnega državljanstva in potrebo po udeležbi na volitvah.
V sredo, 22. 3. 2017,  in v četrtek, 23. 3. 2017, smo na EGSŠ izvajali Igre Evrope, ki so se jih udeležili dijaki 2. medijskih oddelkov in dijaki 2. ekonomskega tehnika. Pogovarjali so se o vrednotah, po skupinah so sestavili svoj kratek politični program in poiskali najbolj aktualne probleme ter jih poizkušali reševati. Izpostavili so problem velike brezposelnosti in izpostavili potrebo po večji podpori manjšinskim skupinam. delavnice je vodil tudi naš bivši dijak Ajas Midžan, ki je letos študent 1. letnika na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Poglejte si še naslednjo povezavo.

Žiga Erman, 2. e

Društvo Podpiramo mlade na delavnicah Igre Evrope na EGSŠ Radovljica, kjer ozavešča mlade o vrednotah EU.

Društvo Podpiramo mlade na delavnicah Igre Evrope na EGSŠ Radovljica, kjer ozavešča mlade o vrednotah EU.

Društvo Podpiramo mlade na delavnicah Igre Evrope na EGSŠ Radovljica, kjer ozavešča mlade o vrednotah EU. 

Šola ambasadorka Evropske unije: predavanje novinarja Dejana ŠtamfljaV ponedeljek, 6. marca 2017, nas je 6. in 7. šolsko uro obiskal novinar in nekdanji dijak Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica Dejan Štamfelj. Kot novinar dela že dlje časa, trenutno pa je zaposlen na Televiziji Slovenija v zunanjepolitični redakciji.
Predavanje z naslovom Begunska kriza je bilo namenjeno  dijakom 2. g in 2. e, udeležili pa so se ga tudi člani projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in nekateri povabljeni dijaki. Pogovor z novinarjem je vodila Nejra Kovačević iz 2. g.
Z gospodom Štamfljem smo se pogovarjali predvsem o migrantski tematiki v Evropi in o posebnostih novinarskega dela. Pri migrantski tematiki smo najprej opredelili razliko med pojmom begunec in ekonomski migrant.
Novinar nam je razložil, da so begunci preganjani zaradi rase, političnega ali verskega prepričanja, narodne pripadnosti… Iz nevarnih območij se milijoni podajo na tvegano pot zgolj v želji po zaščiti golega življenja. Države podpisnice mednarodnih sporazumov so se zavezale, da bodo te ljudi zaščitile.
Zaradi ogrevanja ozračja v prihodnosti lahko pričakujemo tudi veliko število podnebnih beguncev.
Izvedeli smo tudi, da je danes na svetu že 65,3 milijona beguncev, kar 65 % vseh beguncev pa izvira iz desetih držav v Afriki, na Bližnjem Vzhodu in Aziji.
Govorili smo tudi o evropski begunski krizi, ki je izbruhnila leta 2015, in schengenski meji, ki je Slovenijo postavila v središče reševanja problemov begunske krize.
Novinar je spregovoril tudi o tem, kje v Sloveniji so begunci nastanjeni, in o problemih, s katerimi se soočajo. Pri nasilju nad njimi je poudaril predvsem napade v Nemčiji, kjer je bilo leta 2016 poškodovanih 560 ljudi, med njimi več kot 40 otrok.
Pokazal nam je tudi nekaj svojih novinarskih prispevkov, na koncu pa prepustil besedo tudi nam, da smo postavili vprašanja in povedali svoja mnenja.

Oglejte si Napoved predavanja g. Štamflja.

Oglejte si intervju z njim.
 
Zapisali: Tina Tavčar in Gabrijela Vukobrad, 2. g

Mentorici Marija Podhraški in Marja Podjed

Dejan Štamfelj, novinar RTV Slovenija, gostoval na šoli

Dejan Štamfelj, novinar RTV Slovenija, gostoval na šoli

Dejan Štamfelj, novinar RTV Slovenija, gostoval na šoli

Dejan Štamfelj, novinar RTV Slovenija, gostoval na šoliFotografije: Grega Slivnik, 2. a
 

 


 

2017
20
Oct

Še vedno vozim, vendar ne hodim

 
V petek, 20. 10. 2017, ob 12.30 uri, bo v avli EGSŠ potekalo predavanje Še vedno vo
2017
25
Oct

Natečaj za logotip Popestrimo šolo


Na šoli letos izvajamo nekaj novih aktivnosti v okviru evropskega projekta Popestrimo šolo. Da
2017
27
Oct

Fotografski natečaj


Spoštovani sodelavci in dijaki!

25. november je Generalna skupščina OZN razglasila za mednarodni dan boja proti
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013