T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Splošna matura


Uradne ure tajnice ŠMK

 

Uradne ure Nevenke KUNŠIČ, tajnice ŠMK, so v četrtek od 10.55 do 11.35 oz. po dogovoru.
Vprašanja lahko naslovite tudi na e-pošto: smk.egss@guest.arnes.si.

 

Maturitetni koledar splošne mature 2018
Koledar splošne mature 2018

Načrt izvedbe internega dela splošne mature 2018Vse potrebne obrazce (za prijavo, odjavo, izboljšanje ocene) najdete na naslednji povezavi.


Plačilo SM za odrasle
 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo 2018• Ksenija LIPOVŠČEK – predsednica ŠMK
• Iztok MULEJ – namestnik predsednice ŠMK
• Nevenka KUNŠIČ – tajnica ŠMK
• Irena PUNGERČAR – članica

 

Čas opravljanja maturePisni izpiti iz splošne mature se začnejo vedno ob 9. uri. Kandidati se morajo zbrati v šolski avli vsaj 20 minut pred začetkom izpita.

 

O splošni maturiSplošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji v celi državi, na isti dan s pričetkom ob isti uri. Z opravljeno splošno maturo kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja vsak, brez izpolnjenih pogojev, če je v letu, v katerem opravlja maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Kandidati opravljajo splošno maturo iz petih predmetov. Trije predmeti so obvezni; to so slovenščina, matematika in tuji jezik, ki je na naši šoli angleščina. Dva predmeta sta izbirna. Kandidati lahko izbirajo med nemščino, zgodovino, geografijo, ekonomijo in psihologijo. Če kandidat želi opravljati kakšen drug izbirni predmet (biologija, kemija, …), se za ta predmet pripravlja na Gimnaziji Kranj.

Kandidati se morajo prijaviti na opravljanje mature vsaj 60 dni pred začetkom spomladanskega roka ali najkasneje en dan po razglasitvi rezultatov splošne mature spomladanskega roka v jesenskem izpitnem roku. Kandidati morajo vsaj 3 dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (spričevalo).

Kandidat je uspešno opravil maturo, če je pozitiven pri vseh petih predmetih. Če je uspešno opravil vsaj 3 izpite, ima možnost opravljati popravne izpite še dve leti po opravljanju mature. V dveh letih po opravljenji maturi lahko kandidati enkrat izboljšujejo oceno iz poljubnega števila predmetov.

Kandidat z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavi tudi k opravljanju predmeta splošne mature. Pri izbirnih predmetih razen tujega jezika se izvaja tudi interni del, ki predstavlja 20% ocene. To so laboratorijske ali terenske vaje ter seminarske naloge. Za izvajanje internega dela je za zunanje kandidate s strani RIC-a za Gorenjsko regijo zadolžena Gimnazija Kranj.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (RIC), znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK). Vse dejavnosti v zvezi z maturo koordinira tajnik šolske maturitetne komisije.
 
 

Zakonodaja


Splošno maturo urejajo naslednji akti:

Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Vse ostale koristne informacije o splošni maturi izveste na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

 

 
2018
26
Apr

Plačilo splošne mature za odrasle


Dopis o plačilu splošne mature za odrasle oz. za dijake, ki nimajo statusa

1. Vsak izpit stane 22,00 € (cela matur
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013