T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Šolska prehrana


Prijava, preklic in prevzem šolske prehraneDijake lahko na malico prijavijo starši preko eAsistenta, lahko pa natisnete prijavnico na šolsko prehrano 2018/19 in pošljete preko e-pošte na prehrana@egss.si ali jo prevzamete v tajništvu šole in jo izpolnjeno in podpisano oddate. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete tudi po navadni pošti na naslov naše šole.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bo:
- spoštoval šolska pravila o šolski prehrani,
- plačal prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s temi pravili,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v evidenci šolske prehrane (spremenjene subvencije).

Dijak se lahko od šolske prehrane kadarkoli dokončno odjavi, preklic malice pa stopi v veljavo z naslednjim dnem, ko v tajništvu odda preklic prijave šolske prehrane. Do tistega dneva mora dijak poravnati vse obveznosti, ko se mu bo izdala položnica za nazaj (od 10. do 17. v tekočem mesecu izda računovodstvo položnice za pretekli mesec).

Dijaki za prevzem malice uporabljajo le dijaško izkaznico z brezkontaktnim čipom. Kdor je še nima, naj se čimprej oglasi v računalniškem kabinetu pri Domnu Tavčarju s sliko (v računovodstvu znesek izdelave dodajo mesečni položnici), da mu jo takoj naročimo (prejme jo v roku 5 dni, vmes pa se mu dodeli za prevzem malice začasni RFID ključek). Brez dijaške izkaznice lahko dijak prevzame malico samo na koncu vrste, ko so mimo že vsi dijaki z izkaznicami! Prepovedano se je vsiljevati v vrsto, saj tako malice na pultu med normalnim deljenjem ne boste dobili in boste povzročili le dodatno zmedo! Tako lahko povzročite tudi nedelovanje ali motnje sistema odčitavanja kartic, kar posledično privede do neprevzete malice in celotnega zračunanja.

Dijaki prevzemajo naročeno malico le med glavnima šolskima odmoroma:
1. odmor (9.35–10.00): 1. in 2. letniki
2. odmor (10.25–10.50): 3. in 4. letniki
 

Naročanje, izbiranje in odjavljanje šolske prehrane preko eAsistenta


Naročanje na malico se avtomatično izvede z oddajo prijavnice na šolsko prehrano oz. starši dijaka prijavijo preko eAsistenta. Dijak nato skrbi le za izbiro malice med ponujenimi meniji ter za pravočasno odjavljanje v primerih, ko malice zaradi odsotnosti ni zmožen prevzeti. Odjavljanje šolske malice jemljite resno in stalno (vsaj enkrat na teden), preverjajte vaše prijave ter odjave na spletni strani eAsistenta. Sporočanje in reševanje nepravilnosti odjav/prevzemom malic je možno le v tekočem mesecu, po prejemu položnic z z začetkom novega meseca je za to prepozno in morate svoje obveznosti do naročenih malic zakonsko poravnati!

Izbiranje različnih malic poteka tako, da v tekočem tednu lahko izbirate za en teden vnaprej. Zaradi točne priprave malic pri ponudniku mora biti za tekoči teden izbira malice zaklenjena (npr. v sredo je malica zaklenjena vse do naslednjega četrtka; dejanski razmik je 7 dni). Vse poteka znotraj eAsistenta, za katerega prejmete vstopno uporabniško ime in geslo na Vaš elektronski naslov v začetnih dnevih šolskega pouka (če e-naslova še niste posredovali razredniku, to storite čim prej). Avtomatična prijava pomeni izbiro prve, mesne malice, ob prvem vstopu v eAsistenta pa lahko že določite avtomatično izbiro druge vrste prehrane (brezmesna, hladna ...).

Odjavljanje malic poteka preko eAsistenta: do jutranje ure 7.30 za tekoči dan in naslednje dni. V primeru, da se odjave za manjkajoči dan ne izbere ali ne sporoči šoli, mora naročnik poravnati celotni znesek neprevzete malice. Dijaki odjavljajo malico sami preko portala eAsistent (uporabniško ime je enako e-mailu, ki so ga sporočili šoli).
 
Glede na 3. odstavek 14. člena Zakona o šolski prehrani imajo dijaki pravico do malice za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem, tako da se morajo v primeru odsotnosti v šoli za omenjene dni še vedno sami odjaviti od malice. Šola avtomatično odjavi dijake med počitnicami, prazniki ter v dnevih, ko odpade pouk za VSE dijake na šoli (in ne v primerih, ko manjka samo en ali nekaj razredov, razen na izrečeno prošnjo razrednika).

Za tehnične težave pri dostopu do spletnega portala eAsistent se obrnite na podjetje eŠola, na EGSŠ Radovljica pa Vam lahko pomagamo z informacijami o prijavi/odjavi malic, nedelovanju ali izdelavi nove dijaške izkaznice ter hitrem naročilu/preklicu šolske prehrane. Če ste pozabili svoje uporabniško ime in geslo, si ju lahko ponovno pošljete na svoj elektronski naslov na prijavni strani eAsistenta, s klikom na Ste pozabili geslo?

Za kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi s šolsko prehrano se čim prej oglasite pri Mojci Slivnik v tajništvu ali nas kontaktirajte preko e-maila: prehrana@egss.si.

Subvencioniranje


Tudi v šolskem letu 2018/19 dijakom oz. staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, razen če družina še nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2018. Subvencija pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do polne subvencije so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniške družine na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil in učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Dijak je oproščen plačila (dela) malice s subvencijo le za prevzete malice in pravočasne odjave prehrane. Tako mora dijak, ki je na malico naročen, a je ne prevzame ali se na malico ni pravočasno odjavil, plačati obrok v celoti (2,42 EUR).

Več informacij o subvencioniranju v šolskem letu 2018/19 boste pridobili na strani Šolska prehrana v meniju za Starše.


Mojca Slivnik, organizatorka šolske prehrane

 
2018
20
Dec

Ekskurzija v Francijo


Vabljeni na ekskurzijo v dolino Loare in v Pariz od ponedeljka, 24. junija 2019, do sobote, 29. junija 2019.
Prijavite se do četrtka,
2018
21
Dec

Kulturna prireditev

 
V petek, 21. 12. 2018, si bodo vsi dijaki s spremljevalci v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali film Lady Bird (94
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013