T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Poklicna matura


Predmeti na poklicni maturi1. Slovenščina

2. Medijska in grafična tehnologija oz. Gospodarstvo

3. Angleščina oz. Matematika

4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

Uradne ure tajnice ŠMKUradne ure Nevenke KUNŠIČ, tajnice ŠMK, so v četrtek od 10.55 do 11.35 oz. po dogovoru.

Vprašanja lahko naslovite tudi na e-pošto: smk.egss@guest.arnes.si.

 

Datumi na splošni in poklicni maturi 2018
Dijaki, oglejte si prenovljen seznam (28. maj 2018) za ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

Seznam za pisne dele splošne ali poklicne mature je že od začetka šolskega leta objavljen v biletnu.

Vsi pisni deli se začnejo ob 9. uri. Na šolo pridite 20 minut prej.

Mobitele pustite doma ali v garderobni omarici. Copati so obvezni.


Poklicna matura - ustni delNevenka KUNŠIČ, prof. mat,
tajnica ŠMK

 

Maturitetni koledar za poklicno maturo 2018Maturitetni koledar


Terminski plan za 4. predmet

 

Oddaja izdelkov za 4. predmet PM 
Oddaja izdelkov za 4. predmet poklicne mature je v torek, 17. 4. 2018, 8. šolsko uro v učilnici številka 5. Dijak lahko odda gradivo mentorju tudi prej, če se z njim tako dogovori.
 
Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK


 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo 2018:


• Ksenija LIPOVŠČEK – predsednica ŠMK
• Nevenka KUNŠIČ – tajnica ŠMK
• Anja TOLAR TOMŠIČ – članica
• Lidija PERŠE – tajnica ŠMK


Čas opravljanja maturePisni izpiti iz poklicne mature se začnejo vedno ob 9. uri. Kandidati se morajo zbrati v šolski avli vsaj 20 minut pred začetkom izpita.

 

O poklicni maturi

 
Poklicna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji v celi državi, na isti dan s pričetkom ob isti uri. Z opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je uspešno opravil zaključni letnik za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (izobraževalni programi srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja).

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov. Prvi predmet je slovenščina, drugi je strokovni predmet (gospodarstvo v programu ekonomski tehnik ter medijska in grafična tehnologija v programu medijski tehnik), tretji je izbirni matematika ali tuji jezik (angleščina oz. nemščina). Četrti predmet je strokovni - izdelek oz. storitev z zagovorom.

Kandidati se morajo prijaviti na opravljanje mature vsaj 60 dni pred začetkom spomladanskega roka ali zimskega roka ter najkasneje en dan po razglasitvi rezultatov poklicne mature spomladanskega roka za jesenski izpitni rok. Kandidati morajo vsaj 3 dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (spričevalo).
Kandidat je uspešno opravil maturo, če je pozitiven pri vseh štirih predmetih. Če je uspešno opravil vsaj 2 izpita, ima možnost opravljati popravne izpite še dve leti po opravljanju mature. V dveh letih po opravljeni maturi lahko kandidati enkrat izboljšujejo oceno iz poljubnega števila predmetov.

Kandidat z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavi tudi k opravljanju predmeta splošne mature. Pri izbirnih predmetih razen tujega jezika se izvaja tudi interni del, ki predstavlja 20 % ocene. To so laboratorijske ali terenske vaje ter seminarske naloge. Za izvajanje internega dela je za zunanje kandidate s strani RIC-a za Gorenjsko regijo zadolžena Gimnazija Kranj.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (RIC), znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za poklicno maturo (ŠIK). Vse dejavnosti v zvezi z maturo koordinira tajnik šolske maturitetne komisije.
 

ZakonodajaPoklicno maturo urejajo naslednji akti:

Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi


Vse ostale koristne informacije o splošni maturi izveste na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.
 
2018
20
Jun

Obvestilo o prinašanju dokumentov za vpis v 1. letnik


Obveščamo vas, da bo vpis v 1. letnik za šolsko leto 2018/19 potekal:
 
v torek, 19. junija 2018, in sicer:
2018
21
Jun

Seznam pisnih in ustnih izpitov na maturi


Dijaki, oglejte si prenovljen seznam (28. maj 2018) za ustne i
2018
21
Jun

Oddaja dnevnikov za PUD


Oddaja dnevnikov o opravljenem PUD bo v četrtek, 21. 6. 2018, in sicer:

a) za dijake 3. e ob 8.00 v učilnici 1 A

Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013